Oth Andriesz Snijder , *Heinenoord ±1555 , † ±1607.
Zoon van Andries Snider .


Kinderen:
 1. Ariaentjen Otten Snijder , † >1618 .

  × Ridderkerk 6-2-1611   Cornelis Cornelisz Jonge Romeijn , † >3-1624.

  4 kinderen


 2. Aeltge Otten Snijder , *Mijnsheerenland ±1587 , † Mijnsheerenland 17-5-1658 .

   Dochter van Oth Andriesz Snijder.

  ×   Sebastiaan Adriaensz Maaskant , *Mijnsheerenland ±1575 , † Mijnsheerenland 18-10-1666.

   Zoon van Ariaen Corse.

  7 kinderen


 3. Andries Otten Snijder , *Heinenoord ±1590 , † >1621 .

   Andries Ottoosz Snider, ook genaamd Maaskant.

   Mijnsheerenland, 26.6.1634: Willem Dircksz. Breeckvelt, schout in Mijnsheerenland, transporteert met procuratie van Cornelis van Beveren Wilhelmusz., d.d. 21.6.1634, 5 morgen en 154 roeden wei- en zaailand aan Andries Ottensz. aan de Blaak, welk land gelegen is in het Oudeland van Moerkercken. Oost: Claes Jacobsz. Blaeck, zuid: de Oostmolenweg, west: de erfgenamen van Elisabeth van Beaumont en noord: 6 morgen weiland. De verkoper aangekomen bij koop van sr. Franchois van Castren te Dordrecht op 7.3.1623.

   Mijnsheerenland, 21 juli 1625:
   De edele Franchoijs van Castren transporteert aan Andries Otten aan de Blaak onder Moerkercken een erfpachtbrief, bij jonkheer Johan van Raesvelt ten behoeve van Van Castren op
   24 october 1620 overgedragen.
   Marge: De beterschap van desen erffpacht midtsgaders de huijsinge/rosmolen/keet/boomgaardje en anders daer op staende es vercoft den hoop voor 900 guldens gereet gelt.

  × ±1615   Annegie Ariens Reedijck (Blaak) , * ±1593 .
      Dochter van Adriaen IJngensz (Arijen Ingens) (aan de) Blaeck en Aeltge Joosten .
   Dit paar had geen nakomelingen.

   Anneke Ariensd Reedijk ook genaamd Blaak.

   Mijnsheerenland, 17 febr. 1653: Joost Aeriens voor hem zelf en als voogd over het kind van zijn broer wijlen Aerien Aeriens, ook als oudoom van Aert Jacobs zoon van wijlen Jacoo Aerts en LJjsbeth Willems, ook als voogd van zijn halfbroer en zuster Jan Aeriens en Beatris Aeriens, kinderen van Aeriaentge Jans, Cornelis Cornelisz. Sneep getrouwd met Anneken Aeriens voor hem zelf, Jan Pieters Hartichvelt als vader van zijn weeskinderen bij Lijsbeth Ingens, ook als gekozen voogd van Ujsbecht Cornelis wed. van Ingen Aeriens Reedijck transporteren aan Mariken Jacobs wed. van Willem Aeriens.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.