Neeske Caspers Snoeck , *Dalem ±1660 , † <1711.
Dochter van Casper Snoeck .
Neeske Caspers trad op als getuige bij de doop van Teuntje Pieters Valk , de doop van Jacob Pietersz Valk .


x Dalem 20-10-1680
    Robbert Jacobsz Valk , *Spijk bij Vuren ±1655 , † ’s-Gravendeel <3-1727.

RECHTSBOVEN: Robbert Valck en Neesken Snoeck trouwden op 20-10-1680 in Dalem.

Kinderen:
 1. ? Adrinaus Robbertsz Valk , † Dubbeldam 12-12-1792 .
  Get. bij de overl. aangifte: Arie Robbertsz Valk (?) .


 2. Jacob Robbertsz Valk , *Dalem ±1685 .
   Gedoopt vóór 1689.

   Dalem, 1725: 19 Junij zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen:
   Jacob Valk, wed. van Goverintje van Lexmond, won. te Dalen, met Aeriaentje van den Berg, wonende te Gorinchem, de welke te Gorinchem in den egt bevestigt zijn.

  x   Goverijntje (Govertintie Aeldertse) van Lexmond , * ±1685 , † ±1722.
      Dochter van Aeldert van Lexmont en Mariken Pieters Valk .
   Otr. op 17-4-1707 in Dalem.
   Kinderen o.a. Aeldert, Robert, Govert en Agneeske.
   Overl. tussen de zomer van 1721 en de zomer van 1725.

   Ao 1707 den 17 april sijn- met toestemmingh van wederzijse ouders - bij ons [in Dalem] in wettige ondertrouw opgeno&:
   Jacob Robbertsen Valk, j.m. van Dalem, met Jacomijntjen Aelders van Lexmond, j.d. van Dalem, en sijn [na huwelijkse voorstellingen] tot Dalem in den houwelijcke staat bevestigt.

  x Gorkum 1725   Aeriaentje van den Berg .
   Otr. op 19-6-1725 in Dalem.

  6 kinderen


 3. Hendrik Robbertsz Valk , *Dalem 1689 , ~Vuren (Gld) 10-11-1689 .
  Get. bij de doop: Beekelen Caspers .
   "10 Novbr. Henrik van Robert Jacobs & Neeske Caspers, ouders, Beelke Caspers getuige"

   Hendrik trouwde
   (1) Herwijnen 13-4-1715 Dirkske Jansdr van Herwijnen, ged. Herwijnen 17-1-1697, overl. voor 16-5-1722, dr. van Jan van Herwijnen en Wijntje Brouwer,
   (2) Herwijnen 16-5-1722 Lijntje Joostdr van Loon, ged. 11-3-1694, dochter van Joost van Loon en Anneken van Beusekom.
   Kinderen: Jan, Neeske (1), Robbert, Joost, Gerrit, IJmert, Hendrik en Joost (2).

   Zie: http://d-compu.dyndns.org/genbook/Genealogieën%20Voorouders/valk_dubbeldam.htm

  x   Dirkske Jans van Herwijnen , * ±1696 , ~Herwijnen 17-1-1697 , † ±1720.
   Otr. op 13-4-1715 in Herwijnen.
   Get. bij het huwelijk: Robbert Jacobsz Valk .

   Overl. wsl. ná 1718 en vóór juni 1722.

   Dirkske was een dochter van Jan van Herwijnen en Wijntje Brouwer.

   Den 13e April 1715, otr. in Herweijen:
   Hendrick Valck&, j.m., geboortig van Dalem, woont alhier, met
   Dirkske Herwijns, j.d. geboortig van Herwijn&; den bruijdegom was geassisteert met sijn vader Robert Valck& en de bruijdt met haar moeder Wijntje Brouwer. Ook proclamaties te Dalem.

  x Herwijnen 16-5-1722   Lijntje Joosten van Loon , *Herwijnen 1694 , ~ 11-3-1694 .
   Otr. op 20-4-1722 in Herwijnen.

   Lijntje was een dochter van Joost van Loon en Anneken van Beusekom.

   In Herwijnend op 20 April 1722 zijn in wettige ondertrouw opgenomen
   Hendrik Vlacken, wednr. van Jantje Herwijnen, geb. van Dalum en woonachtig alhier, met Lijntje Jooste van Loon, j.d. geb. van hier, en sijn na voorgaande proclamatien op 16 meij in den huwelijken staat alhier ingezegend.

  8 kinderen


 4. Arie Robbertsz Valk , * 1692 , ~Arkel 23-3-1692 , † De Mijl <1763 .

  x Dalem 9-5-1717   Margrietje (Grietje Bastiaanse) Stavast , * ±1695 , † De Mijl 2-2-1727.
      Dochter van Bastiaan Aertse Stavast en Beekelen Caspers .
   Otr. op 24-4-1717 in Dalem.
   Arij Valk, wedn. Grietje Bastiaens Stavast en Aart Bastiaens Stavast, wonende tot Dalem, als oom en bloetvoogt van de drie kinderen: Bastiaen ca. 8, Neesje ca. 7, Robbert ca. 3 [jaar oud].
   Afkomstig uit Dalem of Vuren.

   Grietje was een dochter van Bastiaan Stavast (* in Vuren, + >1742 in Vuren) en Beekelen Caspers. Grietje had een broer Aart Bastiaens Stavast, die na haar overlijden voogd werd van haar kinderen.

   Dalem is een dorp in de Tielerwaard nabij Gorkum. Het dorp behoorde tot 1986 bij de provincie Gelderland en maakte toen deel uit van de voormalige gemeente Vuren.

  x ±1727   Maaijke Hendrikse van der Linden , *’s-Gravendeel ±1697 , † 1771, [] ’s-Gravendeel ±13-4-1771.

