Jan Arijense Snoeij , *Berkenwoude ±1630 , † >1701.
Zoon van Arien Arienss Snoeij en Teuntje Dircxs (Thoontgen Dircxs) Hartcoorn .
Jan Arijense trad op als getuige bij de doop van Huijbert Pieters Voorweer , de doop van Stijntje Pieters Voorweer .


x ±1660
    Neeltje Geerlofse , *Berkenwoude ±1635 , † ±1680.
x Berkenwoude 14-6-1682 (otr Berkerwoude 30-5-1682)
    Stijntje Jans , † <1698.    

x Gouderak 28-11-1697 (otr Gouderak 8-11-1697)
    Neeltje IJsbrantse (Nelligje IJsbrants) van der Tak , * ±1650 .    
Nelligje IJsbrants trad op als getuige bij de doop van Jannigje Claasse (Jannetje Klaas) Snoeij .

RECHTSBOVEN: De kerk van Berkenwoude dateert uit 1512.

Kinderen:
 1. ? Teuntje Janse Snoeij , [] Lekkerkerk 19-6-1747.
  Teuntje Janse trad op als getuige bij de doop van Neeltje Pieters Voorweer (?) , de doop van Arij Cornelisz Snoeij , de doop van Neeltje Geerlofse Snoeij .


 2. Geerlof Jansze Snoeij , * ±1660 , † <1750 .
  Geerlof Jansze trad op als getuige bij de doop van Gerrit Arijens Snoeij , de doop van Neeltje Pieters Voorweer , de doop van Gerrit Cornelisze Snoeij , de doop van Neeltje Claasse Snoeij , de doop van Arij Cornelisz Snoeij , de doop van Claas Pietersz Voorweer , de doop van Marie Pieterse Voorweer .
   Op 14-6-1749 was in de polder Zuidbroek sprake van land grenzend aan dat van "de wedu van Geloff Snoey".

   Geerlof trouwde op 8-2-1699 in Berkenwoude met Annigje Maartense de Gruijter en liet op 18-12-1700 een dochter Neeltje dopen in Berkenwoude en op 9-8-1699 een zoon Cornelis, die op 23-12-1725 trouwde met Lijsbeth Jacobse Aldenhove.

  x Berkenwoude 8-2-1699   Annigje Maartense de Gruijter , *Berkenwoude ±1675 , [] Berkenwoude 6-9-1755.
   Otr. op 17-1-1699 in Berkenwoude.
   Geerlof Janse Snoeij, j.m. van Berkewoude, & Annigje Maartense de Gruijter, j.dogt. van Berkewoude, zijn bij ons in de wettelijke ondertrou op de 17 januari A[nno] 1699 opgenomen. Zijn getrout in berkou opde 8 febr. 1699.
   Berkenwoude, gaarder begraven, 6-9-1755: Annetje Maartense de Gruyter.

   Berkenwoude, gaarder begraven, 10-3-1760: Cornelis Maartense Gruyter.
   Berkenwoude, gaarder begraven, 7-12-1762: Heyndrick Maartense de Gruyter.

  3 kinderen


 3. Maria Jans (Marijtje Jans) Snoeij , *Berkenwoude ±1665 , [] Lekkerkerk ±23-9-1728.
  Marijtje Jans trad op als getuige bij de doop van Dirk Huijgen Broere (??) .

   Te Gouderak op 28 april 1704 compareerden:
   - Willem Theunisse Capiteijn, voor hem selve,
   - Pieter Huijbertse, als in huwelijck hebbende Maria Janse Snoeij, die een dogter is van Jan Ariense Snoeij,
   - Cornelis Janse van der Kleijn, als in huwelijck hebbende Neeltie Emittie Breetvelt ende
   - Leendert Ariens Claren, als in huwelijck hebbende Marrittie Emittie Breetvelt, beijde dogters van
   - Emittie Senten Breetvelt, geprocreert boij Geertie Ariense Snoeij, als mede nog
   - Arij Hendrixce Munk [??] getrouwt hebbende Geertie Ghijsbertse Veth, Aart Ghijsbertse Veth, en Marritie Ghijsbertse Veth, kinderen van
   - Ghijsbert Aartse Veth, gewonnen bij Aaltie Ariense Snoeij, ende in dier qualite te samen voor de helft erfgenamen van
   - Arij Theunisse Capiteijn en Barbara Ariense Snoeij.
   Ende verklaarde sij bij dese verkogt te hebben ten behoeven van Jan Cornelisse Post.
   Een stuk land groot een mergen en twee hondt, gelegen int Veerstalblok van Gouderak. Strekkende van de Thiendeweg af zuijdelijck aan tot aan de landscheijdinge vant Beijerse toe. Bel. ten oosten Jan Hendricxe Hoogenboom, ende ten westen de Heer Gerardus de Rotte.

