Louisa Smeltzing , * 1730 , ~Doesburg 3-5-1730 , † Dordrecht 28-1-1811.
Dochter van Derk Smeltzing en Sofia Katharina Konings .


c 1754
    Johannes van Hessels .    

x Dordrecht 18-5-1760 (otr Dordrecht 1-5-1760)
    David de Sterke , * 1733 , ~Dordrecht 6-2-1733 , † 12-1797 (borstkwaal), [] Dordrecht 14-12-1797.

RECHTSBOVEN: Doopinschrijving van Louisza Smeltzing op 3-5-1730 in Doesburg.

Kinderen:
 1. Johanna Maria Smeltzing , * ±1754 , ~Doesburg 19-1-1755 , [] Doesburg 15-3-1755.
   Den 15 Maert Sterf het Onecht kin van Louwisa Smelsink.
   19. Johanna Maria Dogter (onegt) van Louwisa Smeltzing en zo de dogter zegt van den [??] Johannis van Hessels.

   "Onegt kind van Louwisa Smelsink, waarvan de vader is, soo de moeder segt, Johannes van Hessel."


 2. Elisabeth de Sterke , * 1761 , ~Dordrecht 8-3-1761 , † <1811 .


 3. Sophia Catharina de Sterke , * 1763 , ~Dordrecht 12-5-1763 , † Dordrecht 5-3-1829 .

   Sofia Catrina de Sterke.

  x Dordrecht 14-12-1786   Hermanus Hartman , * 1762 , ~Dordrecht 19-12-1762 .
      Zoon van Adam Hartman en Berbera Brand .
   Kinderen gedoopt in Dordrecht: Adam (2x), Louisa (2x), David, Barbera, enz.

   Zoon van Adam Hartman en Barbara Brand.

  12 kinderen


 4. Pieter de Sterke , *Dordrecht 29-10-1765 , ~Dordrecht 1-11-1765 , † Dordrecht 9-12-1842 .

  x Dordrecht 12-9-1790   Adriana Knikman , * 1766 , ~Dordrecht 7-9-1766 , † Dordrecht 6-10-1804 (tering), [] Dordrecht .

  x Dordrecht 26-10-1805   Catharina Heijermans , * 1784 , ~Rotterdam 1-8-1784 , † Dordrecht 5-5-1842.
      Dochter van Marijnis Heijermans en Anna Catharina (Catharina) Roelofse .
   Otr. op 10-10-1805 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Anna Catharina (Catharina) Roelofse .

   Zij kregen een zoon Frederik.
   Bij haar overlijden wordt haar moeder Catharina Heijermans genoemd.

   Donderdag den 10 October 1805:
   Present De Heer J. den Bandt. Pro Deo.
   Pieter de Sterke, wedr. van Adriana Knikman, met
   Catharina Heijermans, j.d., beide [=fout] geboren te Dordrecht, wonen beiden in den Augustijnenkamp, geassisteert met haar moeder Anna Catharina Wardin, weduwe van Pieter Heijermans, welke verklaard in dit Huwelijk te consenteeren. Den 26 October 1805 alhier getrouwt.

  6 kinderen


 5. Dirk de Sterke , * 1767 , ~Dordrecht 7-10-1767 , † Dordrecht 13-3-1806 .
   Dirk de Sterke, oud 38 jaren, won. in ’t Casperserenpad, gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen, bidder Vogel.

   Dirk ging op 23-11-1797 in Dordrecht in ondertrouw met Johanna Herms. Zij huwden voor de NH kerk op 16-12-1797.

  x Dordrecht 16-12-1797   Johanna (Jannetje) Herms , * ±1775 , † >1822.
   Otr. op 23-11-1797 in Dordrecht.
   Zij hadden 4 kinderen, waaronder een zoon Johannis Hermanus.

   Johanna Herms/Hermis/Harms. In 1818 werd Jannetje Harms, wed. D. de Sterke, vermeld als tapper. Zij moest f8,91 belasting betalen op personeel en meubilair. In 1823 betaalde Jannetje Harms, wed. Dirk de Sterke, f22,90 belasting voor bebouwde eigendommen.
   Ook na ca. 1830 werd de Wed. D. de Sterke nog vermeld als tapster in de Hooge Nieuwstraat in Dordrecht.

  3 kinderen


 6. David de Sterke , * 1769 , ~Dordrecht 30-8-1769 , † 10-10-1769 .


 7. David de Sterke , * 1770 , ~Dordrecht 5-12-1770 , † Dordrecht 2-12-1809 .
   Dordrecht, 4-12-1809: Alzoo door het Overlijden van David de Sterke is komen te vaceeren een Klapwakersplaats binnen deze Stad. Heeft de Burgemeester der Stad Dordrecht en de Merwede, op ’t verzoek van Pieter van Loveren, adsistent van de Klapwakers binnen deze Stad, bij requeste gedaan, denzelven aangesteld zo als aangesteld wordt bij deezen, tot klap of nagtwaker binnen deze Stad [..].
   Dordrecht, 23-12-1809: Alzoo door ’t overlijden van David de Sterke Een Mazelaar of Zakkedragersplaats binnen deze Stad is opengevallen. Heeft de Burgemeester der Stad Dordrecht en van de Merwede op ’t verzoek van Gerrit van Slingelandt, Burger dezer Stad, bij Requeste gedaan denzelven aangesteld zoals aangesteld wordt bij dezen tot Mazelaar of Zakkedrager binnen deze Stad [..].

