Jaapje Huigen Snaijer , * 1683 , ~Cillaarshoek 12-9-1683 , † Sint Anthoniepolder ±20-1-1737.
Dochter van Huig Cornelissen Snaijer en Maria Teunisse (Marijtje Teunisse) Coppen .
Get. bij de overl. aangifte: Jan Dirksz in ’t Veld .
Jaapje Huigen trad op als getuige bij de doop van Barbera Teunisse Snaijer , de doop van Jaapje Arijens ’s Gravendeel , de doop van Klaas Willems Stout .


x 1706 (otr Cillaarshoek 2-4-1706)
    Dirk Aerde (Dirk Aertse) in ’t Veld , * 1677 , ~Cillaarshoek 23-5-1677 , † <4-1723.
x Cillaarshoek 13-6-1723 (otr Cillaarshoek 22-5-1723)
    Pieter Klaeszen Barendregt , *Cillaarshoek 1695 , ~Cillaarshoek 6-3-1695 , † Sint Anthoniepolder ±17-11-1774, [] Cillaarshoek .    
Get. bij de overl. aangifte: Huig Pieters Barendregt .


    Zoon van Claes Pietersen ( Barendregt) en Neeltje Claesen Dorst .

RECHTSBOVEN: Jaepje Huigens Snaeijer was op 4-3-1723 in Klaaswaal getuige bij de doop van Barbera Snaeijer.

Kinderen:
 1. Marijken Dircks in ’t Velt , * 1707 , ~Cillaarshoek 1-9-1707 , † 1707 .
   Marijken, doot.


 2. Aart Dirksz in ’t Veld , * 1708 , ~Cillaarshoek 25-11-1708 , † <4-1763 .

  x Cillaarshoek ±1733   Willempje Arijense Monster , *Sint Anthoniepolder ±1711 , † ±1754.

  x Cillaarshoek 28-9-1755   Pleuntje Willemse Stout , *Cillaarshoek 1725 , ~Cillaarshoek 30-12-1725 .
      Dochter van Willem Teunissen Stout en Maria Aerden Dorst .
   Otr. op 5-9-1755 in Cillaarshoek.
   Aart was wedr. van Willemtje Ariens Monster. Pleuntje was j.d., wonend te Cillaarshoek.
   Pleuntje zou in 1763 hertrouwen met Arij Pieters Schelling, j.m. van Cillaarshoek, en nog een zoon Pieter en een dochter Maartje krijgen.

   Cillaarshoek, 1763: Den 15 April
   Zijn in ondertrouw opgenomen
   Arij Schelling, j.m. van Claaswaal, met
   Pleuntje Willemsz. Stout, weduwe van Aert Dirksz. in ’t Veld. Van Cillershoek.
   Hier getrouwt den 8 Meij.

   Get. bij de doop: Lijsbet Cornelisse Dorst .
   Pleuntje Willemse trad op als getuige bij de doop van Neeltje Janse Maldegom , de doop van Aart van Vliet , de doop van Aart in ’t Veld , de doop van Willem in ’t Veld .

  12 kinderen


 3. Marijken Dircks in ’t Velt , * 1712 , ~Cillaarshoek 6-11-1712 , † <1720 .


 4. Huijgh Dirksz in ’t Veld , * 1715 , ~Cillaarshoek 10-3-1715 .


 5. Jan Dirksz in ’t Veld , * 1717 , ~Cillaarshoek 14-7-1717 , † Klaaswaal ±18-4-1785 .
  Jan Dirksz trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Jaapje Huigen Snaijer .

   Jan Dirksz. in ’t Veld was bouman (boer).

  x ±1740   Maria Hendriks (Marietje Hendrikse) Tuck , *Goudswaard ±1722 , † >1792.
      Dochter van Hendrik (Heijnrik Krijnsz) Tuck en Jannighie Pieters van Luijck .
   Kinderen o.a. Hendrik, Dirck, Jaapje, Neeltje en Annetje.

   Sint-Anthoniepolder, 9-5-1793:
   Maria Hendriksdr. Tuk, weduwe Jan D. in ’t Veld, wonende te Klaaswaal, is schuldig aan Huig Pietersz. Barendregt, wonende te Cillaarshoek, een som van 2000 gld. ter zake van geleend geld. Hij verbindt hiervoor 5 morgen 300 roeden land gelegen in Sint-Anthoniepolder.

   Marietje Hendrikse trad op als getuige bij de doop van Jacob in ’t Veld (?) , de doop van Pieter in ’t Veld , de doop van Jaapje Aerden in ’t Veld (?) .

  7 kinderen


 6. Marietje Dirsk in ’t Veld , *Cillaarshoek 1719 , ~Cillaarshoek 20-12-1719 .


 7. Neeltje Pieters Barendreht , * 1724 , ~Cillaarshoek 3-9-1724 .
   Doopgetuige: Annegje Klaesse Barendrecht, vrouw van Jan Aerts in ’t Veld.