  x Berkenwoude 1687   Pieter Huijbertse Voorweer , [] Lekkerkerk ±31-8-1711.
   Otr. op 2-2-1687 in Lekkerkerk.
   Pieter Hubertse Voorweer, j.m. van Leckerkerk, & Marijtge Jans Snoeij, j.d. van Berkwoude, sijn met attestatie na Berkwoude den 2 feb. 1687. Kinderen o.a. Neeltje, Annigje, Leentje, Marrigje, Huijbert en Claes.

   Aanvakelijk woonden zij in Zuidbroek, gelegen tussen Berkenwoude, Bergambacht en Lekkerkerk.

  12 kinderen


 4. Arij Janse Snoeij , *Berkenwoude ±1668 , † <1714 .

   Kinderen: Jannetje, Neeltje, Weijntje (3x), Claas (2x), Arij(e) en wsl. ook Gerrit en Jan.

   N.B. Bij de dopen in Bergambacht (vanaf 1696) wordt de moeder níet vermeld, maar de jongste zoon, Arij, laat wel een dochter Hilligje dopen.

   Arien Janssen Snoeij liet samen met Hilligie Claas in Langerak op 21-8-1692 een dochter Neeltje dopen en op 21-5-1690 in Gouderak een dochter Jannetje met als doopget. Gerritje Jans Snoeij.

   Een Jaapje Arijsse Snoeij was gehuwd met Willem Paulusse Smits en was op 28-3-1779 in Giessen-Nieuwkerk getuige bij de doop van Willem, zoon van Cornelisz van der Wal en Jannigje Willems Smits, ged. op 25-3-1753 met als getuige Ariaantje Ariense Snoeij.

  x Berkenwoude 14-3-1688   Hilligje Claesdr , *Bergambacht ±1665 .
   Otr. op 21-2-1688 in Berkenwoude.
   Arijen Janse Znoeij, j.m. van Berkenboude, & Hilligje Claes, j.d. van Bergambagt, zijn op 21-2-1688 in Berkenwoude in ondertrouw gegaan en zijn getrout binnen Berkenboude op den 14 martij Ao 1688.

  x ??? <1714   Geergie Claesse Pons .
   Bij Bergambacht beginnen de huwelijken pas bij nov. 1710; daar heb ik dit huwelijk níet gevonden.

   Op 8-11-1713 comp. voor Schout en Schepenen van Ammerstol: Pieter Claesse Visser en bekent in vrije eijgendom op te dragen aan Geergie Claesse Pons. wed. van Arij Janse Snoeij, won. aan de Hoogen Dijk onder Bergambacht, seker schip met mast, zeijl en treijl met alle zijne toebehooren, zoals coopster tot haar genoegen al heeft ontvangen en genoten, en belooft te betalen op de volgende conditie: 100 gld. jaarlijks tot 1715-1716.

  9 kinderen


 5. Claas Jansse Snoeij , *Berkenwoude ±1670 , † ±1701 .

  x Berkenwoude 31-1-1694   Neeltje Dirkse Beers , *Ouderkerk a/d IJssel ±1670 .

  4 kinderen


 6. ? Leendert Jansz Snoeij , *Berkenwoude >1670 , † Ouderkerk a/d IJssel 14-1-1729 .

