Marijgje Jans Smidts , *Mijnsheerenland ±1665 , † ±1701.
Dochter van Jan Cornelis Smit en Janneke (Anneke Hendrickx) Bravenboer .


x Westmaas 1686
    Crijn Jans Tuck , *Westmaas 9-1666 , ~Westmaas 7-11-1666 , † <1738.
Kinderen:
 1. Jan Crijne Tuck , * 1689 , ~Westmaas 1689 , [] Heinenoord ±15-9-1761.
   het Lyk van
   Jan Krijne Tuk
   als gehoorende onder de classis van pro deo.
   Gedaan ter secretarie van Heynenoort op den 15 Sept. 1761.
   Gedoopt in de herfst van 1689: Jan, zoon van Qerijn Jansz Tuck en Ma[..] Jans. Doopget. Lijsge A[..] en Jannigje.

  x   Maartje Ariens Hoevenaar , * 1692 , ~Goudswaard 3-10-1692 .
   Otr. op 8-10-1712 in Strijen.
   Kinderen: Krijn, Arijaantje, Arij, Marietje en Pieter.

   Maartje Ariens Hoevenaar was een dochter van Ary Lodewijkse Hoevenaar en Aariaentje Arens.

  5 kinderen


 2. Hendrik (Heijnrik Krijnsz) Tuck , * 1690 , ~Westmaas 12-11-1690 , † ±1772 .
   Overleden tussen 1769 en 2-2-1775.
   Doopget. Kommertje Teunis van Vandelo.

   Dubbeldam, 1769, den 7 Meij:
   Hendrik Tuk, wed.r van Jannetje van Luijk, woonende te Antoni Polder, met
   Anna van Pelt, wed.e van Abraham van Harthals, woonende te Dubbeldam.

   Sint-Anthoniepolder, 12-6-1764:
   Hendrik Krijne Tuck, onze inwoner, heeft verkocht aan de heer Isaac Morje 1 morgen 500 roeden land gelegen in het Oudeland van Sint-Anthoniepolder.

   Sint-Anthoniepolder., 16-5-1767:
   Hendrik Tuck, wonende onder deze jurisdictie, heeft verkocht aan zijnzoon Pieter Hendrik Tuck:
   - eerst 2 morgen weiland gelegen in de Boesem van Moerkerken onder deze jurisdictie,
   - nog twee huizen met haar schuren en keten en boomgaard en 225 roeden grond mede in Sint-Anthoniepolder, bewoond en gebruikt door de transportant en de
   getransporteerde.
   Transportant en zijn huisvrouw mogen hun levenlang behouden de vrije inwoning in het gedeelte van het huis nu door hen bewoond.

   Sint-Anthoniepolder, 16-5-1767:
   Hendrik Tuck, wonende binnen deze jurisdictie, heeft verkocht aan zijn
   schoonzoon [=??] Jacob Jansz. Smids
   6 morgen 300 roeden wei- en bouwland gelegen binnen deze jurisdictie, van welk land nu verhuurd is aan Pieter Tuck 3 morgen 279,5 roeden.

  x ±1720   Jannighie Pieters van Luijck , *Sint Anthoniepolder 1695 , ~Mijnsheerenland 21-8-1695 , † ±1768.
      Dochter van Pieter Eeuwitte van Luijck en Pleuntje Jans Monster .
   Gerrit Krijne Tuk en Jannetje Pieters van Luik maakten een testament op op 11-9-1732. Zij was toen ziekelijk. De kinderen zouden ƒ 30,- erven. Als hun voogden werd Pieter van den Hoeck en Eewijt van Luijk genoemd. Kinderen o.a. Pieter, Maria en Pleuntie.
   Overleden tussen 16-5-1767 en 29-4-1769.
   Doopget. Marija Jans.

   Sint-Anthoniepolder, 16-5-1767:
   Hendrik Tuck en Jannigje Piettersdr. van Luijk, echtelieden wonende in SintAnthoniepolder, maken een testament op de langstlevende. Die moet aan
   - haar zoon Pieter Tuck voor een staak, aan
   - haar dochter Maria Tuck, huisvrouw van Jan in ’t Veld, voor de tweede staak, aan haar
   dochter
   - Pleuntie Tuck, huisvrouw van Jacob Jansz. Smids, voor de derde staak, en aan de kinderen van haar testateuren overleden dochter
   - Maria [=Willempje] Tuck, getrouwd geweest met Jafet Polderman, voor de vierde staak;
   te samen uit te keren een som van 1200 gld. dus iedere staak 300 gld. Tot voogden: de
   langstlevende en na het overlijden van de langstlevende haar zoon Pieter Tuck en haar schoonzoon Jacop Jansz. Smids. Secluderen de weeskamer.

   Get. bij de doop: Maria Jans (Marijken Jansse) Monster (?) .
   Jannighie Pieters trad op als getuige bij de doop van Willemijntje van der Giessen (?) , de doop van Hendrik Jansz in ’t Veld (?) , de doop van Cornelis (Kornelis Pieters) van Luijck , de doop van Annetje (Antje Jans) in ’t Veld .

  x ?? Dubbeldam 7-5-1769   Annetje Jans van Pelt , * ±1696 , ~Dubbeldam 20-1-1697 , † Dubbeldam ±22-1-1779.
      Dochter van Jan Bastiaans van Pelt en Lijsbeth Ariens de Ruijter .
   Anno 1779, 22e Januarij geeft J. v. Harthals aan het lijk van zijn moeder Anna van Pelt, wed. van Abraham van Harthals, bij acte Pro Deo.

  4 kinderen


 3. Gerrit Crijne Tuck , *Mijnsheerenland 1693 , ~Westmaas 15-3-1693 , † ±1695 .
  Get. bij de doop: Pietertje Jans ( Smit) .
   Gerrit, zoon van Crijn Janse Tuk en Marige Jans onder Mijns Herrenlant. Doopget. Pietertje Jans.


 4. Jannigje Crijne Tuck , * 1694 , ~Mijnsheerenland 21-11-1694 .

  x Heinenoord 10-11-1720   Arie Cornelisse Reijerkerk , *Heinenoord 1694 , ~Mijnsheerenland 17-10-1694 , † >1746.

  9 kinderen


 5. Gerrit Krijne Tuck , * 1696 , ~Mijnsheerenland 18-11-1696 , † ±1700 .


 6. Pieter Krijne Tuck , * ±1697 , ~Mijnsheerenland 26-1-1698 , † ±1700 .


 7. Sijgje Crijne Tuck , * 1699 , ~Mijnsheerenland 19-4-1699 , † >1701 .

   Wsl. is zij jong overleden.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.