Everaerd Jacobsz (Evert Jacobsz) Snoeck , † >1508.
Zoon van Jacob Hendricks Snoeck en Maria Everts Loeff (Marijken Jacob Snoex weduwe) .


× ±1485
    Emmeghen Jacob Meeuwszdr (Emmeken Jacobsdr) ( Block) , † >1515.

RECHTSBOVEN: Wapen van de familie Snoeck in Gorkum

Kinderen:
 1. Gerrit Evertsz Snoeck , † Dordrecht 5-1-1553 , [] Dordrecht .

   Gerrit Evertsz. dye Koninck alias Snoeck was houtkoper. Hij was schepen van Dordrecht in de perioden 1542-43, 1545-46 en 1549-50. Hij was eigenaar van het huis ’Almaengien’ in de Wijnstraat tegenover de Nieuwbrug te Dordrecht.

   Gerrit Evertsz. was een zoon van Evert Snouck Jacobsz., in 1490 schepen van Dalem, en zijn vrouw Emmeghen Jacob Meeuszdr.

   Tussen zijn eerste huwelijk met een dochter van Adriaen Both en zijn derde huwelijk met Margrieta van Beveren Willemsdr. was Gerrit Evertsz. ook nog met een onbekende vrouw getrouwd.

   Dordrecht, 28-2-1557:
   - Wouter Barthoutsz., als geordonneerde curator van de kinderen achtergelaten bij wijlen Haesgen Bartouts, geprocureerd bij wijlen Adriaen Jacobsz., contra
   - Adriaen Dircxsz. de Coninck als geordonneerde curator en momber van de kinderen, achtergelaten bij wijlen Anthonis Dircxsz., geprocureerd bij Geertruijt Snouck Evertsz. [=Gerritsdr.]
   Gerrit Evertsz. is begraven inde Augustijnerkerk in Dordrecht.

  × <1511   NN. Adriaensdr Both .
      Dochter van Adriaen Willemsz (Arie Willemsz) Both en Ermgaert Pouwels Claeszdr (Emmeke Pouwelsdr) .
   Kinderen: Geertruijt, Evert en Mariken.

   Mogelijk zij Jannetje, heette deze dochter van Adriaen Willemsz. van Gils(en), later Both / Bot / But en vrouw van Gerrit Evertsz.

  × <1543   Margrieta Willemsdr (Margaretha Willemsdr) van Beveren , † Gorkum 6-9-1553, [] Dordrecht .
      Dochter van Willem Jacobsz van Beveren en Maria van Bakel .

   Margriet van Beveren Willemsdr.

   Zij woonde met haar 2e man in "den Toorn" aan het einde van het Gravenstraatje aan de Vest in Dordrecht.
   Begraven in de Bevernkapel.

  3 kinderen


 2. Jacomina (Jacoba Evertsdr) Snoeck , *Gorkum ±1490 , † Dordrecht 7-1578 .

  ×   Nikolaas (Claes Willemsz) van Beveren , † Dordrecht 6-11-1529, [] Dordrecht .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.