Jan Adriaensz (Jan Ariens) Sneep , *Barendrecht ±1550 , † ±1628.
Zoon van ? .


x IJsselmonde ±1571
    Beatrix Cornelis , *IJsselmonde ±1543 , † Barendrecht <9-12-1593.    

x 11-1594
    Anna Pieters , *Nieuwerkerk a/d IJssel ±1560 , † ’s-Gravendeel ±1613.
Kinderen:
 1. Cornelis Janse (Cornelis Jansz) Sneep , * ±1575 , † Mijnsheerenland 8-4-1657 , [] Mijnsheerenland .
   Hij heeft een grafzerk in Mijnsherenland, waarop zijn leeftijd van 82 jaar staat vermeld: "HIER LEYT BEGRAVE CORNELIS IANSE SNEEP, OYDT 82 IAER. HY STERFT OP DEN 8 APRIL ANNO 1657. ENDE LEYT NOCH BEGRAVEN CORNELIS IANSE SNEEP IN SYN LEVEN HEEMRAEDT VAN MIJNSHEERENLANDT VAN MOERKERCKEN, OUDT SYNDE SESENDARTIGH IAREN, STERFT OP DEN 29 MEY INT ANNO 1695".
   Mijnsheerenland, 25 nov. 1610: Cornelis Jansz. Sneep, 35 jaar oud.

   Cornelis Janse Sneep alias Nieuwenboer was heemraad van Mijnsherenland van 1629-1631.

   Mijnsheerenland, 15 juni 1609: Adriaentge Rochusdr, weduwe wijlen Lauris Cornelisz. aan de Blaeck heeft zeven onmondige kinderen, met als bloetvoocht Pieter Cornelisz. uit Barendrecht, die bij hem gevoegd heeft Cornelis Jansz. Nieuwenboer an de Blaeck halfbroer van de voorsz, Lauris Cornelisz., alsmede Cornelis Willemsz. Volgens een marginale aantekening van 10 sept. 1624 is het oudste weeskind Cornefis Laurisz. Genoemd worden zijn oudoom C/aes Jacobsz. en Cornelis Jansz. Sneep als voogd van de andere weeskinderen.

   Cornelis Jansze Sneep huurde op 21 febr. 1620: 23 mergen 4 hont 45 roe van het Sacramentsgasthuïjs te Dordrecht, gelegen in het Oudelant van Moerkerken.

   Cornelis Jansz. Sneep wordt op 26-1-1625 in Mijnsheerenland genoemd als voogd van de zijde van de vader over de kinderen van wijlen Lauris Cornelisz.

   Mijnsheerenland, 3 februari 1625: Cornelis Jansz. Sneep, oud omtrent 49 jaar, echtgenoot van Ercken IJsbrantsdr., oud omtrent 48 jaar, en IJsbrant Cornelisz., zoon van Cornelis Jansz. Sneep, oud omtrent 18 jaar, compareren op verzoek van Adriaen Pietersz. Cranendonck voor schout en heemraden in Mijnsheerenland, om zeker getuigenis af te leggen.

   Op 29 april 1639 is Cornelis Cornelisz. Sneep 200 gulden schuldig aan zijn vader Cornelis Jansz. Sneep.

   Dordrecht, 29 maart 1652: Cornelis Jansz. Sneep, wonende aan de Blaeck onder Mijnsheerenland. Zijn voordochter wijlen Beatrix Cornelis heeft
   bij Adriaen Pietersz. Cranendonck vijf kinderen: Adriaen, Philips, Pieter, Hendrik en Cornelis, die tezamen 1000gulden erven. De tweede vrouw van Cornelis Jansz. Sneep is wijlen Ercsken Isebrants. Hun kinderen zijn: Isebrant, Lauwerens, Cornelis, Jan; Lauwerens en Jan zijn ongehuwd. Voogden over de kinderen van Beatrix Cornelisdr: zijn zoon Isebrandt Cornelis en Leendert van der Meulen.

   Mijnsheerenland, 29 jan. 1655:
   Cornelis Janssen Sneep, wonende aan de Blaeck onder Mijnsheerenland, vermaakt aan zijn oudste zoon Ysbrant 2 morgen 140 roe in het Noortsche Somerlant onder Heynenoort, aan zijn zoon Cornelis 2 morgen 450 roe in het Oudeland van Meerkerken, aan zijn zoon Van 2 morgen 350 roe in het Somerlant voor de Blaeck onder Mijnsheerenland.
   Cornelis Jansz. Snep, maakt het voorafgaande krachteloos. Enige erfgenamen zijn zoons Ysbrant en Jan.