 8. Klaes Pieters Barendregt , * 1726 , ~Cillaarshoek 13-10-1726 .
   Doopgetuige: Annnegje Klaesse Barendrecht.

   Sint-Anthoniepolder, 19-2-1784:
   Claas Barendregt, nu wonende op Maasdam, heeft verkocht aan Jaapje Huijge Barendregt, wonende ten huize van haar vader Huijg Barendregt onder Sint-Anthoniepolder, 2 morgen 300 roeden weiland gelegen in het Oudeland van Sint-Anthoniepolder.


 9. Huig Pieters Barendregt , * 1730 , ~Cillaarshoek 10-7-1730 , † Cillaarshoek 24-2-1814 .
  Get. bij de geboorteaangifte: Ingetje Pleunen Dijckhuijsen (1683) .
  Huig Pieters trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Pieter Klaeszen Barendregt , de overlijdensaangifte van Adriana Jorisse Meijboom .

   Huijgh Pietersz. Barendregt werd in 1768 diaken in de S.A.P.

   Ambachtsheer Gerlach Jan Doys van der Does benoemde Huijgh Barendregt in de functies van Schepen en heemraad van de S.A.P., toen diens vader in 1774 daar vrijwillig afstand van deed.
   In verband met de verhuizing van Huijgh Barendregt in 1788 naar Cillaarshoek, verzocht zijn zoon Pieter Huijgh hem te mogen opvolgen. Dit verzoek werd door de ambachtsheer ingewilligd.

   Sint-Anthoniepolder, 24-12-1789:
   Pieter Barendregt en Annigje Barendregt, echtelieden wonende alhier, maken een testament op de langstlevende. Tot voogd de langstlevende, en na de dood van de langstlevende: Huijg Pietersz. Barendregt, wonende te Cillaarshoek, en Giel van der Spijk wonende te Sint-Anthoniepolder.

   Sint-Anthoniepolder, 9-5-1793:
   Maria Hendriksdr. Tuk, weduwe Jan D. in ’t Veld, wonende te Klaaswaal, is schuldig aan Huig Pietersz. Barendregt, wonende te Cillaarshoek, een som van 2000 gld. ter zake van geleend geld. Hij verbindt hiervoor 5 morgen 300 roeden land gelegen in Sint-Anthoniepolder.

   Sint-Anthonieolder, 17-2-1797:
   - Huig Barendregt, wonende te Cillaarshoek, als volmacht hebbende van de heer Hendrik Emaus, wonende te Strijen, die procuratie had van zijn nicht Hendrica van der Stoup, draagt in eigendom over aan - Pieter Huijgen Barendregt, wonende alhier:
   3 morgen weiland gelegen onder deze jurisdictie, volgens de voorwaarden van verkoping d.d. 24-12-1796 ten overstaan van schout en leden door municipaliteit van Strijen.

   Sint-Anthoniepolder, 17-2-1797:
   Abraham Kever, wonende te Dordrecht, heeft verkocht aan Huig Barendregt, wonende te Cillaarshoek, eens chepenschuldbrief of hypotheekbrief groot in kapitaal 1200 gld. ten laste van Pieter Tuck wonende alhier speciaal gevestigd op twee huizen, schuren en erven met 4 morgen zaailand gelegen onder deze jurisdictie van Sint-Anthoniepolder, nog 2 morgen weiland
   gelegen over de dijk aan de Maaskant, op 16-12-1778 voor schout en schepenen van SintAnthoniepolder ten behoeve van de gemelde Abraham Kever verleden.

  x   Adriana Jorisse Meijboom , * ±1725 , ~Dubbeldam 10-2-1726 , † Sint Anthoniepolder ±3-8-1784.
      Dochter van Joris Jans Meijboom en Maria Klaasse (Marijtje Claes) van der Meulen .
   Otr. op 13-5-1758 in ’s-Gravendeel.
   Adriana Jorisse Meijboom, j.d., zullende trouwen met Huijgh Pieterze Barendregt. Zij f15,-. Hij moet in de St. Anth. Polder betalen.
   Sint Anthony polder, 1784, 3 Augustus:
   Huig Barendregt geeft aan t lijk van zijn vrouw Adriaantje Meyboom in de eerste klasse ... f30,-.

   Dochter van Joris Jans en Maria Klaasse Vermeulen.

   Get. bij de overl. aangifte: Huig Pieters Barendregt .

  x Cillaarshoek 20-5-1787   Martijntje Cornelisse Buitendijk , * 1743 , ~Cillaarshoek 6-10-1743 , † 1795.
      Dochter van Cornelis Franse Buitendijk en Rookxje Jans Barendrecht .
   Otr. op 27-4-1787 in Cillaarshoek.

   Cillaarshoek, 1776:
   Den 25 April zijn in ondertrouw opgenomen
   - Oelbert Ariensz. Hoogvliet, j.m., met
   - Martijntje Cornelisz. Buitendijk, j.d.
   Beijde van Cillershoek. Hier getrouwt den 18 Meij.

   Martijntje Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Arij in ’t Veld (?) .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.