Cornelia Jans van Slingeland , * ±1490 , † 20-8-1587.
Dochter van Jan Jansz van Slingeland en Hillegont Aernt Willems (van Craijenstein) .


x ±1515
    Jacob Aert Hendricksz ( Wenssen) , * ±1490 , † Zwijndrecht <7-1527 (doodgestoken).
Kinderen:
 1. Adriaen Wenssen .

   Mr. Adriaen Wenssen, advocaat voor het Hof van Holland.


 2. Aert Wenssen .


 3. Margaretha (Grietken Jacobs) Wenssen , *Dordrecht ±1517 , † Dordrecht ±1597 .

  x ±1535   Cornelis Claesz van Driel , *Zwijndrecht ±1500 , † Dordrecht 14-1-1555, [] Dordrecht, Grote Kerk .

  11 kinderen


 4. Jan Wenssen Jacobsz , * ±1520 .
   In 1561 was hij 41 jaar oud.

   Jan
   tr. 1e: Machteld Jansdr., dochtervan Jan Willems,
   burgemeester van Dordrecht, zij ’sterf van haer le kindt en dat met haer’,
   tr. 2 e vóór ca.1549: Adriana van Meghen Cornelisdr.;
   tr. 3 e vóór ca. 1559: Sophie (Fljcken) Cornelisdr., overl.vóór 11-4-1602.
   Uit zijn 2e en 3e huwelijk kinderen.

   22 juni 1551: Cornelia van Slingelant, weduwe wijlen Jacob Aertsz., is borg voor haar zoon Jan Wenssen Jacopsz.

   Damas van Slingelandt, geb. 27 Oct. 1553, secr. Weeskamer te Dordrecht 1591, overl. aldaar 10 Maart 1606, tr. Dordrecht 6 Jan. 1577 Antonia Wenssen van Zwijndrecht, geb. 1553, + 13 April 1623, dr. van Johan en Adriana van Megen. Hun kleinzoon Govert van Slingelandt trouwde in 1654 met Christina de Bevere, dr. van Mr. Cornelis en Christina Pijll. Zie: Nederl. Adelsboek 1951.

  x   Adriana Cornelisdr van Meghen .

  1 kinderen


 5. Hillegont Jacobs Wenssen , * 1529 .

  x   Cornelis Willemsz de Jonge .

   Cornelis de Jonge Willemsz.

   1552: Cornelis van Driel Claesz., schepen in wette, als man en voogd van Grielken Jacobsdr., Jan Wenssen, Mr. Adriaen Wenssen, advocaat voor het Hof van Holland, Aert Wenssen en Cornelis de Jonge als man en voogd van Hillegont Jacobsdr., tezamen erfgenamen van Jacob Aertsz-, compareren te
   Dordrecht.

  x 19-6-1569   Cornelis Hendriksz van Slingeland , * 1507 , † 15-6-1583.
      Zoon van Hendrick Cornelis Hendricksz (Hendrick Cornelisz) van Slingeland en Digna Bogaerdt .
   Cornelis Hendricksz. van Sligeland, wedr. van Catrijn Brouwer Jansdr., hertr. met Hillegond Wenssen, wed. van Cornelis de Jonge Willemsz.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.