  8 kinderen


 5. Gerrit Robbertsz Valk , *Dalem 1694 , ~Dalem 7-10-1694 .
   7 october. een kind
   Gerrit van Robert Jacobs - vader
   & Neeske Caspers - moeder
   Teuntje Gerrits - getuige

   Gorkum, 19-2-1719, Ned. herv. trouw:
   Geerit Valken, j.m. van Dalem, met Anneken Vermeulen, j.d. van Bergen op Zoom en hier woonachtig; 3 geboden op dalum, getrouwt den 5 maart 1719.

  x Gorkum 5-3-1719   Anneke Vermeulen , *Bergen op Zoom ±1695 , [] Zwijndrecht, Meerdervoort 11-10-1773.
   Otr. op 19-2-1719 in Gorkum.
   Kinderen: Robbertus, Jan en Niesje (j+).

  3 kinderen


 6. Grietje Robberts Valk , * ±1696 , ~Vuren (Gld) 10-1-1697 .
  Get. bij de doop: Beliken Hendricks .
  Grietje Robberts trad op als getuige bij de doop van Robbertus (Robbert Gerrits) Valk , de doop van Robbert Hendricks Valken .
   A. ’97, 10 Jan. een kindt
   Grietje van Robbert Jacobs
   & Neeske Henriks - ouders
   Bellik Hendriks, getuige


 7. Theunis Robbertsz Valk , *Dalem 1700 , ~Dalem 5-9-1700 , † ’s-Gravendeel 17-3-1764 .
  Get. bij de doop: Beekelen Caspers .
   den 5 Septemb. een kind van Robbert Jacobse en Neeske Ka[??]pers, Egtelieden, peet was Beelike Ka[??]pers. En ’t kind is genaamd Theunis.

   Van Teunis overleden 6 kraamkinderen. Overige kinderen: Niesje en Aart (uit het 1e huwelijk) en Jannetje, Robbert en Daniel (uit het 2e huwelijk).

   De Mijl:
   "Den 4e September 1729 van ’t kraemkintje van boven gemelde Aartje van den Berg, pro deo."
   "Den 4e Augustus 1733 van een der twee kinder van Teunis Valk waar aff zijn vrouw in de craem was leggende, en versogt pro deo."

   In 1738 werd Theunis Valk, wonend in Wieldrecht, aangenomen als lidmaat van de kerk van ’s-Gravendeel.

   Teunis Valk in De Mijl, "wederom aan den dijk van den Wieldregtse Polder", "op den binnen berm een kleijn arbeijders huijsje dog heel bouwvallig in huur geschat F 9:0:0" in 1732.

   Wieldrecht:
   "Den 29e April 1743 door Teunis Valk van ’t lijk van zijn vrouws craemkint, en versogt acte pro deo."
   "Den 22e April 1744 van een kraemkindt van de vrouw van Teunis Valke door Aart Valke, en versogt acte pro deo."
   "Den 14e Meij 1745 door Teunis Valke van zijn vrouws kraemkintje en versogt acte pro deo."

  x Dalem 12-9-1722   Aertje Aarts van den Berg , *Dalem ±1700 , † De Mijl 19-8-1729.
   Otr. op 18-8-1722 in Dalem.
   Kinderen van Teunis en Aertje: Neesje, Aart en een kort na de geboorte overleden kind (den 4e Augustus 1733 van een der twee kinder van Teunis Valk waar aff zijn vrouw in de craem was leggende en versogt pro deo).
   "Den 19e Aug. 1729 van’t lijck van Aertje Aarts van den Berg, huijsvr. van Teunis Valk, gehoorende onder pro deo". [De Mijl]

   Dalem, 1722: den 18 Aug. in wettige ondertrouw opgenomen
   Teunis Valk, j.m., en Aertje van den Bergh, j.d., beide van Dalem, welke personen na 3 onverhinderde proclamatien den 12 Septemb. in den Egten staet zijn bevestigt.

   Dalem, 1714: Andries Willemse Schalk, j.m. van Arkel, en Anneke Aerts van den Berg, j.d. van Dalem, ons behoorlijk bewijs hebbende getoond dat sij tot Arkel in wettige ondertrouw waren opgenomen, hebben alhier inde kerke van Dalem hun 3 sondaagse voorstellingen onverhindert gehad en sijn daarop deze 27 maij 1714 tot Arkel in den houwelijks staat ingesegent & bevestigt.

  x   Weijntje Philippe Ruijter , * ±1710 , † ’s-Gravendeel 23-1-1770.
      Dochter van Philip Dane (Flip Dane) Ruijter en Jannigje Claasse Vroeg in de Weij .
   Otr. op 13-4-1730 in De Mijl.
   "Den 13e April 1730 door Teunis Valk, inwoonder, dat zouw trouwe met Wijntje Philips Ruijter, woonende in Wieldrt, beijde onvermogemde versogt acte pro deo, dient memorie." [De Mijl]

   Kinderen van Teunis en Wijntje: Jannetje, Robbert, Daniel en nog 5 kinderen, die kort na de geboorte zijn overleden.

   Weijntje Philippe Ruijter werd op 26-3-1736 in ’s-Gravendeel aangenomen als lidmaat.

   Weijntje Philippe trad op als getuige bij de doop van Jannigje Hendriks van der Grond .

  5 kinderen


 8. Casper Robberts Valk , *Dalem 1704 , ~Arkel 13-7-1704 .
   den 13 Julij Ao 1704
   gedoopt het kind van
   V: Robbert Jacobse en
   M. Neeske
   Gen. Casper
   Get. Belike Piters
   Deze luijden won& in Dalem


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.