Maria Cornelisdr van Seijst , † Delft 29-9-1532.
Dochter van ? .


x
    Frans Willemsz van Bodighem , † Delft 11-4-1560, [] Delft 12-4-1560.
Kinderen:
 1. Lijsbeth Frans Willemsdr (van Bodighem) , [] Delft 29-1-1602.
   Zij is begraven in de Oude Kerk te Delft.

   Zij was moeder van het oude mannen- en vrouwenhuis te Delft 1580-1588, lidmaat dec. 1596.

   Zij trouwde met huw. voorw. te Delft op 17-1-1544 met Adriaen Jan Bruijns van der Smaling/Dussen, brouwer en o.a. burgemeester van Delft 1573-1574. Adriaen/Arien was een zoon van Jacob Bruynszn. bij Deliana Oem. Hij overleed op 21 Oct. ’76.

  x   Adriaen Jacobsz van der Dussen , † 1576.
   Zij hadden een dochter Catharina van der Dussen (†1617)., die nakomelingen had.

   Adriaen was veertigraad, schepen en burgemeester van Delft.
   Adriaen was een zoon van Jacob Jan Bruijns van der Smaling (1476-1544), schepen en burgemr. van Delft, en Claeje Ewoutsdr. van der Dussen (1481-1558). Adriaen had een broer Bruyn van der Dussen (†1589), burgemr. van Delft, die in 1546 trouwde met Machtelt Jansdr. van Groenewegen (†1597) en een dochter Ida had, die in 1574 trouwde met Willem Dedel, bewindhebber der O.I.-Comp.

  1 kinderen


 2. Willem Fransse van Bodighem , † <1584 .

   Willem Fransx. van Bodegombezit 7 morgen weiland in de Zuidpolder, en gebruikt 2 morgen daarmee gemeen met Cornelis van Soutelande.

   Betreffende onroerend goed in het Ambacht van Brabant, gelegen op Voorne en Putten:
   Verlijdt Claes Anthoenisse mit Willem Franchois van Buedigem
   bij dode van Anthonis voorz. zijn vader en bijovergifte van Claes
   voorz. anno 1551.
   Verliidt Jan Francois van Buedigem bij overgifte van Willem
   voorsz. zijn broeder, 1556.

  x   Maria Bartolomeusdr van Diemen , † <1584.
   Willem Fransse heeft getrout Maria Bartelmeesdr

   Maria was een dochter van de Delfse veertigraad Bartholomeus Claesz. van Diemen en Margaretha van der Burch.

  4 kinderen


 3. Cornelis Fransse van Bodighem , † 14-1-1585 .
   † 14 Jan. 1585 tussen twee en drie uirennamiddach
   en is begraven op sinthc . . . . . . dach

  x   Maartje Cornelis Uytenbroek , † Delft 2-5-1613, [] Delft 9-5-1613.
   Cornelis Fransse v. B. (Francoiszn v. Bodegom), tr.
   Maria Cornelis (dr) vyttebrock (of wt den Broyck)
   De weduwe van Cornelis Franchois van Bodeghem werd op 9-5-1613 in Delft begraven (Oude Kerk):
   Maria Cornelis Uttenbrouxdr † 2 Mei 1613. Met wapen van hem en gade bijgezet op het koor der Oude-kerk te Delft.

  1 kinderen


 4. Annetge Fransse van Bodighem .

   Anne (of Annetge) Fransse h[eeft] getr. een [man] uyt Engelant, ende kreech daer geen kinderen by.


 5. Maria Fransse van Bodighem .

   Maria Fransse "is doodgelegen van haer minne".


 6. Johan Fransz (Jan François Frans) van Bodighem , *Delft 4-5-1514 07:00 , † 14-11-1581 , [] Delft 18-11-1581.

  x Delft >1540   Margretha Dircks (Grietje Dirck Godscalendr) , † Delft <8-1580.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.