Jan Gijsbertsz (Jan Gijse) Smits , * 1697 , ~Sint Anthoniepolder 11-8-1697 , † Sint Anthoniepolder 6-12-1766.
Zoon van Gijsbert Simonsen Smits en Grietie Janse Blaeck .
Jan Gijse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Grietie Janse Blaeck , de overlijdensaangifte van Maeijke Ariens Monster .


× ±1720
    Maeijke Ariens Monster , * ±1694 , ~Sint Anthoniepolder 16-1-1695 , † Sint Anthoniepolder ±29-5-1765.

Afb. De kerk van de Sint Anthoniepolder   

Kinderen:
 1. Teuna (Teuntje Janse) Smits , *Sint Anthoniepolder ±1722 .
  Teuntje Janse trad op als getuige bij de doop van Jan Jacobs Kleijnendorst .

  × ±1744   Isaac Cornelisse Maldegom , * 1716 , ~Cillaarshoek 11-10-1716 .
      Zoon van Cornelis Isaaks Maldegom en Maijken Cornelisse Bestebroer .
   Kinderen o.a. Cornelis, Maijke, Jan, Cijgje en Jacob.

   Isaac Cornelisz. Maldegom / Mallegrom

  7 kind(eren)


 2. Grietje Janse Smits , * ±1725 , [] Sint Anthoniepolder ±8-7-1809.

  × ±1744   Jacob Pieters Kleijnendorst , * 1722 , ~Cillaarshoek 8-3-1722 , † Sint Anthoniepolder ±16-10-1792.

  8 kind(eren)


 3. Gijsbert Jansz Smits , * ±1728 .

   De Gijsbert Janse Smits, die op 16-12-1752 voornemens was om te trouwen met de weduwe van meester Krijn van der Spijk, was arbeider van beroep.

   Gijsbert Janse Smits vervulde een ambt in de kerkeraad van de Sint-Anthoniepolder in de periode 1766-7.

   Gijsbert Smits, als gehuwd met Annetje Gelderblom, wonende St Antoniepolder, welke Annetje tevoren weduwe was van Krijn Giele van der Spijk en zijn erfgenaam vlgs. testament gepasseerd voor nts Arij Koning te Mijnsheerenland op 11/12/1744, wordt op 21-7-1778 vermeld in een depositie voor notaris Hendrik Kruijne op Voorne/Putten.

   Sint-Anthoniepolder, 5-7-1765:
   - Gijsbert Jansz. Smids, wonende alhier,
   - Jacob Piettersz. Kleijnendorst, getrouwd met Griettie Jansdr. Smids, wonende alhier,
   - Bastiaan Jacobsz. Baarendregt, getrouwd met Jannigje Jansdr. Smids, wonende mede alhier, en
   - IJsaak Cornelisz. Malgrum getrouwd met Teuna Jansdr. Smids, wonende op Cillaarshoek;
   Zij zijn te samen als erfgenamen van
   haar moeder en behuwde moeder Maijke Monster hebben verkocht aan haar vader en
   behuwde vader Jan Gijsz. Smids het erf staande aan de Polderdijk binnen deze jurisdictie. Deze zal ook de gemeen boedel behouden.

   Sint-Anthoniepolder, 19-11-1766: Arij van Harthals, als procuratie hebbende van Jan Gijsz. Smids, wonende in Sint-Anthoniepolder, heeft verkocht aan Gijsbert Jansz. Smids, mede wonende onder Sint-Anthoniepolder, een huisje, schuurtje en het erf binnen deze jurisdictie. Met vrije
   inwoning zijn leven lang gedurende voor de verkoper die nu oud is 69 jaar.

   Sint-Anthoniepolder, 10-11-1767: Arij van der Vlugt, wonende op het eiland Rozenburg, heeft verkocht aan Gijsbert Jansz. Smids, wonende binnen Sint-Anthoniepolder, 2 morgen 300 roeden weiland, bouwland en boomgaard gelegen binnen deze jurisdictie.

