Gijsbert Simonsen Smits , *Sint Anthoniepolder 1669 , ~Sint Anthoniepolder 6-10-1669 , † <1716.
Zoon van Sijmon Gijsberts Smits en Neeltie Jacobs .


x Maasdam 8-5-1695
    Grietie Janse Blaeck , *Bonaventura 1666 , ~Maasdam 28-11-1666 , † Sint Anthoniepolder ±30-3-1741.

RECHTSBOVEN: De kerk van de Sint Anthoniepolder

Kinderen:
 1. Cornelis Gijsberts Smits , * 1696 , ~Sint Anthoniepolder 18-3-1696 .

   Cornelis was arbeider. Hij vervulde een ambt in de kerk van de Sint-Anthoniepolder in de periode 1757-8.

   S.A.P., 21-8-1748: Cornelis Gijsz. Smids, weduwnaar van Bastiaantgen Andriesdr. Buijsert, en de heer Arij de Coningh als schout en oppervoogd van alle wezen alhier, ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de moederlijke goederen van de nagelaten kinderen. De twee minderjarige kinderen zijn Cornelia en Grietje.

   S.A.P., 11-6-1761: De heer Arij de Coningh schout en secretaris alhier, als curator in de geabandonneerde boedel en goederen van Cornelis Gijsz. Smids en wijlen Kniertie Groenendijk. geweest zijnde echtelieden, heeft op 14-3-1761 publiekelijk verkocht en nu te transporteren aan Jan Bastiaansz. Barendrecht wonende binnen deze jurisdictie een huis, schuur, karnkeet, woonkeet, boomgaard en het erf aan de Zuiddijk van Sint-Anthoniepolder.

  x   Bastiaantje Andriesse Buijsser .

  x <1751   Kniertje Leenderts Groenendijk , * ±1695 , [] Sint Anthoniepolder ±14-1-1761.

   Op 31-7-1749 verviel in de Sint-Anthoniepolder aan de armen een huisje van Kniertje Groenendijk, laatst wed. van Arij van Drongelen.

   N.B. In Poortugaal was een Kniertje Arijens Groenendijk (1734-1774), die in 1755 trouwde met Cornelis Leenderts de Ruijter.

  2 kinderen


 2. Jan Gijsbertsz (Jan Gijse) Smits , * 1697 , ~Sint Anthoniepolder 11-8-1697 , † Sint Anthoniepolder 6-12-1766 .

  x ±1720   Maeijke Ariens Monster , * ±1694 , ~Sint Anthoniepolder 16-1-1695 , † Sint Anthoniepolder ±29-5-1765.

  4 kinderen


 3. Neeltie Gijsberts Smits , * 1699 , ~Sint Anthoniepolder 2-8-1699 .
   Doopget. Wijvetie.

   Dirck Corn. Boer, minderj. zoon, geassist. met zijn vader Cornelis boer, wilde zich in huwelijken staat begeven met Neeltie Gijsbertse Smits, jongedogter wonende in de Polder. Actum Puttershoek den 3en Aug. 1725.

  x   Dirk Cornelisse Boer , *Puttershoek ±1705 .
   Otr. op 3-8-1725 in Puttershoek.
   Kinderen: Anna, Gijsbert, Grietje, Cornelis en Adrianus.

  5 kinderen


 4. Maggeltje Gijsberts (Magteltie Gijsberts) Smits , *Sint Anthoniepolder 1701 , ~Maasdam 20-2-1701 .
  Get. bij de doop: Machteltjen Teunisse Kruijthof .
  Magteltie Gijsberts trad op als getuige bij de doop van Gijsbert Dirks Boer , de doop van Grietje Dirks Boer .
   Zij is een dochter van Gijsbert Sijmonsen Smits en Grietje Jans Blaak, wonende op de Polder. Doopgetuige is Maggeltje Teunis in Bonaventura.


