Hester Cornelis Smits , * ±1610 , † ±1675.
Dochter van ? .


x
    Jan Lauwerisse (Jan Lauris Wouters) .
Kinderen:
 1. Cornelis Jan Lauwerisse (Cornelis Jansen) .

  x Capelle (NB) 13-1-1655   Maijcken Arijens ( Baes) , *Waspik ±1630 , † ±1661.

  x Capelle (NB) 20-8-1662   Geertruijt Jans (van der) Graeff , † ±1665.
      Dochter van Jan Graaff en ?
   Otr. op 29-7-1662 in Capelle (NB).
   Cornelis Janssen, wedr. van [??] Ariens, won. Nieuwvaart, & Geertruidt Jans van der Graef, j.d. van Waspik.
   Jan Peeterss Geenen, Waspick, x Neeltken Janss machtigt zijn zoon Peeter Janss op 23-1-1665 in Capelle om te Cappel de erfenis van Geertruijt, de zus van Neeltken, te regelen.

   Erfdeling door Wouter Janssen Duijser x Teuntken Jans mede namens Jan Peeterssen Geenen x Neeltjen Jans, zwager, en Bastiaen Janssen Maes x Lijntjen Jans, erfgenamen van Geertruijt Jans za x Cornelis Janss Laurissen op 8-3-1666 in Capelle.

   Capelle, 8-4-1666:
   Jan Laurens, mede namens zijn zoon Cornelis Janss, wednr van Geertruijt Jans, zus volgende comparanten, ter eenre, en Wouter Janss Duijser x Tuntgen Jans mede namens zwager Jan Peeterss Geenen x Neeltgen Jans, Bastiaen Janss Maes x Lijntghien Jans ter andere zijde; Zij sluiten een akkoord betreffende de erfdeling van de goederen van Geertruijt.

  4 kinderen


 2. Willemken Janss , † <1679 .

   Op 10-3-1678 werd een acte opgemaakt inhoudende dat Hester
   Cornelis, wed. van Jan Laureijs, bij testament als haar erfgenamen heeft benoemd: De hierna genoemde Cornelis Jans, haar zoon, of zijn kinderen en de twee kinderen van Jan Adriaens bij Willemken Janss za, wonende tot Dongen, met de voogden en omen Cornelis
   Jans en Michiel Adriaens Fijnenbuijck.

   Staet ende inventaris doen maecken ende opgestelt op 27-4-1676. in Capelle bij Cornelis Jan Laurisz, soone van Jan Laurisz en Hester Cornelisz ende dat van alle goederen die Hester, ahier overleden, naergelaten heeft.

  x Capelle (NB) 20-1-1664   Jan Adriaense Feijnenbuijck .
   Otr. op 16-12-1663 in Capelle (NB).
   Jan Adriaense Fijnebuijk, j.m. van Cleijn Dongen, & Willemken Jans, j.d. van Cap, won. Nieuwevaart.
   Zij lieten begin 1669 een zoon Adriaen dopen in Capelle.

   Jan Adriaense Fijnebuijck.

   Op 7-11-1678 verkoopt Jan Ariens Fijnenbuijck, wednr. van Willemken Jans, nu wonende tot Cleijn Dongen, mede erfg. van Jan Laureijs en Hester Cornelis Smits, mede namens zijn twee kinderen [iets] aan Jan Stevenss Huijsmans.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.