   David de Sterke was op 18-12-1798 in Dordrecht aanwezig bij een grondvergadering.

   Dordrecht, 18-5-1796: De Provisionele Raad der Stad Dordrecht en de Merwede heeft op ’t verzoek van David de Sterke, Burger en Inwoonder dezer Stad, bij Requeste gedaan denzelven aangesteld, zo als aangesteld word bij dezen tot Mazelaar of Zakkendrager binnen deze Stad, mids zich stiptelijk gedragende naar de ordonnantie voor de Mazelaars reeds gemaakt of nog te maken en doende den Eed van Zuivering volgens de Resolutie der gewezen Staten van Holland van den 23 Januarij 1748. Actum den 18 Mei 1796, ‘t 2e Jaar der Bataafsche Vrijheid. In kennisse van mij Secretaris (was getekend) M.G. Rees.

   Dordrecht, 29-1-1800: Alzo door het ontslag van Adriaan Kooijmans Een Klapwakersplaats is opengevallen. Heeft Municipaliteit der Stad Dordrecht en de Merwede op ’t verzoek door David de Sterke, Burger dezer Stad bij Requeste gedaan, denzelven David de Sterke aangesteld, zo als aangesteld word bij dezen, tot Klap of Nagtwaker binnen deze Stad, invoegen dat door hem gedurende ’t leven van voormelde Adriaan Kooijmans slegts zal worden genoten een Tractement van Vijftig Guldens jaarliks, met en benevens de emolumenten daar toe staadne, terwijl hij bij overlijden van gemelden Kooijman zal genieten het geheele tactement van Een Honderd Guldens Zestien Stuivers, daar toe staande, mids de voors. bediening in persoon waarnemende, volgens de Resolutie van den voormalige Oudraad dezer Stad van den 9 April 1725 en 22 Junij 1735. En doende den Eed van Zuivering conform de Resolutie van de voormalige Staten van Holland van den 23 Januarij 1748, als mede den behoorlijken Eed in handen van den Hoofd Officier dezer Stad, en blijvende verpligt zijn vaste woonplaats te houden binnen deze Stad, op poene dat denzelven daar buiten gaande wonende, van zijne voors. bediening dadelijk zal vervallen. zijn. Actum den 29 Januarij 1800 ‘t 6e jaar der Bataafsche Vrijheid. In kennisse van mij als Secretaris (was getekend) Ps. Gevaerts.
   Beroep: mazelaar op een zakkedragersplaats van 1796 tot 1809
   Beroep: nagtwaker op een klapwakersplaats van 1800 tot 1809

  x Dordrecht 16-2-1794   Deliana (Deliaantje) Visser , * 1770 , ~Alblasserdam 30-9-1770 , † 2-1803 (tering), [] Dordrecht 1-3-1803.
      Dochter van Willem Cornelisz Visser en Maria (Marijtje Ariens) Ooms .
   Otr. op 30-1-1794 in Dordrecht.
   David de Sterke, j.m., geboren te Dordrecht en woont in den Augustijnenkamp, zijnde door de vader, David de Sterke, [..] conzent gegeven, met Deliaantje Visser, j.d., geboren en wonende te Alblasserdam, met conzent van haar moeder [..], weduwe Willem Visser, de geboden gedaan te Alblasserdam, den 16 Februarij 1794 alhier getrouwd.
   Zij kregen een zoon David.
   Deliana Visser, huisvrouw van David de Sterke, werd op 1-3-1803 begraven in de Nieuwkerk. Zij was 32 jaar oud, leed aan de tering en liet een kind na. Ze woonde "agter de brouwerij ’t Kruis". De aangifte van haar begrafenis werd gedaan door A. de Vogel.
   Doopget. Deliaantje Visser.

   Deliana/Deliaantje Visser(s) was vernoemd naar haar grootmoeder Deliaantje Korsse Hogermos, die was vernoemd naar haar grootmoeder Deliaentje Claesse van Nes/Esch.

  x Dordrecht 4-2-1804   Catharina van de Res , * 1782 , ~Dordrecht 21-12-1782 .
   Otr. op 19-1-1804 in Dordrecht.
   Kinderen: Bastiaan Dirk, Louis Johannes en Martinus David.
   Doopdatum van de dochter van Bastiaan van de Res (ook: Es(t)) en Margarita Holtrop uit Dordrecht. Margrieta Holtrop overleed op 1-5-1817 in Dordrecht, 74 jaar oud. Zij was een dochter van Thomas Holtrop en Geertui van der Res(t) en weduwe van Bastiaan van der Res(t).

   Kathrina van de(r) Rest/Res/Est/Esch/Elst

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.