   Leendert Jans Snoeij, j.m. geboortig van Berkou, woonende tot Ouwerkerk, met
   Marijtje Jans Broeder, j.d. geboortige van Nieuwerkerck, woonende onder Cralingen:
   dese persoonen, na [..] drie houwelickse voorstellingen gehad hadden tot Schoonhoven, Ouwerkerck en Cralingen; sijn alhier tot Berkoude getrouwt den 3 Sept.br.
   Met att. van 3-9-1702 naar Berkenwoude. Kinderen o.a. Claas en Neeltje.

   N.B. Het was Leendert Cornelisz. Snoeij die met Maria Bouwense v.d. Lek op 16-7-1719 in O/IJ. een zoon Abram liet dopen.

  x Berkenwoude 3-9-1702   Marijtje Jansse (Marrigje Jans Foppe) Broeder , *Nieuwerkerk a/d IJssel ±1680 , † >1748.
   Zij wordt in 1749 nog genoemd.

   Marijtje Jansse Broeder / Foppen.

  4 kinderen


 7. Cornelis Jansze Snoeij , *Berkenwoude ±1673 , † >1734 .
  Cornelis Jansze trad op als getuige bij de doop van Gerrit Claasse Snoeij , de doop van Claas Claasze Snoeij , de doop van Geertie Pieters Voorweer .
   \\

   Jan Cornelis Wegman en Cornelis Janse Snoey zijn zwager worden op 18-11-1713 in O a/d IJ vermeld.

   Ouderkerk a/d IJssel, 18-11-1713:
   Simon Dirkse, Pieter Dirkse en Ary Dirkse den Baars hebben op l-11-1713 verkocht aan Jacob Pieter Barendsz, won. O/Y. Een huis, erf, rijsakker in de Nesse aan de Groenendijk in de Grote Boezem. Belending volgens oude brieven en kavelcedulle. Is eerst genaast door Jan Cornelis Wegman en naderhand door Cornelis Janse Snoey zijn zwager. Tweede naaster verklaart onder ede, dat hij naast voor zichzelf. Nu transport aan Snoey. Erfpacht van f0-8-2 per jaar aan de kerk, Speciaal bedongen, dat Pieter Dirkse mag in dit huis blijven wonen levenslang en de helft van de vruchtbomen ‡f12 per jaar.

   Ouderkerk a/d IJssel, 19-3-1714:
   Cornelis Janse Snoey, won. O/Y, met Jan Cornelis Wegman. Transport van een huis, erf, rijsakker in de Nesse in de Grote boezem. Belending volgens oude brieven, ten dele verhuurd aan Pieter Dirkse.

  x Berkenwoude 11-12-1695   Maria Dirkse de Baars , *Ouderkerk a/d IJssel ±1670 , † Ouderkerk a/d IJssel 26-1-1729.
   Otr. op 1695 in Ouderkerk a/d IJssel.
   Cornelis Jans Snoeij was j.m. van Berkenwoude. Maria Dirks de Baers was j.d. van O/IJ. Kinderen: Gerrit, Jan, Arij, Neeltje, Marijtje, Jannetje, Claas, Geertje en Dirk.

   Maria had broers Simon Dirkse, Pieter Dirkse en Ary Dirkse den Baars.

   Ouderk. a/d IJ., 10-12-1695: attestatie naar Berkoude voor Cornelis Jansen Snoey, j.m. van Berkoude, en Merritje Dircks de Baars, j.d. van Ouderkerck.

   Maria Dirkse trad op als getuige bij de doop van Geertie Pieters Voorweer (?) , de doop van Neeltje Leenderts Snoeij .

  x Ouderkerk a/d IJssel 10-6-1731   Ariaantje Dirk Ariensdr (Ariaantje Dirks) , † Ouderkerk a/d IJssel 15-11-1733.
   Cornelis Jans Snoeij, wed. v. Marijtie Dirkx den Baars, en Ariaantje Dirks, wed. v. Jan Cornelisse Stolk.

   Ariaantje had broers Cornelis, Willem en Arij Dirksz.

