Dirck Stevens Snijder , *’s-Gravendeel ±1643 , † <1719.
Dirck Stevens was getuige bij de overlijdensaangifte van Aerijaentje Dirckse Snijder , de overlijdensaangifte van Lijsbet Dirckse Snijder .

Zoon van Steven Dircks Snijder en Arijaentgen Hermens (?) .


◊ >1670
    Lijsbeth Jans (Lijsje Jans) Sneep , *’s-Gravendeel ±1657 , † ±1691.
◊ ? <1680
    Arijaantje Leenderts .    
◊ ? <1718
    Grietje Cornelisse Hello .    
Kinderen:
 1. Steven Dirks Snijder , [] ’s-Gravendeel 28-4-1736.
  Steven Dirks was getuige bij de doop van Lijsbeth Paulusse de Hartigh .

  ◊   Lena Pieters Verdonk , [] ’s-Gravendeel 25-6-1731.
      Dochter van Pieter Jacobsz Verdonk en Griettien Isaacks Kieboom .

   In 1752 woonde zij als weduwe aan de Noord-Voorstraat te ’s-Gravendeel.

  2 kinderen


 2. Aerijaentje Dirckse Snijder , † ’s-Gravendeel 31-3-1698 .
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Dirck Stevens Snijder .
   ’s-Gravendeel: "Den 31 maert 1698 ontfangen van Dirck Steven Snijder voort regt van begraven van sijn dogtertje, genaemt Aerijaentje Dirckse Snijder, als aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus f 3:0:0."


 3. Lijsbet Dirckse Snijder , † ’s-Gravendeel 31-3-1698 .
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Dirck Stevens Snijder .
   ’s-Gravendeel, 31-3-1698: "Dito ontfangen van de voors. Dirck Stevens Snijder voort regt van begraven van sijn dogtertje, genaemt Lijsbet Dirckse Snijder, als aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus f 3:0:0."


 4. ? Aagje Dircks Snijder .


 5. ? Aart Dircks Snijder .

   Aart Dirks Snijder, die in 1722 naar Oost-IndiŽ is gevaren.


 6. Annigje Dirken (Annigje Dirks) Snijder , *’s-Gravendeel ±1679 .

  ◊ ±1704   Paulus Jansz (Pouwels) Hartigh , * 1683 , ~Strijen 9-10-1683 , † Strijen 17-1-1713.

  4 kinderen


 7. Neeltje Dirks (Neeltien Dirken) Snijder , * ±1690 , † 1723 , [] ’s-Gravendeel 6-4-1723.
  Neeltien Dirken was getuige bij de doop van Lijsbeth Paulusse de Hartigh , de doop van Ariaantje Pauls (Ariaentie Pouwels) Hartogh .
   Kinderen: Dirk en Lijsbeth

  ◊ Strijen 6-1-1720   Bastiaan Hendriks van der Linden , * ±1686 .
      Zoon van Hendrik Bastiaens van der Linden en Reijmbergjen Ariens Neuteboom .
   Kinderen: Dirk en Lijsbeth.

   Bastiaan Hendrickse van der Linden liet een kind van hem pro deo te Strijen begraven op 3-3-1721. Idem op 3-10-1726.

  2 kinderen


 8. Cornelia Dirksz Snijder , * <1719 , † <1750 .

   Gerrit Jacobs van der Waal ging op 12-4-1737 in Strijen in otr. met Cornelia Dirks Snijder. Zij lieten de volgende kinderen dopen in Strijen: Maria op 19-2-1731 en Grietje op 26-4-1744.

   In Strijen op 8-1-1750 heeft sig aangegeven om te trouwen
   Gerrit van der Waal, wedr. van Cornelia Dirkse Snijder, met
   Jaapje Gerretse int Velt, j.d. won. alhier, Ider in de class van drie gl. dus 6:0:0.
   Kinderen: Jacob, Neeltje, Gerrit en Mensje.

  ◊   Gerrit Jacobs van der Waal .
   Ondertrouw op 12-4-1737 in Strijen.

   In Strijen op 8-1-1750 "heeft sig aangegeven om te trouwen Gerret van der Waal, wedr. van Cornelia Dirkse Snijder, met Jaapje Gerretse int Velt, j.d. won. alhier. Ider in de class. van drie gl.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.