Barber Aartsen Smit , * ±1634 .
Dochter van Aert Thoniss Smit en Adrijaentje Jacobs .
Barber Aartsen trad op als getuige bij de doop van Theunis Meertens Neuteboom .


x ±1655
    Teunis Jacobsz (Tonis Jacobsz) Coppen , † 23-9-1678.
Kinderen:
 1. Jacob Teunissen Coppen , † >1675 .
  Jacob Teunissen trad op als getuige bij de doop van Cornelia Jans Barendrecht .
   Overl. tussen 1675 en 1700.

   Maasdam, lidmaten: 22-03-1671 Jacob Teunissen Koppen, obijt den 12 oct 16??.

   Jacob Teunisen Coppen ende Teuntjen Ariens waren op 12-10-1664 in Maasdam getuigen bij de doop van Cornelia, dochter van Jan Cornelisse Barendrecht en Tanneken Ariens.

   Maasdam, 27-4-1675: Jacob Teunissen Koppen, genomineerd tot diaken.
   Maasdam, 6-4-1676: Jacob Teunissen Koppen, genomineerd tot diaken verkoren, bevestigd 10-05-1676.


 2. Maria Teunisse (Marijtje Teunisse) Coppen , * ±1657 , † <6-1706 .

  x Maasdam 3-4-1679   Huig Cornelissen Snaijer , *Cillaarshoek ±1650 , † ±1688.

  x <1691   Pieter Sijmons Liesvelt .
      Zoon van Sijmon Pietersz Liesvelt (??) en Geertjen Meews Heijstek (???).

  5 kinderen


 3. Aart Teunisse (Aert Thonisse) Coppen , *Maasdam ±1659 , † Maasdam 18-11-1719 , [] ’s-Gravendeel ±22-11-1719.
  Get. bij de aangifte begraven: Dirk Aerde (Dirk Aertse) in ’t Veld .
   Op de 22e ontfn. van Dirk Aerde in ’t Veld de se. van 6 gl. wegens het begraven van Aert Teunisse Koppe, aengevinge dedaen hebbende onder de classis van ses gl., dus f6-0-0.

   Aart Teunisse Coppen kocht in 1687 het 1e blok van verkochte tienden onder Maasdam in de Sint-Anthoniepolder.
   Aart Teunissen Koppen werd op 19-3-1684 in Maasdam genomineerd tot diaken. Op 8-4-1685 werd hij verkoren en op Tweede Paasdag 3-4-1685 werd Aart bevestigd. Op 23-3-1697 werd Aart opnieuw genomineerd, op 16-3-1698 verkoren en op 6-4-1698 opnieuw bevestigd.
   ’Quohier vande v(er)cochte thiende onder Maesdam ende dat vanden jare en(de) oest’ over 1687: 1e blok: koper Aert Thonisse Coppe, borg Jacob Meunster.
   Op 8-12-1695 in Maasdam transporteerde Roeckis Pleune Groenevelt, wonende op Cillaarshoek, aan [zijn zwager] Aert Thonisse Koppen, wonende onder ’s-Gravendeel, 2 mergen zaailand in Nieuw-Bonaventura onder de jurisdictie van Maasdam, belend ten oosten aan de weg. Aert betaalde 700 gld.

   In de S.A.P. op 27-3-1700 proc. op de Heer Everwijn Rentmeester van de Groote kerck Dordt om percelen land te verkopen. 2 m. weijland aan Teunis Bastiaans Bestebreur. 300 roe weijland aan Cornelis Gijsberts van Arckel. 4 m. 300 roe weijland aan Aart Thonis Coppe.

   Aert Thonis Coppe koopt 3 m. 265 roe weijland op 4-4-1704 ten noorden van de Zuidtdijk in de S.A.P.

   In Den Strijensse Polder bij ’s-Gravendeel moest in maart 1680 familiegeld betaald worden door:
   - Aert Teunisse Coppens, met vlassen generende,
   - Pieter Leenders Koppe, hem met vlassen genterende.
   Beroep: Vlasser, landbouwer

  x Maasdam 25-8-1675   Neeltje Cornelisse Gelderblom , *Sint Anthoniepolder ±1648 , † Maasdam 17-6-1715.
      Dochter van Cornelis Bastiaansz Gelderblom en Liedewij Jans (Lielken Jans) Multum .
   Otr. op 27-7-1675 in Sint Anthoniepolder.
   Aart Teunissen Koppen, j.m. van Maasdam, en Neeltjen Corn. Gelderblom, j.d. van de Sint-Anthoniepolder.

   Neeltie Cornelisd. Gelderblom vertrok op 5-4-1675 met attenstatie van de Sint-Anthoniepolder naar Maasdam.


 4. Helena Teunisse Coppen , * 1663 , ~Maasdam 7-10-1663 , † ±1664 .
   Doopgetuige: Neeltje Leenders.


 5. Leena Teunisse Coppen , * 1665 , ~Maasdam 14-10-1665 , † <5-1692 .

  x Maasdam 11-11-1685   Pieter Cornelissen van Roon , * 1655 , ~Puttershoek 29-8-1655 , † Puttershoek 24-1-1720.

  3 kinderen


 6. Adriaentge Teunis Coppen , *Maasdam ±1667 , † >1710 .

  x Cillaarshoek 5-4-1682   Arie Cornelisz Snaijer , *Cillaarshoek ±1650 , † ±1684.

  x Cillaarshoek ±1685   Pieter Jansz Jabaaij , *Cillaarshoek ±1660 , † ±1690.
      Zoon van Jan Cornelisz Jabaaij en Maijke Pieters .
   Kinderen: Teunis, Jan en Pietertje
   Overl. ca. 1690-91, vóór april 1691.

   Pieter Jansz. Jabey, boer te Cillaarshoek.

   Hij deed op 21-12-1685 in Cillaarshoek belijdenis.

  x Cillaarshoek 29-4-1691   Rochus Pleunen Groenevelt , * 1666 , ~Sint Anthoniepolder 4-7-1666 .
      Zoon van Pleun Rokusz Groenevelt en Neesien Dircken .
   Rochus Pleunen Groenevelt en Adriaentien Theunis Coppen.

   Rochus Pleunen Groenevelt, had - volgens de Cillaarshoekse kerkeraadsvergadering van 2-4-1691 ’vleeschelijck gemeenschap’ gehad met ene Sara Gijsen, een zaak die speelde tijdens de huwelijkse geboden voor zijn huwelijk met Adraientje Teunisdr. Koppe.

   Op 8-12-1695 in Maasdam transporteerde Roeckis Pleune Groenevelt, wonende op Cillaarshoek, aan [zijn zwager] Aert Thonisse Koppen, wonende onder ’s-Gravendeel, 2 mergen zaailand in Nieuw-Bonaventura onder de jurisdictie van Maasdam, belend ten oosten aan de weg. Aert betaalde 700 gld.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.