Jacob Hendricks Snoeck , † 29-5-1466.
Zoon van Hendrick Jansz Snouck .


x ±1450
    Maria Everts Loeff (Marijken Jacob Snoex weduwe) , † 1515.

RECHTSBOVEN: Wapen van de familie Snoeck in Gorkum

Kinderen:
 1. Everaerd Jacobsz (Evert Jacobsz) Snoeck , † >1508 .

  x ±1485   Emmeghen Jacob Meeuwszdr (Emmeken Jacobsdr) ( Block) , † >1515.

  2 kinderen


 2. Adrian Jacob Snoecx , † 3-7-1469 .


 3. Jan Jacopsz Snoeck , † ±1567 .

   Jan Snoeck Jacopsz. was reeds gehuwd in 1484 en werd in 1501 aangesteld tot secretaris van de stad Gorinchem en den lande van Arkel, welk ambt hij bekleed heeft tot 1517. Hij woonde aan het Marktveld en was in 1519 en ‘20 Heilige-Geestmeester;
   omstreeks 1567 is hij overleden.
   Hij was gehuwd met Margriet Aertsdr. en deelde 19 Dec. 1517 met zijne zwagers de goederen, nagelaten door zijne schoonouders Aert Adriaensz. en Aleyt , alsmede door zijn zwager Heer Adriaen Aertsz., priester; bij die verdeeling verkreeg Jan een rentebrief van 7 schilden ‘s jaars! terwijl bovendien aan zijn zoon Jacop eene jaarlijksche rente van 6 rijnsgulden werd verzekerd. Deze Jacop beloofde in 15-4 aan zijne ouders levenslang 4 rijnsgulden maandehjks, welke
   uitkearing , wanneer een hunner zou komen te
   overlijden, verminderd zou worden tot 3 rijnsgulden ten behoeve van den langstlevende.

   Jan en Margriet waren de ouders van:
   1. Jacop Saoeck, die volgt onder V. (oudste tak).
   2. Aert Snoeck, die volgt’ onder Vbis. (jongste tak).
   3. Adriana Snoeck , gehuwd met Jan Meriensz., kaarsenmaker te Gorinchem, die in 1523 als keurmeester van de turf voorkomt. Bij haar overlijdeu in 1528 liet zij vijf onmondige kinderen na : Anna. Sleyt, Adriaen , Mertijn en Marike , voor ieder van wie het moederlijk erfdeel 25 rij nsgulden bedroeg.

  x <1485   Margriet Aertsdr .
   Kinderen: Jacop, Aert en Adriana.

   Margriet was een dochter van Aert Adriaensz en Aleyt.
   Zie: De Ned. Leeuw 1909.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.