   Isbrant Cornelisz Sneep te Puttershoek en Jan Cornelisz. Sneep te Moerkercken scheiden de boedel van hun vader wijlen Cornelis Jansz. Sneep op 16 dec. 1657. Isbrant ontvangt 2 morgen 107 roe, Jan ontvangt 2 morgen 350 roe en 2 morgen 450 roe. Er is ook nog sprake van de geërfde goederen van wijlen Louweris Cornelisz. Sneep.

   Nakomelingen van Cornelis Janse Sneep, verhuisden naar West-Brabant.
   Beroep: landbouwer, veehouder, handelaar

  x ±1595   Elisabeth Leenderts van der Meulen , * ±1575 , † <2-1604.

   Cornefis Jansz. Sneep weduwnaar van Efysabeth Lenerts is geld schuldig op 22 maart 1620 aan Lenert Lenerts te Poortugaal als voogd van haar weeskind.

  x ±1605   Ercken Isebrants , * ±1580 , † Mijnsheerenland 17-4-1651, [] Mijnsheerenland .
   Ercken heeft een grafzerk in Mijnsherenland, waarop haar leeftijd van 70 jaar staat vermeld: "HIER LEYT BEGRAVEN ERCKSIEN ISEBRANTS DE HUISVROU VAN CORNELIS IANSEN SNEEP SY STERF DEN 17 APRIL A 1651 OUT 70 IAREN". Ze was vermoedelijk een zuster van Cornelis Ysbrants, secretaris in Beyerland.

   Erkje/Ercken IJsbrandsdr. was vermoedelijk een zuster van Cornelis IJsbrants, secretaris in Beijerland, die op 15 aug. 1611 borg is voor Cornelis Jansse Sneep.

   Mijnsheerenland, 3 febr. 1625: Cornelis Jansz. Sneep, 49 jaar, zijn vrouw Ercken Ysbrants, 48 jaar, en zijn zoon Ysbrant Cornelis ,18 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Adriaen Pietersz. Cranendonck.

  5 kinderen


 2. Adriaan Jansz Sneep , *’s-Gravendeel ±1594 , † ±1643 .

  x   Lijsbeth Pieters Verdonck , *’s-Gravendeel ±1596 .

  4 kinderen


 3. Neeltje Jans Sneep , * ±1595 , † <14-10-1625 .

  x ±1619   Hendrik Reijne van der Linden , *’s-Gravendeel ±1590 , † ’s-Gravendeel <6-6-1668.

  2 kinderen


 4. Aart Jansz Sneep , *’s-Gravendeel ±1597 , † ’s-Gravendeel ±1615 .


 5. Aagje Jans (Aegtgen) Sneep , *’s-Gravendeel ±1599 , † 3-1653 , [] ’s-Gravendeel 12-3-1653.

  x ±1636   Arie Andriesz Aartoom , *’s-Gravendeel ±1595 , † ’s-Gravendeel 17-6-1671.
      Zoon van Andries Dierickx Aert Oom en Teuna Ariens .
   Kinderen: Jan, Andries, Geertje, Annetje, Teuna.
   Jan Ariensz trouwde op 25-5-1670 in Cillaarshoek met Jobje Pieters Maasdam. Andires Ariensen trouwde wsl. met (1) Geertje Dirkx, (2) Geertruijd Heijmens.

   Arij Andriesz Aartoom/Arijmaet. Hij was boer, in 1670 ouderling en vele jaren schepen van ’s-Gravendeel.
   Beroep: Boer

  5 kinderen


 6. Eldert Jansz (Elbert Jansz) Sneep , *’s-Gravendeel ±1601 , † Strijen <3-3-1655 .

  x <3-3-1655   Maertgen Jans , † <11-1659.
   Overl. tussen 3-3-1655 en 6-10-1658.

   Maertgen Jansdr., laatst weduwe van Eldert Jans Sneep en te voren van P[iete]r Adriaensz. Jabaey, wonende in Strijen, testeerde op 3-3-1655 voor de notaris van Klaaswaal. Zij noemde daarin haar dochters
   - Maertjen Pieters, gewezen huisvrouw van Jan Willemsz. van Sgravendeel, beiden zaliger en gewoond hebbende in de Numansdpolder in Cromstrijen, en
   - Pleuntgen Pieters, gewezen huisvrouw van Robbrecht Jansz. Verstoup.

   Op 6-10-1658 was sprake van Robbrecht Jans van der Stoup en Lammert Cornelis Streefkerk, tezamen testamentaire voogden over de onmondige erfgenomen van Maertgie Jans, die weduwe was van wijlen Eldert Jansen Sneep.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.