   Sint-Anthoniepolder, 8-9-1769: Gijsbert Smids, wonende binnen deze jurisdictie, heeft verkocht aan Pieter Kleijnendorst een huisje, schuurtje en het erf aan de Polderdijk onder deze jurisdictie.

   Sint-Anthoniepolder, 3-12-1773: Jacob van Baaren, wonende op de Westmaas, heeft verkocht aan Gijsbert Jansz. Smids, wonende alhier, 4 morgen 116 roeden land gelegen binnen deze jurisdictie.

   Sint-Anthoniepolder, 9-9-1784:
   Jacob Kleinendorst en Grietje Smits, echtelieden wonende alhier, maken een testament op de langstlevende. Tot voogd de langstlevende, en na de dood van de langstlevende: hun zoon Jan Kleinendorst en Gijsbert Smits, beide wonende alhier.

   Sint-Anthoniepolder, 18-6-1799: Pleun Konijnendijk, wonende alhier, heeft verkocht aan Gijsbert Jansz. Smits, mede wonende alhier, 1 morgen 264 roeden weiland gelegen onder deze jurisdictie, met een vrij
   overpad over het weiland van de verkoper ten noorden gelegen hetzij met wagens en paarden als anders, mits dat de brug aan de dijk gelegen door de koper en verkoper of hun navolgers ten allen tijde naar grootte van ieders stuk weiland, en dus morgen morgen gelijk, zal moeten onderhouden worden.

  × ±1753   Annetje Cornelisse Gelderblom , *Sint Anthoniepolder ±1720 .
      Dochter van Cornelis Bastiaansz Gelderblom en Grietje Willems Vogelaar .

   Zij was een dochter van Cornelis Bastiaansz Gelderblom en Grietje Willemsdr Vogelaar. Zij deed in 1743 belijdenis in de S.A.P.

   In een testament van 1744 werd bepaald dat de langstlevende van het echtpaar voor de opvoeding van de kinderen zou zorgen, maar Annigje Gelderblom is niet lang weduwe geweest. Op 16 dec. 1752 verscheen zij in de weeskamer, omdat ze wilde hertrouwen. Haar kinderen Grietje en Machiel kregen toen ieder f 250,-.


 4. Jannetje Janse Smits , * ±1730 , † Sint Anthoniepolder 24-10-1808 .
  Jannetje Janse trad op als getuige bij de doop van Maijke Jacobs Kleijnendorst .

   Bastiaan Jacobs Barendregt was door zijn huwelijk met Jannetje Janse Smits een zwager van Gijsbert Janse Smits.
   Zij testeerde in 1807 in de Sint-Anthoniepolder.

   Aangegeven lijk van Jannigje Smits
   Dag van ’t ovelrijden: 24 october 1808
   Ouderdom: 78 jaar
   Woonplaats: Anth. polder
   Weduwe, 5 kinderen

  × ±1757   Bastiaan Jacobsz Barendregt , * ±1729 , † Sint Anthoniepolder 16-4-1808.
      Zoon van Jacob Jansz Barendregt en Maaike Willems Polderdijk .
   Kinderen: Jacob, Maaike, Jan, Andries en Teunis.

   Sint-Anthoniepolder, 5-7-1781: Bastiaan Jacobsz. Barendregt heeft verkocht aan Arij Jacobsz. Smits de helft in een huisje en het erf gelegen onder Sint-Anthoniepolder en waarvan de andere helft Wijten Barendregt toebehoort, met conditie dat voorsz. Bastiaan Jacobsz. Barendregt in het vertrek waar hij nu in woont moet blijven wonen zo land hij leeft en een hoekje in de aflaat van de schuur ‘om zijn brandt te leggen of ten zijnen gebruijken’ zoals hij de gepasseerde winter gebruikt heeft gehad.
   Bastiaan Jac. Barendregt
   Dag van ’t overlijden: 16 april 1808
   Ouderdom: 78 jaar
   Woonplaats: Anthonijpolder
   Gehuwd, 5 kinderen

  5 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.