Grietje Janse Smits , * ±1725 , [] Sint Anthoniepolder ±8-7-1809.
Dochter van Jan Gijsbertsz (Jan Gijse) Smits en Maeijke Ariens Monster .
Grietje Janse trad op als getuige bij de doop van Maijke Maldegom , de doop van Jan Maldegom , de doop van Hadewij Simons Kleijnendorst .


x ±1744
    Jacob Pieters Kleijnendorst , * 1722 , ~Cillaarshoek 8-3-1722 , † Sint Anthoniepolder ±16-10-1792.

RECHTSBOVEN: De kerk van de Sint Anthoniepolder

Kinderen:
 1. Pieter Jacobsz Kleijnendorst , *Cillaarshoek 1745 , ~Cillaarshoek 28-3-1745 , † Sint Anthoniepolder 18-7-1818 .
  Get. bij de doop: Grietje Paulusse de Haan .
  Get. bij de overl. aangifte: Jacob Pieterse Kleijnendorst .
  Pieter Jacobsz trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Jacob Pieters Kleijnendorst , de overlijdensaangifte van Jan Kleijnendorst (?) .

   Pieter’s ouders worden vermeld in 1826 in een huwelijksacte van zijn dochter Sina.

   Sint-Anthoniepolder, 19-2-1784: Pieter Jacobsz. Kleijnendorst, wonende binnen deze jurisdictie, heeft verkocht aan Giel van Spijk onze mede schepen een huisje, schuurtje en het erf staande aan de Polderdijk onder deze jurisdictie.

   In de Sint Anthonij Polder overleden op den 18den Julij 1818.

  x ±1768   Kaatje Kornelisse ’t Hoentje , *Sint Anthoniepolder ±1746 , † Sint Anthoniepolder 7-4-1822.
   Kinderen: Grietje, Jacob, Kornelis en Jozina/Sijna/Sijtje.

   Kaatje was een dochter van Cornelis ’t Hoen / Hoertje en Sijna van Dongen.

   --
   Op 10-12-1727 en 9-9-1733 in Delfshaven was een eerdere Caatje ’t Hoen getuige bij dopen van kinderen van Eeuwit ’t Hoen.

   --
   Op 18-3-1777 in Rotterdam was een Kaatje ’t Hoen getuige bij de doop van Jozijntje, dochter van Lourens ’t Hoen en (Joh)Anna van Zeijl/Sijl. Dat echtpaar liet op 17-1-1782 in Rotterdam een dochter Jacoba gereformeerd dopen met getuige Jacoba Lof. Op 15-11-1789 ald. lieten zij een dochter Maria dopen in de Oosterkerk met getuige Maria ’t Hoen. Een dochter Sophia Wilhelmina werd geboren op 25-6-1792 en geref. gedoopt op 1-7-1792 in Rotterdam met getuige Jacoba Koff. Jacoba Koff was ook getuige bij de doop van Willem op 4-9-1796 in de Grote Kerk in Rotterdam, nadat Willem geboren was op de 1e. Hun zoon Gerrit ’t Hoen, gehuwd met Apollonia de Jong, is overleden op 15-9-1816 in Rotterdam, 29 jaar oud. Lourens ’t Hoen, weduwnaar van Johanna van Zijl, is overleden op 29-7-1818 in Rotterdam, 65 jaar oud. Hij was ook in Rotterdam geboren.

   Op den 7den april 1822 in de S.A.P. overleden, des nagts ten een uren in het huis N° 69.: Kaatje ’t Hoentje, weduwe Pieter Kleijnendorst, 75 jaar oud, arbeidster.

   Aangevers waren Cornelis Kleynendorst, oud 48 jaren, arbeider, zoon, en Willem Vlaskamp, oud 54 jaren, kleermaker, gebuur, wonende beiden alhier.

   Get. bij de overl. aangifte: Kornelis Pieters Kleijnendorst .

  4 kinderen


 2. Jan Jacobs Kleijnendorst , * ±1746 , ~Cillaarshoek 8-1-1747 , † ±1750 .
  Get. bij de doop: Teuna (Teuntje Janse) Smits .


 3. Hendrik Japiks Kleijnendorst , *Cillaarshoek 1749 , ~Cillaarshoek 5-10-1749 , † Strijen 23-9-1826 .
  Get. bij de doop: Jannigje van der Heijden .
   Doopgetuige: Jannigje van der Heijden.

