Neeltje Claasse Snoeij , *Berkenwoude 1696 , ~Berkenwoude 8-4-1696 , [] Gouderak 5-8-1755.
Doopgetuige: Geerlof Jansze Snoeij en Trijntje Jansdr Snoeij .
Getuige bij de begrafenis: Abraham (Abram Huijgen) Booij .
Neeltje Claasse was getuige bij de doop van Marrigje Claasze Snoeij , de doop van Pietertje Claasze Snoeij .

Dochter van Claas Jansse Snoeij en Neeltje Dirkse Boers .


◊ Berkenwoude 1719 (otr Gouderak 10-2-1719)
    Abraham (Abram Huijgen) Booij , *Gouderak 1694 , ~Gouderak 25-4-1694 , † >8-1773.

RECHTSBOVEN: Abram Huijgen en Neeltje Claasse gingen op 10-2-1719 in Gouderak in ondertrouw..

Kinderen:
 1. ? Claas Abramse Booij , * >1718 , [] Moordrecht 7-2-1726.
   Claas Abramse Booy is op 7-2-1726 pro deo in Moordrecht begraven.


 2. Hugo Abrams Booij , *Gouderak 1720 , ~Gouderak 24-3-1720 , † ±1722 .
  Doopgetuige: Neeltje Huige Booij .
   Doopget. Neeltje Huigens Booij.


 3. Neeltje Abrams Booij , *Gouderak 1721 , ~Gouderak 11-5-1721 , [] Gouderak 21-2-1760.
  Doopgetuige: Jannigje Claasse (Jannetje Klaas) Snoeij .
  Getuige bij de begrafenis: Abraham (Abram Huijgen) Booij .
   Dopget. Jannetje Claas Snoeij.
   Neeltje Booij, aangegeven door haar vader Abraham Booij.


 4. Maria Abrams Booij , *Gouderak 1722 , ~Gouderak 23-8-1722 .
  Maria Abrams was getuige bij de doop van Neeltje Huige Booij , de doop van Alida Booij (?) , de doop van Alida Booij (?) , de doop van Kornelia Huige Booij (?) .
   Doopget. Magteltje Huijgens Booij.


 5. Huijg Abram Booij , *Gouderak 1724 , ~Gouderak 13-8-1724 , † >1772 .

  ◊ Gouderak 30-4-1752   Teuntje Teunisse Boel , *Streefkerk ±1729 .

  10 kinderen


 6. Petronella (Pieternella) Booij , *Gouderak 1727 , ~Gouderak 23-3-1727 .
  Doopgetuige: Elizabeth Huigens (Lijsbeth Huige) Booij .
  Pieternella was getuige bij de doop van Willem Foppen Booij , de doop van Willem Foppen Booij , de doop van Abraham Gerrits Booij .
   Doopget. Lijsbeth Huigens Booij.

  ◊ <1758   Gijsbert Slierekamp .
   Kinderen o.a. Abraham, Frans, Neeltie en Marrigie.

   Gijsbert Stierekamp/Slierekamp??

  6 kinderen


 7. Nicolaas (Klaas Abramse) Booij , *Gouderak 1728 , ~Gouderak 7-11-1728 .
  Doopgetuige: Jannigje Claasse (Jannetje Klaas) Snoeij .
  Klaas Abramse was getuige bij de doop van Abraham Booij .
   Doopget. Jannetje Snoeij.

   In feb. 1764 in Gouda verkocht Dirk Pluym een tuin aan de 4e Bagijnenkade aan Claas Booy voor f80,-.

   In april 1767 in Gouda leende Arije Schoon f1200,- van Claes Booy via een schuldbrief met als onderpand een huis aan de Turfmarkt.

   In sept. 1768 kocht Claas Booy een huis bij de Vuilsteeg oz. en de Dwarsstraat voor f80,- van Martinus Lambrechts.


 8. Pieter Abrams Booij , *Gouderak 1730 , ~Gouderak 13-8-1730 .
  Doopgetuige: Neeltje Huige Booij .
   Doopget. Neeltje Huigen Booij.

   Een Pieter Booij, soldaat uit Gouda, vertrok op 5-5-1773 naar Batavia, waar hij op 28-11-1773 aankwam.

  ◊ Moordrecht 1-4-1764   Johanna Martini , * 1740 , ~Moordrecht 11-12-1740 , † Moordrecht 26-6-1793.

   Zij was een dochter van David Adolf Martini en Maria Vermeer.

  2 kinderen


 9. Fop Abrams Booij , *Gouderak 1732 , ~Gouderak 9-11-1732 .
  Doopgetuige: Neeltje Huige Booij .
   Doopget. Neeltje Huigen Booij.

   Fop Abrahamsz Booij wordt op 5-7-1771 in Woerden in een notariŽle akte genoemd als erfgenaam, huwelijkspartner en bloedverwant. Marrigje Willems Rietveld wordt genoemd als erfgenaam, erflater, huwelijksparter, bloedverwant en hypotheeknemer. De grutter Willem Rietveld uit Bodegraven wordt genoemd als erflater en bloedverwant.

   Fop Booy wordt in juni 1766 in Gouda genoemd als schuldeiser bij een lening van 1000,- met losrente genomen door Ary Schoon met als onderpand een huis en grutterij aan de Turfmarkt.

