Willem Jansz van Slingeland , * ±1370 , † Oud-Alblas <9-1440.
Zoon van Jan Jansz van den Tempel (?) .


× ??
    Katerine Dirksdr .    

RECHTSBOVEN: Wapen Slingeland.

Kinderen:
 1. Jan Willemsz van den Tempel .

   Een visserij in de Maas aan de zuidzijde, strekkend oost aan de IJbrecht en west drie zegenworpen in de Donge tot de halve Maas werd op 27-1-1486 beleend aan: Jan van den Tempel Willemsz. bij overdracht door Bernard Vlissint Koenraadsz.

   Het ambacht van den Tempel (1485: de hofstad van de Tempel met 12 morgen land, 1512: en de boomgaarden en de Tempelse uitweg) was gelegen omtrent Berckel.

   Belening in Raamsdonk van een visserij in de Maas aan de zuidzijde, strekkend oost aan de IJbrecht en west drie zegenworpen in de Donge tot de halve Maas, op 27-1-1486 aan Jan van den Tempel Willemsz. bij overdracht door Bernard Vlissint Koenraadsz. Op 28-10-1511 werd deze visserij beleend aan Jan van der Dussen Florisz. bij overdracht door Jan van den Tempel Willemsz.


 2. ??? Gerrit Willemsz van den Tijmpel .

   Nes of Nesse. Gerrit van Nes Willemsz. van den Tympel, schepen van Dordrecht 1407, in 1413 genoemd Geraet van Nesse Willemsz. van den Tympel, dus tot hetzelfde
   geslacht behorend als de heren van Slingelandf, afstammend uit Johan van den Tempel, schepen van Dordt in 1377, die de erfdochter van Slingelandt huwde en zich Johan van
   den Tempel van Slingelandf noemde.

   Wouter Gerardsz. van den Tempel, ridder, was burgemeester van Dordrecht in 1304.


 3. Pieter van Slingeland , * ±1390 , † ±1455 .

  c   Mariken Adriaensdr , † <1485.

  × <1415   Suzanna Dircxdr van Poelgeest .
      Dochter van Dirck van Poelgeest en Baerte van Naeldwijck .
   Zij hadden een enige zoon Otto.

   Suzanna van Poelgeest is een kleindochter van Gerrit van Poelgeest en Beatrix van Schoonhoudt. Suzanna’s ouders waren Heer Dirck van Poelgeest en Baerte van Naeldwijck. Deze ouders stierven vroeg, resp. 1404 (haar vader) en op 23 October 1405 stierf ook haar moeder.

   Susanna Dircxdr van Poelgeest. Pieters wyff van Slingelant ontf. twisken vier ende vyff margen land in de ban van Hasertswoude, belend West Jan Willemsz. ende Oost Ysbrant Florisz.
   Suzanna’s broeder Heer Gerrit van Poelgeest Discksz. vóór 17 Maart 1416 gehuwd was met Margriete van Doornik, dr. van Helmich en Janna van Langerak.

   --
   In "Ons Voorgeslacht" 1970 wordt door R. Parqui deze Susanna van Poelgeest gekoppeld aan Pieter van Slingeland Jansz., gest. 16-4-1439, en geh. met Catharina van Drongelen.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.