   Hendrik Jacobs Kleinendorst.

   Cillaarshoek, 1771:
   Den 4 October zijn in ondertrouw opgenomen
   Hendrik Jacobsz. Kleinendorst, j.m. Gebooren te Cillershoek En Woonagtig onder Anthonie-Polder, met
   Maria Willemsz. Weeda, j.d. Gebooren En Woonagtig te Cillershoek.
   Hier getrouwt den 27 October.

  x Cillaarshoek 27-10-1771   Maria Willems Weeda , * 1743 , ~Cillaarshoek 6-10-1743 , † 25-2-1805.
      Dochter van Willem Cornelisse Weeda en Jannetje Jansdr ’t Hoertje .
   Otr. op 4-10-1771 in Cillaarshoek.
   Kinderen: Japik, Jannigje en Willem.
   Doopget. Engeltie Cornelisse Ridderkerk.

   Maria W. Weeda. Getuigen bij de doop van haar kinderen waren Geertje en Heiltje Weda.

  3 kinderen


 4. Jan Kleijnendorst , * ±1751 , ~Cillaarshoek 13-2-1752 , [] Sint Anthoniepolder ±22-6-1799.
  Get. bij de overl. aangifte: Pieter Jacobsz Kleijnendorst (?) .
  Jan trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Job van Dongen .
   Doopgetuige: Geertje Hogendam.

   Sint-Anthoniepolder, 9-9-1784:
   Jacob Kleinendorst en Grietje Smits, echtelieden wonende alhier, maken een testament op de langstlevende. Tot voogd de langstlevende, en na de dood van de langstlevende: hun zoon Jan Kleinendorst en Gijsbert Smits, beide wonende alhier.

   Sint Anthonijpolder, 1787, Januarij 4:
   Jan Kleijnendorst geeft aan ’t lijk van zijn zoon Jacob Kleijnendorst ... pro deo.

   Sint Anthonijpolder, 1785, 2 Meij:
   Jan Kleijnendorst geeft aan t Lijk van zijn [schoon]vader Jop van Dongen ... Prodeo.

   S.A.P., 1799, 22 Junij: Pieter Kleinendorst geeft aan ’t lijk van zijn broeder Jan Kleinendorst .. Prodeo.

  x ±1785   Willemijntje (Willempje) van Dongen , * ±1752 , † Sint Anthoniepolder 14-12-1829.
      Dochter van Job van Dongen en Ingetje Willems den Ouden .
   Kinderen: Job, Pieter en Ingetje.

   S.A.P., 11-12-1799:
   - Willempje van Dongen, weduwe van Jan Kleinendorst, wonende alhier,
   - Laurens van Luic getrouwd met Maartje van Dongen mede alhier woonachtig,
   - Leendert van Erkel getrouwd
   met Alida van Dongen wonende te Westmaas,
   - Jacob Schutter voor zijn vader Cornelis Schutter getrouwd met Willempje Dubbelde Stuiver wonende te Klaaswaal en
   - Bastiaan de Kooman getrouwd
   geweest met Lena van Dongen wonende te Mijnsheerenland, zijnde de laatstgemelde door schout en schepenen geauthoriseerd tot het passeren van deze akte van scheiding ten behoeve van zijn minderjarige kinderen, zijnde de comparanten te samen de enige erfgenamen van wijlen hun moeder en schoonmoeder respectievelijk Ingetje den Ouden te voren weduwe van Job van Dongen en in de maand maart 1799 onder Sint-Anthoniepolder overleden. Bekenden met elkaar de gehele nalatenschap van gemelde Ingetje den Ouden geschift, gescheiden en gedeeld te hebben. Met handtekeningen/handmerken van de comparanten.

   S.A.P., 9-4-1800: Willempje van Dongen, weduwe van Jan Kleinendorst, wonende alhier, heeft verkocht aan Jan Groeneweg, wonende te Maasdam, een huis, schuur, keet, erf en boomgaard aan de Polderdijk onder deze jurisdictie. Onder beding dat de comparante de tijd van 10 jaar te rekenen van
   aanstaande mei 1800 af met haar huisgezin de vrije inwoning en gebruik van de voorsz. keet zal
   moeten hebben en behouden.

   77 jaar oud, weduwe van Jan Kleinendorst, dochter van Job van Dongen en Ingetje den Ouden.