   Ouderkerk a/d IJssel, 1-9-1715: Cornelis, Willem, Ary en Ariaantje Dirkse x Jan Cornelisse Stolk, kinderen van Dirk Ariense en daardoor mede erfgenamen voor de helft van Marrigje Ariense, weduwe van Wigger Ariense. Willem Romein (hoogheemraaad van de Krimpenerwaard), Ariaantje Centen, Cent Centen, weduwe van mr. Jan van Hijmers (chirurgijn te O/Y) en Cornelia Centen. De helft van een huis, erf en uiterdijk in de Zijde, van de IJssell zuid op tot de weduwe van Cent Ariense Bakker (O = Ary Dirkse; W = Aart Egbertse).

  x Ouderkerk a/d IJssel 19-6-1735   Neeltje Barends , † Ouderkerk a/d IJssel 12-11-1760.
   Corrnelis Jans Snoeij, wednr. v. Aaraantje Dirks, en Neeltje Barends, wd. v. Arij den Harder.

  9 kinderen


 8. Trijntje Jansdr Snoeij , *Berkenwoude 1676 , ~Berkenwoude 5-4-1676 , † Ouderkerk a/d IJssel 20-3-1727 .
  Trijntje Jansdr trad op als getuige bij de doop van Gerrit Claasse Snoeij , de doop van Gerrit Cornelisze Snoeij , de doop van Neeltje Claasse Snoeij .
   Haar weduwenaar ging op 21-4-1728 in otr. met Willemijntje Heikoop, won. R’dam, trouwdatum doorgehaald, overl. 25-8-1729 in O a/d IJ.
   April 5 is gedoopt Grijntje
   als vader Jan Arijense Snoeij
   als moeder Neeltje Geerlovse
   als geuijge Claes Claesse Bieman

   Geen idee Jan Pietersz de Oude Kruck (1707-1795) met haar te maken zou hebben.

  x Ouderkerk a/d IJssel 23-8-1699   Pieter Willemsze Kreuck , *Ouderkerk a/d IJssel 1674 , ~Ouderkerk a/d IJssel 5-12-1674 , † ±1752.
      Zoon van Willem Pieters Kreuck en Geertge Frederiks .
   Otr. op 31-7-1699 in Ouderkerk a/d IJssel.
   O a/d IJ., 23-8-1699: getr. Pieter Willemse Kreuckniet, j.m. van Ouderkerk op d’Yssel en Tryntje Jans Snoey, j.d. van Berkoude, beyde won. alhier. Kinderen o.a. Willem, Claas, Neeltje, Jan en Frederik.
   Doopget. Jan Pieterse, Arij Cornelisse, Neeltje Jans.

   Pieter Willemsze trad op als getuige bij de doop van Willem Cornelisse Lagerwaard .

  9 kinderen


 9. Gerrit Jansz Snoeij , * 1678 , ~Berkenwoude 24-4-1678 .
   April 24 is gedoopt Gerrit. Als vader Jan Adriaenusse Snoeij. Als moeder Neeltje Gee[??}. Als getuijge Cornelis Gerritse, Marigje Gerrits.


 10. ? Gerrigje Jans Snoeij , *Berkenwoude <1685 .
  Gerrigje Jans trad op als getuige bij de doop van Gerrit Arijens Snoeij (?) , de doop van Leentje Pieters Voorweer (?) , de doop van Marrigje Pieters Voorweer , de doop van Claas Pietersz Voorweer .

  x   Pieter Adriaanss (Pieter Ariensz) Steversloot , *Berkenwoude 1679 , ~Berkenwoude 26-11-1679 .
      Zoon van Adriaen Steversloot en Sijgje Claes .
   Otr. op 21-12-1704 in Berkenwoude.
   Pieter Adriaanss Stever-sloot, j.m., met Gerrigie Jans Snoeij, j.d., bijde van Berkouw; nadat hun proclamatien tot driemalen gehad hadden sonder inspraek, sijn alhier getrouwt, desen 21 Dece. A° 1704.
   Kinderen: Adriaan, Johannes en Willem.
   den 26 novemb. is gedoopt Pieter
   als vader Adriaen Steversloot
   Als moeder Sijgje Claes
   als getuijg& Frans Cornelisse van de Burg, Anthonius IJsbrants Prouch, Stijntje Willems

   Get. bij de doop: Theunis IJsbrantse Pronck .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.