Lijsbeth Jans (Lijsje Jans) Sneep , *’s-Gravendeel ±1657 , † ±1691.
Dochter van Jan Adriaansz (Jan Ariëns) Sneep en Annichje Maertens .


× >1670
    Dirck Stevens Snijder , *’s-Gravendeel ±1643 , † <1719.
Kinderen:
 1. Steven Dirks Snijder , [] ’s-Gravendeel 28-4-1736.
  Steven Dirks trad op als getuige bij de doop van Lijsbeth Paulusse de Hartigh .

  ×   Lena Pieters Verdonk , [] ’s-Gravendeel 25-6-1731.
      Dochter van Pieter Jacobsz Verdonk en Griettien Isaacks Kieboom .

   In 1752 woonde zij als weduwe aan de Noord-Voorstraat te ’s-Gravendeel.

  2 kinderen


 2. Aerijaentje Dirckse Snijder , † ’s-Gravendeel 31-3-1698 .
  Get. bij de overl. aangifte: Dirck Stevens Snijder .
   ’s-Gravendeel: "Den 31 maert 1698 ontfangen van Dirck Steven Snijder voort regt van begraven van sijn dogtertje, genaemt Aerijaentje Dirckse Snijder, als aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus f 3:0:0."


 3. Lijsbet Dirckse Snijder , † ’s-Gravendeel 31-3-1698 .
  Get. bij de overl. aangifte: Dirck Stevens Snijder .
   ’s-Gravendeel, 31-3-1698: "Dito ontfangen van de voors. Dirck Stevens Snijder voort regt van begraven van sijn dogtertje, genaemt Lijsbet Dirckse Snijder, als aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus f 3:0:0."


 4. Annigje Dirken (Annigje Dirks) Snijder , *’s-Gravendeel ±1675 .

  × ±1704   Paulus Jansz (Pouwels) Hartigh , * 1683 , ~Strijen 9-10-1683 , † Strijen 17-1-1713.

  4 kinderen


 5. ? Neeltje Dirks (Neeltien Dirken) Snijder , * ±1690 , † 1723 , [] ’s-Gravendeel 6-4-1723.
  Neeltien Dirken trad op als getuige bij de doop van Lijsbeth Paulusse de Hartigh , de doop van Ariaantje Pauls (Ariaentie Pouwels) Hartogh .
   Kinderen: Dirk en Lijsbeth

  × Strijen 6-1-1720   Bastiaan Hendriks van der Linden , * ±1686 .
      Zoon van Hendrik Bastiaens van der Linden en Reijmbergjen Ariens Neuteboom .
   Kinderen: Dirk en Lijsbeth.

   Bastiaan Hendrickse van der Linden liet een kind van hem pro deo te Strijen begraven op 3-3-1721. Idem op 3-10-1726.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.