Claes Adriaensz (Claes Ariensz) van Segwaert , † ±1624.
Zoon van ? .


x Delft 6-8-1606
    Jannetgen Cornelisse , * ±1585 .
Kinderen:
 1. Jacob Claesz Segwaert , * ±1610 , † Delft 1-11-1687 , [] Delft 5-11-1687.

  x Delft 4-5-1631   Neeltgen Cornelisse ( Voorstadt) , * ±1610 , [] Delft 10-4-1675.

  8 kinderen


 2. Anna van Segwaert , * 1617 , ~Delft 16-11-1617 , † ±1618 .
  Get. bij de doop: Jan Francen (?) en Maertge Cornelis (?) .
   Doopget. Jan Francen, Maertge Cornelis en Susanna Matheus.


 3. Anna Claesse van Segwaert , * 1618 , ~Delft 6-12-1618 .
  Get. bij de doop: Maertge Cornelis (?) .
   Doopget. Pieter Anthonisz en Maertje Cornelis.

  x ?   Anneken Dirricks .

  1 kinderen


 4. Adriaen Claesz (Arijen Claesz) Segwaert , * 1620 , ~Delft 24-12-1620 , † ±1653 .
   Arien Claesz, wsl. in 1652 of 1653 begraven in de Oude Kerk van Delft.
   Arien, zoon van Claes Adriaensz en Jannetje Cornelis. Doopget. Ploen Adriaensz en Sijtje Pietersdr.

   Adriaen/Arijen Claesz Segwaert

   Arijen Claesz van Segwaert wordt op 18-12-1646 als huurder in Delft vermeld in de Verwerslop bij de Verwersdijk oz.

   Een kind van Arij Claesz Segwaert, wonend aan de Verwersdijk, werd op 14-10-1654 in/bij de Oude kerk van Delft begraven.

  x Delft 10-4-1644   Annetgen Dircx van Ridderbach , * ±1620 , † ±1660.
      Dochter van Dirck Goversze van Ridderbach en Jannetgen Dircx .
   Otr. op 26-3-1644 in Delft.
   ADriaen Claesz Segwaert, jongeman, wonend Verversdijck, en Annetgen Dircx van Ridderbach, jongedochter, wonend Verversdijck.

   De weeskamer van Delft bevat stukken betreffende de boedel van Adriaen Claesz van Segwaert en Annetge Dircksdr. Riccersbach, hertrouwd met Pieter Cornelisz. van Noordwijck, na haar overlijden hertrouwd met Cathrijna Lodewijcksdr. van Barthem. In 1660 waren er rekeningen van de goederen van de kinderen. In 1664 was er een rekening en staat met scheiding van de goederen van de kinderen. In 1673 was er een rekening van de goederen van Nicolaas van Segwaert. In 1677 en 1682 waren er rekeningen van de goederen van Dirck van Noortwijck.

  3 kinderen


 5. Claes Claesz van Segwaert , * 1622 , ~Deldt 3-9-1622 .
  Get. bij de doop: Maertge Cornelis .
   Doopget. Ploen Ariensz, Dirck Cornelisz, Maertge Cornelisdr.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.