 5. Sijmon Gijsberts (Sijme Gijsbertse) Smits , * 1702 , ~Sint Anthoniepolder 17-12-1702 , † Sint Anthoniepolder ±2-5-1783 .
  Get. bij de overl. aangifte: Gijsbert Simonsz Smits .
  Sijme Gijsbertse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Hadewij Ariens Geerlof .
   S.A.P., 1783, 2 Mei: Gijsbert Smits geeft aan het lijk van zijn vader Sijmon Smits, oud 81 jaar, in de 4 classis ... f3.-.
   Doopget. Aechje Bastiaens Wingert.

   S.A.P. 1-5-1732: Transport huis aan Symon Gijsberts Smits door Arjaantje Kleinendorst, wed. van Pieter Jans Monster. Tussen Geerit Dircks Weeda en Heijndrik Krijne Tuk. ƒ 180,-.
   S.A.P. 26-1-1735: Transport huis aan Jan Pieterse Monster door Symon Smits tussen Heijndrick Tuck en de wed. Gerret Weeda.
   Sijmen Gijsberts Smits vervulde een ambt in de kerkeraad van de Sint-Anthoniepolder in de periode 1759-61.

   Sint-Anthoniepolder, 21-4-1788:
   - Gijsbert Simonsz. Smits,
   - Willem Monster, getrouwd geweest met Grietje Smits, beide wonende onder deze jurisdictie,
   - Cornelis Kooij, getrouwd met Adriaantje Smits,
   - Jan Noteboom, getrouwd met Maria Smits,
   - Leendert Besemer, getrouwd met Pleuntje Smits en
   - Arij Stoker, getrouwd met Geertruij Smits, te samen wonende onder Strijen en
   - Pieter Maaskant, getrouwd met Cornelia
   Smits, wonende te Mijnsheerenland;
   zowel voor zichzelf als vervangende voor de verdere kinderen en mede erfgenamen van Simons Smits, gewoond hebbende en overleden binnen deze jurisdictie.
   Zij hebben verkocht aan bovengemelde Gijsbert Simonsz. Smits en zijn zuster Lena Smits een huis, schuur, keet en erf in het zogenaamde Zwanegat onder deze jurisdictie, volgens de voorwaarden waarmee hetzelfde op 5-4-1788 in het openbaar in Sint-Anthoniepolder is geveild.

   Sint-Anthoniepolder, 21-4-1788:
   - Gijsbert Simonsz. Smits,
   - Willem Monster, getrouwd geweest met Grietje Smits, beide wonende onder deze jurisdictie,
   - Cornelis Kooij, getrouwd met Adriaantje Smits,
   - Jan Noteboom, getrouwd met Maria Smits,
   - Leendert Besemer, getrouwd met Pleuntje Smits, en
   - Arij Stoker, getrouwd met Geertruij Smits, te samen wonende onder Strijen, en
   - Pieter Maaskant, getrouwd met Cornelia
   Smits, wonende te Mijnsheerenland;
   zowel voor zichzelf als vervangende voor de verdere kinderen en mede erfgenamen van Simons Smits, gewoond hebbende en overleden binnen deze jurisdictie, hebben verkocht aan Teuntje Monster weduwe Willem Vogelaar wonende alhier 2 morgen weiland
   gelegen aan de Maaskant in het zongenaamde Zwanegat omder deze jurisdictie, volgens de
   voorwaarden waarmee hetzelfde op 5-4-1788 in het openbaar in Sint-Anthoniepolder is geveild.
   Beroep: vlasboertje

  x ±1730   Geertje Gerritse Monster , * ±1711 , † Sint Anthoniepolder ±19-9-1772.
      Dochter van Geerrit Jansz Monster en Hadewij Ariens Geerlof .
   S.A.P., 1772, 19 September. Willem Monster geeft aan het lijk van zijn moeder Geertje Gerritse Monster, oud 61 jaar, in de 4e Classis ... f3.-.

   Get. bij de overl. aangifte: Willem Jansz Monster (?) .

  8 kinderen


 6. Lijsbeth Gijsse Smits , *Sint Anthoniepolder 1704 , ~Maasdam 16-11-1704 .
  Get. bij de doop: Aaltjen Jans Blaak .
  Lijsbeth Gijsse trad op als getuige bij de doop van Adrianus Dirks Boer .
   Doopget. Aaltjen Jans Blaek, wonende op Puttershoek.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.