Jan Pietersz van Slingeland , * ±1420 , † Dordrecht ±1472.
Zoon van Pieter Willemsz van Slingeland en Mariken Adriaensdr .


x ±1445
    Vroomken Walichs , * ±1420 , † >6-1483.

RECHTSBOVEN: Wapen Van Sligeland

Kinderen:
 1. Pieter Jansz van Slingeland , † <1473 .
   overl. vóór 26 febr. 1472 (= 1473)

   Pieter van Slingeland Jansz.

  x ???   Adriana Adriaen Jansdr .

   Een "Pieter van Slingeland, stfierf] 1472, g[etrouwd] m[et] Adriana Adriaen Jansdr."


 2. Jacob Jansz van Slingeland , † <1484 .
   Overl. ’ vóór 21 dec. 1483

   17 juni 1472: Jacop van Slingelant Jansz. bij de burgemeester en de "goede luijden vanden gerechte" en bij goeddunken van de vrienden bevolen in de voogdij van zijn broeders Dirck en Jan, onmondige kinderen van Jan van Slingelant Pietersz.; borgen zijn: heer Andries Walichsz., priester, en Pieter Heynricxz. "die
   scoe[n]maker"

  x   Margriet Hugendr (Grietje Hugendr) , † >7-1494.
   Kinderen: Mr. Jan (priester), Huge, Pieter, Marijken (non) en Adriaen.

  5 kinderen


 3. Claes Jansz van Slingeland , † <1473 .
   overl. vóór 26 febr. 1472 (= 1473)


 4. Willem Jansz van Slingeland , † <1484 .
   "Willem van Slingeland, s[onder] o[ir], doot 1484"

   Willem liet géén nageslacht na.


 5. Otto Jansz van Slingeland .

   Otto is jong overleden.


 6. Dirck Jansz van Slingeland , † <1508 .
   "Dirck van Slingelant, was doot 1507 s[onder] o[ir], leefde 1499, g[etrouwd] m[et] Marie Henric Butsdr., [die] wed e was 1508".

  x ?   Maria Henric Butsdr , † >1507.


 7. Jan Jansz van Slingeland , * ±1455 , † 1494 .

  x <1488   Cornelia Adriaensdr van Pallaes , † <9-1489.
      Dochter van Adriaen Jansz van Pallaes en Christina Reijersdr de Jonge .

   Zij was een dochter van Adriaen van Pallaes Jansz., Schepen van Dordrecht, en Christina de Jonge Reijersdr.

   Sententie op 1 juni 1487 in de zaak tussen Tielman Oem van Wijngaerden, ter ene zijde, en de erfgenamen van wijlen Adriaen Palays, onder andere Pieter van Slingelant Dircksz. en Jan van Slingelant, betreffende 25 pond groot Vlaams.

  x ±1490   Hillegont Aernt Willems (van Craijenstein) , * ±1460 .

  4 kinderen


 8. Geertruijt Jansdr van Slingeland , * ±1460 , † <1550 .
   Overl. vóór 20 febr. 1548 (= 1549).
   GEschat

   20 febr. 1548 (= 1549): kopie van een akte gepasseerd voor schepenen van Dordt: Mr. Jacob de Vries Jansz., secretaris van Dordt, Aert de Vries, en Vroentgen Jans de Vries, enige erfgenamen van jonkvrouwe Geertruijt van Slingeland, weduwe van Jan de Vries, hun aller moeder, hebben gescheiden de
   goederen die zij geërfd hebben van hun moeder voornoemd.

  x   Jan Jacobsz de Vriese , † 1507.
   Kinderen o.a. Jacob en Vroentgen.
   "Geertruijd [Jansdr. van Slingeland], gfetrouwd] m[et] Jan de Vriese Jacobsz., hij stfierf] 1507, hadden kfinderen]. Sij leefde wed.e 1508".

   Jan de Vriese Jacobsz.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.