Cornelis Sleewijck .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ? Jacob Cornelisz Sleewijck .

  x ? <1680   Adriaentge Cornelisse Blaeck , * 1645 , ~Oud-Beijerland 23-7-1645 .

  1 kinderen


 2. Pieter Cornelisen Sleewijck .

   In Maasdam op 10 maart 1667 Pieter Cornelisen Sleewijck, wonende op Puttershoek, en verklaart verkocht en getransporteerd te hebben aan Thonis Jacobsen Koppe, wonende opt Gadt, 2 mergen zaailand, gelegen in Nieuw-Bonaventrua in de Graeffelijckheyt, belend Zde weduwe van Cornelis de Vries met haar consorten, W het hilleken vant maasdamse gadt en N de erfgenamen van Cornelis [Jansen [..??]. Dit land is bezwaard met 550 Car. gld. ten behoev van de heer en meester Nicolae Stoop wtten oudtraet der stad Dordrecht, welke de koper overneemt. De koopsom 1s 1200 Car. gld.
   Getekend door de schout, heemraden Sneuckelaer en de Rucht en secretaris J. van Heysen.
   Dit land is verkocht en getransporteerd met de vruchten daarop staande en wel op 1 merge tarwe en wintergerst en die zijn getaxeerd door schout en heemraden op 100 gld. en die bovenop de koopsom van 1200 gld. komen.
   De 40e penning bedraagt 27 gld. 10 st.

  x   Heijltge Jans .
      Dochter van Jan Willemsen (Jan Willems) Metselaer en ?

   In Maasdam op 7 mei 1664 compareert Dammis Jansen [..] wonende in Ooltgensplaat, medeerfgenaam van Jan Willemsen metselaer, zijn vader, heeft verkocht en getransporteerd aan Pieter Cornelise Sleewijck, wonende op Puttershoek, als getrouwd hebbende Heyltge Jans, 1
   mergen zaailand, gelegen in de jurisdictie van maasdam in de dijkagie van Nieuw Bonaventura, gemeen gelegen met gelijke 1 mergen, aanbedeeld bij dode van van de
   voorzegde Jan Willems metselaer, hun vader, belend Z de wey van Cornelis de Vries met hare consorten N Cornelis Symonsens erfgenamen, O. den ersten kruyswech en W
   streckende aen het hilleken van het maasdamse gadt.
   Koopsom 600 Car. gld. De 40e penning bedraagt 15 gld.

   Voornoemde Sleeuwijck verklaart schuldig te zijn aan meester Nicolaes Stoop ’uytten oudt radt der stadt Dordrecht’, 550 ponden tot 40 groten het stuk vanwege opgenomen penningen tegen interest van 5 de 100. Hij verhypothekeert de in de voorgenoemde akte genoemde 2 mergen gelegen in Nieuw-Bonaventura in de Graeffelijcheyt onder de jurisdictie van Maasdam, gekomen uit de boedel van zijn zaliger vader Jan Willemsen metselaer, tot Heerjansdam overleden.
   De 40e penning bedraagt 13 gld. 15 st.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.