   Willempje trad op als getuige bij de doop van Job (Jop) van Luijck , de doop van Willem Franse Bestebroer , de doop van Grietje Bestebroer , het huwelijk van Job Kleijnendorst , de doop van Arie Monster (?) .

  3 kinderen


 5. Hadewei Kleijnendorst , *Cillaarshoek 1754 , ~Cillaarshoek 17-11-1754 , † Sint Anthoniepolder 23-3-1831 .

  x ±1778   Dirk van der Linden , * ±1749 , [] Sint Anthoniepolder ±27-9-1781.

   Jacob Pieterse Kleijnendorst geeft aan het lijk van zijn schoonzoon Dirk vander Linden, oud 32 Jaren ... ProDeo.

   Get. bij de overl. aangifte: Jacob Pieters Kleijnendorst .

  x ±1784   Frans Willems Bestebroer , † Sint Anthoniepolder ±20-2-1801.

  x Maasdam 20-10-1813   Jacob van Luijck , *Sint Anthoniepolder 1757 , ~Sint Anthoniepolder 14-8-1757 , † Sint Anthoniepolder 22-3-1840.
      Zoon van Pieter Ewouts (Pieter Ewitsz) van Luijck en Arijaantje Jacobs Barendregt .
   Jacob was weduwnaar van Neeltje Kruidhof. Hij was 56 j. oud. Hadewei was 58 j. oud en weduwe van Frans Bestebroer. Huwelijkse proclamaties op 10 en 17 okt. in Maasdam.
   Grootouders van de bruid en bruidegom staan op de acte vermeld.
   Getuige Teuntje Jacobs Barendregt

   Jacob was een kleinzoon van Ewout van Luik en Ariaantie Kranenburg en Jacob Barendrecht en Maaijke Polderdijk.

   Mijnsheerenland, 1782, den 10 Maij:
   - Jacob Pietersz. van Luijck, j.m. te St. Polder en wonende aldaar, met
   - Neeltje Arijsdr. Kruithof, j.d. geboren en wonende te Mshland.

   Jacob van Luijck, oud 61 jaren, watermolenaar, wordt in juli 1819 in de Sint Anthoniepolder als getuige vermeld. Ook in 1824, toen hij met zijn vrouw getuige was bij het huwelijk van zijn stiefzoon Willem Bestebroer, was Jacob watermolenaar, wonende in de Sint Anthoniepolder.
   Beroep: Watermolenaar van 1815 tot 1826

   Jacob werd 82 jaar oud.

   Get. bij de doop: Teuntje Jacobs Barendregt .
   Jacob trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Eeuwoud Pietersze (Ewout Pieters) van Luijck , het huwelijk van Arij Kleijnendorst , het huwelijk van Teunis Bastiaanse Barendrecht , het huwelijk van Pieter van Luijck , het huwelijk van Willem Franse Bestebroer , het huwelijk van Jan Steenhoek (?) , het huwelijk van Pieter Hoogvliet .

  4 kinderen


 6. Maijke Jacobs Kleijnendorst , * 1758 , ~Cillaarshoek 23-4-1758 , † Sint Anthoniepolder 9-8-1830 .
  Get. bij de doop: Jannetje Janse Smits .
  Maijke Jacobs trad op als getuige bij het huwelijk van Teunis van Moerkerken .

   Maaijke Kleijnendorst, weduwe van Arij Groeneveld, was arbeidster, wonend in de Sint Anthoniepolder.

   Maaijke Kleijnendorst, weduwe van Arij Groeneveld, dochter van Jacob Kleijnendorst en Grietje Smits.

  x ±1780   Arij Groeneveld , * 1749 , ~Cillaarshoek 6-11-1749 , † Sint Anthoniepolder 23-9-1818.
      Zoon van Pleun Dirksze Groenevelt en Soetje Arise Stooker .
   Zij hadden een dochter Zoetje / Soetje.

   In 1797 was Arij Groeneveld ouderling in de Sint-Anthoniepolder.

   Bij zijn overlijden worden geen ouders vermeld.

   Arij trad op als getuige bij het huwelijk van Aris (Arij) Overweel .

  1 kinderen


 7. Arij Kleijnendorst , *Sint Anthoniepolder ±1760 , ~Cillaarshoek 4-1-1761 , † Sint Anthoniepolder 15-6-1828 .
   Den 4 Januarij 1761
   Arij te Cillershoek gedoopt
   Zoon van Jacob Kleynendorst en van Grietje Janse Smits
   en doopgetuige de vader zelve.

