Jan Jansz van Slingeland , * ±1455 , † 1494.
Zoon van Jan Pietersz van Slingeland en Vroomken Walichs .


x <1488
    Cornelia Adriaensdr van Pallaes , † <9-1489.    

    Dochter van Adriaen Jansz van Pallaes en Christina Reijersdr de Jonge .
x ±1490
    Hillegont Aernt Willems (van Craijenstein) , * ±1460 .

RECHTSBOVEN: Wapen Van Sligeland

Kinderen:
 1. Christina (Karstijn Jansdr) van Slingeland , † ±1548 .
   Overl. 1547/48.

   Karstijn Jan van Slinglant Jansz.dr.
   Haar moeder was Cornelia, dochter van Adriaen van Palats Jansz.

   "Cristine v[an] Slingeland, le gfetrouwd] met] Adriaen Cornelisz. Scriver, Adriaensz., was wedc 1508. 2e gfetrouwd] mfet] Adriaen Cornelisz., d|aer]af quamen Heijntan enfde] Adriaen v[anj Blijenburg. Sij stfierf] 1547, was 37 jaren w e d ".

   1509: ’Adriaen van Blyenborch, heeren Cornelisz., heeft gehadt tot sijn huysvrouw Ioffr. Christina van Slingeland heeren lansdochter, Van dewelke hem op St. Lucasdagh 1509 een sone Heyman geboren zijnde, is hij het jaer daer aen, maer 25 jaren oudt zijnde, overleden, latende sijne weduwe swanger, die op St. Pontiaensdagh 1511 noch eenen sone gebaert ende Adriaen naer sijn vader genoemt heeft. [...] Sijn weduwe sterf van de beroerte, dat sij niet spreken konde 1548, naer dat sij 38 jaren weduwe was geweest, ende leyt in de Jongelingen Capelle.

  x   Adriaen Cornelisz Scriver , † <1508.

   Adriaen Cornelisz. Scriver Adriaensz.

  x <11-1509   Adriaen Cornelisz van Bleijenburch , * 1485 , † 1510.
   Op 25-jarige leeftijd overleden.

   "Adriaen Cornelisz.. wedercomenfdc] uut Vrancrijck getrfouwd]
   m[et] joffr. Cristine vfan] Slingelant Jansdr.. wed" vfan] Arien Scriver. Hij stfierf] 1510, aet.25, voor sijn vader. Iatenfdef sijn wedc swanger vfan] kinde. Sij stfierf] vfan] beroerte 1547, was wed" 38 jaren, begraven ter groote kerck infde] Cappell vanfde] Jongelinge"’.

   Adriaen Cornelisz. van Bleijenburg, zoon van Catharina Schoyts Jacobsdr. Cornelis van Blijenborch, heren Heymansz., kapitein van het Dordtse contigent tijdens de oorlog tussen Holland en Gelre. Ook was hij raad en schepen van Dordrecht.

  2 kinderen


 2. Vroemken Jansdr van Slingeland , † 1521 .

   Vroemken van Slingeland Jansdr., onmondig 29 april 1495, "nonne in Ste Agnieten tot Dordrfecht] a° 1511. Stfierf] 1521".


 3. Maria Jansdr van Slingeland , † 1559 .

   Maria van Slingeland Jansdr., onmondig 29 april 1495, "nonne in
   S’e Aeghten tot Rotterdam a° 1511. St[ierf] 1559".


 4. Cornelia Jans van Slingeland , * ±1490 , † 20-8-1587 .

  x ±1515   Jacob Aert Hendricksz ( Wenssen) , * ±1490 , † Zwijndrecht <7-1527 (doodgestoken).

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.