Leena Dirxe Sevenhuijsen , *Wieldrecht ±1665 , [] Dubbeldam ±28-10-1756.
Dochter van Dirck Sevenhuijsen .
Get. bij de overl. aangifte: Michiel Antonisse (Maggiel Antonijsz) Duijser .
Leena Dirxe trad op als getuige bij de ondertrouw van Joris Huijberts , de doop van Antonie Jans Duijser , de doop van Lena van Bree (?) , de doop van Antonij van Bree , de doop van Lena Jans Duijser .


x Dordrecht 27-5-1690
    Antonie Michielse Duijser , * 1658 , ~’s-Grevelduin-Capelle 11-3-1658 , † Dubbeldam 31-5-1735.
Kinderen:
 1. Teuntje Anthonissen Duijser , *Dubbeldam 1691 , ~Dordrecht 13-1-1691 .

  x Dubbeldam 12-5-1720   Pieter Bastiaans Munter , * <1700 , † De Mijl ±16-7-1748.

  8 kinderen


 2. Jannigje (Jannegie) Duijser , *Dubbeldam 1692 , ~Dubbeldam 14-12-1692 , [] Dordrecht ±3-5-1755.
  Jannegie trad op als getuige bij het huwelijk van Isaac (Isak) de Hart .
   Aang. begr. van Jannegie Duijser, weduwe van Paulus van der Steen, op 3-5-1755 in Dordrecht.
   Jannigje, dochter van Antonie Michielse Duijser en Lena Dirks Sevenhuijs.

   Dordrecht, 13-11-1729:
   - Paulus van der Steen, Jongman van Dordregt, woont inde Kolfstraet. geass.t met Jan van der Steen, zijn broeder, met
   - Jannetje Duijsert, Jongedogter van Dubbeldam, woont bij de Vuijlpoort geass.t met Anthonij Duijsert, haer vader;
   den 13 November 1729 alhier getrout door do: LaCoste.

   Dordrecht, donderdagh den 31 October 1737:
   - Rebekka Jongenbloesem, Jongedogter van Piershil, woont bij de Vuijlpoort, geassisteert met Jannetje Duijsert, huijsvr. van Paulus vander Steen, haer goede Kennis, met
   - Niclaes Meesters, jongman van Dordregt, woont op de Lindegragt, geasst. met Marija Klijkluijt, wed. Goris Meesters, zijn moeder.
   Den 17 November 1737 alhier getrout door do. Vrolikhert.

  x Dordrecht 13-11-1729   Paulus van der Steen , * ±1685 , [] Dordrecht ±16-4-1750.
      Zoon van Cornelis Paulusz van der Steen en Jaapje Jans (Jaaptie Jans) .
   Otr. op 28-10-1729 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Antonie Michielse Duijser en Jan van der Steen .

   Zij kregen 2 zoontjes genaamd Cornelis.
   Aang. begr. van Paulus van der Steen op 16-4-1750 in Dordrecht.

   Poulus had een broer Jan.

   Paulus is een zoon van Cornelis Paulusz. van der Steen uit Warmond.

   Aang. begr. van een kind van Paulus van der Steen op 3-8-1730 in Dordrecht.

   Op 21-7-1740 in Dordrecht verkocht Paulus van der Steen een huis en erf aan de Vest voor f100 aan Gillis van den Emster.

  2 kinderen


 3. Michiel Duijser , * ±1694 , ~Dubbeldam 16-1-1695 , † <1701 .
   Michiel had een tweelingbroer Dirk.


 4. Dirk Duijser , * ±1694 , ~Dubbeldam 16-1-1695 , † ±1695 .
   Dirk had een tweelingbroer Michiel.


 5. Dirk Duijser , * 1696 , ~Dubbeldam 11-3-1696 .


 6. Maria (Marij Antonissen) Duijser , * 1698 , ~Dubbeldam 30-11-1698 .

   Marij Anthon. Duijser(t), dochter van Anthonie Michielse Duijser en Lena Dirks Sevenhuijsen.

  x Dubbeldam 14-5-1730   Wouter Claasse van Bree , * 1694 , ~Dubbeldam 19-12-1694 .
      Zoon van Nicolaes (Claas Hendrixz) van Bree en Cornelia Wouters Eijkendonk .
   Otr. op 28-4-1730 in Dubbeldam.
   Dubbeldam impost op trouwen en begraven:
   "Den 28 do [28-4-1730] door Wouter van Bree dat zouw trouwen met Maria Duijsert en beijde gehoorde onder d’onvermogende, memorie."
   "Den 1 janu [1-1-1731] van ’t lijck van ’t kraemkintje van de vrouw van Wouter van Bree, pro deo, memorie."
   Kinderen: Cornelia, Claas, Lena en Antonij.

   Verponding 1730 op huizen en andere gebouwen in Dubbeldam, Wieldrecht en De Mijl. "No. 31 (oude verponding: 0:12:0) Wouter van Bree, een huijs en agterhuijs waar van de helft verhuurt aan Hendrik in ’t Veld volgens capie huurceel geteekent No. 31 ’s jaars om F 15:0:0, d’andere helft mede getaxeert op F 15:0:0, ’t samen sjaars F 30:0:0 (verponding: 2:10:0). "

  4 kinderen


 7. Michiel Duijser , * 1700 , ~’s-Grevelduin-Capelle 17-10-1700 , † ±1701 .


 8. Michiel Antonisse (Maggiel Antonijsz) Duijser , * 1701 , ~Dubbeldam 11-12-1701 , † 1776 .
  Maggiel Antonijsz trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Leena Dirxe Sevenhuijsen .
   Dubbeldam: "Michiel Duijser, op attestatie van Barendrecht, gegeeven den 25 maert 1738; overleeden ao 1776."

   In Decemb. 1743 is "de Kerkenraad na gewoonte verandert en verkoren tot ouderling Cornelis Willemz Molendijk en tot diaken Michiel Antonijsz Duijser (voor d’eerste maal)".

   Michiel Duijser werd verkoren tot diaken in december1748 en bevestigd op 1-1-1749. Michiel Duijser was armmeester van de diakonie van Dubbeldam in 1745 en 1751.

   In december 1763 was Mighiel Duijser ouderling in Dubbeldam.


 9. Lijntje Antonisse Duijser , * ±1703 , ~Dubbeldam 10-2-1704 .
  Lijntje Antonisse trad op als getuige bij de doop van Trijntje Pieters (Treintje Pieters) Munter (?) .


 10. Johannes (Jan Anthonisse) Duijser , * 1705 , ~Dubbeldam 6-9-1705 , † 3-1764 , [] Strijen 17-3-1764.

  x 1730   Adriana Ariens Kleinjan , * ±1705 , † Strijen 8-1763, [] Strijen 27-8-1763.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.