Eechte Thonis Smit .
Dochter van Thonis Willems Smit en Marritge Cors .


x
    Aelt Aertse ( Advocaat) .
Kinderen:
 1. ? Aert Aelte ( Advocaat) , [] Langerak 1-12-1666.

  x   Henrickgen Adriaens Alblas , * ±1615 , † <21-6-1662.

  2 kinderen


 2. ? Jacobgen Aelten (Jaepken Aelten) .

   In Langerak werd Jacobgen aelten op 2-6-1658 genoemd met haar 2 echtgenoten.

   Op 17-5-1644 comp. Aert Willems Tom man en voogd van Mechteltje Gijsberts, won. op Jaarsvelt transp. aan Meerten Pieters x Jacobje Aelts.

   Jacobge Aaltensse wede van Marten Pieters geassisteert met Arien Oom, ter eenre, en Aelbert Pieterse, Adriaentje Bastiaens, wede van Herber Arien, geassisteert met Bastiaen Herbers hare zoon; Teunis, Jan en Bastiaen Bastiaens broers, in maart 1657.

   Vermeld in 1676: Aelt Aarts, Gerrit Balts den Uijl erfgen. van Jaepken Aelten eijser Andries Jans, Cornelis Jans te Everdingen mede erfgen. van Merten Pieters alhier ovl. x Jaepken Aelten.

  x   Meerten Pietersz , † <2-6-1658.
   1e huwelijk

   Maarten Pieters is een z.v. Pieter Aalberts en Sijgje Dirks.

   Ovl. van Pietertje Pieters x Bastiaen Bastiaensz (de Heer), zus was een zuster van Marten Pieters, za. x Jacobje Aelten nu hvr. van Claes Jansz Stout, vermeld in okt. 1659.

  x   Claas Jans Stout .
      Zoon van Jan Cornelisz Stout en Adriaentgen Claesdr .

   Claas is een zoon van Jan Cornelisz. Stout en Adriaantje Claasdr.

   Bastiaen Herbertse, volmacht op 5-6-1650 van Herbert Adriaense Smit, Cornelis en Claes Jans Stout, als voogden van de weeskinderen van Adriaen Herbert­se, zalgr. met namen; Adriaentge, Jan en Claes, moeder was Engeltje Jans, Maritge Jans als wed. van Adriaen Herbertse, een na kind is Jan Adri­aense, geass. met Pieter Mertens en Gerrit Basti­aense, beide omen.

   Claes Jans STOUT ter eenre ende Neeltje Adriaens wed. van Adriaen Jacobs geass. met Cornelis Jacobs en Pleun Adriaens hare soonen, deden een loting op 10-4-1651.

   Mogelijk was Claas ook de vader van Engeltge Klaas Stout, huisvrouw van Arien Bastiaansz. Blommeldaal. Engeltge werd begraven op 16-3-1719 in Langerak en liet kinderen na.


 3. ? Gerritgen Aelten .

  x   Cornelis de Veerman .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.