   Sint Anthoniepolder, 28-7-1821 [acte nr. 4]:
   - Arij Kleynendorst (60), arbeider, geb. en won. alhier, weduwnaar van Neeltje van der Giessen, overleden alhier, zoon van Jacob Kleynendorst en van Grietje Smits, beide overleden alhier. En
   - Neeltje Kruithof (55), arbeidster, geb. en won. alhier, weduwe van Jan Dekker, overleden alhier, dogter van Gerrit Kruithof en van Jannigje van der Heyden, beide overleden alhier.
   Eén van de getuigen was Jacob van Luijk (62), watermolenaar, won. in de S.A.P.

   Hij werd 67 jaar oud.

  x ±1785   Neeltje van der Giessen , * ±1758 , † Sint Anthoniepolder 25-9-1820.
      Dochter van Cornelis Cornelisz van der Giessen (?) en Barber Cornelisse van Arkel (?).
   Kinderen: Cornelis, Jacob, Pieter en Barbara.

   Arij Kleinendorst, oud 28 j., en Neeltje van der Giessen, oud 29 j., kregen op 29-4-1790 een acte van indemniteit van de Sint-Anthoniepolder naar Cillaarshoek.
   Het gezin vertrok in april 1802 van Cillaarshoek naar de Sint-Anthoniepolder met de kinderen Cornelis, 12 jaar, Jacob, 10 jaar, en Pieter, 8 jaar oud.

   Zij was 62 jaar oud. Overleden des morgens ten half agt uren. Haar man was Arij Kleijnendorst. Geen ouders vermeld.

   Neeltje trad op als getuige bij de doop van Barbara Schippers .

  x Sint Anthoniepolder 28-7-1821   Neeltje Gerrits Kruithof , *Sint Anthoniepolder 1765 , ~Sint Anthoniepolder 1-9-1765 , † Mijnsheerenland 30-7-1838.
      Dochter van Gerrit Kruithof en Jannigje van der Heijden .
   Get. bij het huwelijk: Jacob van Luijck .

   Arij Kleijnendorst (60) was weduwnaar van Neeltje van der Giessen. Neeltje Kruithof (55) was weduwe van Jan Dekker. Bruid en bruidegom waren beiden geboren in de Sint Anthoniepolder.
   Den 1 September 1765 Gedoopt
   Neeltje dogter van Gerrit Kruithof en Jannetje Pieterse van der Heijden en doopsgetuige Geertruijt Janse Houtmeulen.

   Neeltje Kruithof, arbeidster, geboren en wonende te Sint Anthonij Polder, was een dochter van Gerrit Kruithof en Jannigje van der Heijden.

   Sint Anthoniepolder, 1772, 7 Augustus:
   Paulus Kruithof geeft ’t lijk van zijn broer Gerrit Kruithoff, oud 41 jaar. Prodeo.

   Sint Anthoniepolder, 8-1-1798:
   Neeltje Kruithof, weduwe Jan Dekker, wonende alhier, verklaarde ‘met onze bewilliging als weesmeesters over haar kinderen’ in eigendom over te dragen aan de armen van SintAnthoniepolder een huisje, schuurtje en erf onder deze jurisdictie.

   Arbeidster Neeltje Kruithof woonde in 1820 nog in de Sint Anthoniepolder.

   Zij werd 71 jaar oud.

   Get. bij de doop: Geertruijt Janse Houtmeulen .
   Neeltje Gerrits trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Jannigje van der Heijden .

  4 kinderen


 8. Gijsbert Kleijnendorst , * ±1768 , † Sint Anthoniepolder 24-4-1823 .

   In zijn overlijdensacte staan zijn ouders vermeld. Hij werd 56 jaar oud. Zijn weduwe hertrouwde in 1827 met Cornelis van Steensel (±1787-1859).

  x Sint Anthoniepolder 7-8-1810   Sijgje Boer , *Puttershoek 12-6-1783 , ~Puttershoek 15-6-1783 , † Sint Anthoniepolder 8-1-1852.
      Dochter van Jan Dirks Boer en Baartje Ariens Gout .
   Gijsbert J. Kleinendorst, wed. van Grietje Smits, geb. en won. alh. en Sijgje Ja. Boer, j.d. geb. Pu., won. alh. trouwden in 1810 op de 7e van de Oogstmaand.

   Sijgje was 67 jaar oud.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.