   Gouda, 2-3-1779: een kraamkind van Fop Booij, Turfmarkt, É 3:-:-.

  ◊ Gouderak 19-4-1756   Marrigje (Marrighie Willems) Rietveld , *Bodegraven 1730 , ~Bodegraven 3-9-1730 , [] Gouda 25-5-1763.
  Marrighie Willems was getuige bij de doop van Abraham Gijsberts Slierekamp , de doop van Elizabeth Booij , de doop van Frans Gijsberts Slierekamp .
   Ondertrouw op 27-3-1756 in Bodegraven.
   Ondertrouwd op den 27en Maart 1756:
   Fop Abrahamsz Booij, j.m. van Gouderak, en
   Marrigje Willems Rietveld, j.dr. van Bodegraven.
   Attestatie gegeven 17 April 1756.
   Kinderen: Willem (2x) en Abraham.
   Marrigje Rietveld, huisvrouw van Fop Booij, Turfmarkt, É6-.-

   Zij was een dochter van de grutter Willem Gerritse Rietveld uit Bodegraven.

   Marrigje Willems Rietveld was erfgenaam van haar moeder Geertje Cornelis Mooij, in haar leeven huijsvrouwe van Willem Rietveld.

   Van de obligatie van sestien hondert gulden capitaal ten lasten van Marrigje Willems Rietveld, huisvr. van Fop Abrahamsz. Booij, in dato den 4e April 1760 op den Inventaris fol. 19 gemeld met den intenrest van dien ‚ 2Ĺ per een to, seedert den 1e meij 1759, is niets ongfangen, dewijl deselven aan den voornoemden Fop Booij in teijd als geinstitueerd den Erfgenaem.
   Fop Booij in sijne gemelde teijd en nog als vader en voogd van sijn minderjaarig soontje Abraham Booij bij sijne gemelden overleedene huijsvrouwe in huwelijk verwekt, ter eenre, en Annigje Jans de Bes, wede. van Willem Rietveld, voorn. haar selve, en nog als testamentrice voogdesse over de twee minderjarige kinderen bij de gemelde haare man, aan haar in huwelijk verwekt, mitsgaders Gerrit Rieveld sig selven, en nog dezelven en Jan Hooijbouw, in teijd als bij den Ed. Achtb. Geregte van Bodegraven aangestelden Voogden over het voornomede nagelaaten minderjaarig soontje van de gemelden Marrigje Willems Rietveld, ter andere sijde, op den 12 December 1770 [opgemaakt in Woerden].

  ◊ Stolwijk 9-12-1764   Fijgje Aartse de Heer , *Stolwijk 1740 , ~Stolwijk 7-3-1740 , † Bloemendaal 19-2-1827.
   Ondertrouw op 16-11-1764 in Stolwijk.
   den 16 Nov. in wettigen ondertrouw opgenomen
   Fop Booij, wednr. van Marrigje Willems Rietveld, wonende te Gouda, en
   Fijtje Aartse de Heer, j.d. van hier, wonende in ’t Beijersen, [..] getrouwd den 9 Decem.
   Zij lieten in 1765 een zoon Aart dopen.
   Aard Gerritse de Heer en Marrigje Ariens de Groot trouwden op 23-1-1735 in Stolwijk en lieten in Stolwijk op 7-3-1740 een dochter Fijgje dopen.
   Fijtje de Heer, 84 jaar oud, weduwe van Fop Booij, overl. in Bloemendaal, akteplaats Broek, plaats instelling Gouda.

   In Gouda was sprake van de nalatenschap van Fijgje Aartse de Heer, weduwe van Fop Abrahamse Booy/Broek. Zij hadden een zoon Aart Booij, geb. rond 1762 in Gouda.

  4 kinderen


 10. Magteltje Abrams Booij , * 1735 , ~Gouderak 27-2-1735 .
  Doopgetuige: Neeltje Huige Booij .
   Doopget. Neeltje Booij.


 11. Gerrit Abrams Booij , *Gouderak 1737 , ~Gouderak 13-10-1737 .
  Doopgetuige: Jannigje Claasse (Jannetje Klaas) Snoeij .
   Doopget. Jannetje Snoeij.

   In een akte van 10/18 maart 1761 kreeg Gerrit Booy, 23 jaar oud, komend van Gouderak, admissie om zich in Gouda te vestigen.

   Gouda, Den 12 april 1761: Gerrit Booij, j.m., geboren te Gouderak, onlangs gewoont hebbende in ’t Zuidland; en thans wonende alhier op den Raam, & Marrigie Wiltenburgh, j.d. geboren alhier en wonende in Bronk, Tuijl & ’t Weegie. Getrouwt Den 11 Meij 1761.

   In Jaarsveld was op 22-9-1779 sprake van een ingekomen akte van indemniteit uit Nieuwendam voor een Gerrit Booij, gehuwd met Antje de Kruijf. Zij hadden een dochter Jannitje Booij van 6 weken oud.

  ◊ Gouda 11-5-1761   Marrigje Wiltenburgh , *Gouda ±1740 .
  Marrigje was getuige bij de doop van Neeltie Gijsberts Slierekamp .
   Ondertrouw op 12-4-1761 in Gouda.
   Kinderen: Jakob en Abraham.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.