Leendert Gerritsz ( Snoo) , † Zwijndrecht, Meerdervoort, Volgerland ±1675.
Zoon van Gerrit Leendertsz Snoo en Neeltien Cornelis .


x Hendrik-Ido-Ambacht 31-5-1637 (otr Hendrik-Ido-Ambacht 17-5-1637)
    Anneke Cornelisse (van den Nes) , *Groote Lindt ±1610 , † ±1654.
x Dordrecht 14-11-1656 (otr Hendrik-Ido-Ambacht 2-10-1656)
    Anneke Cornelisse , * ±1610 , † <1677.    

Kinderen:
 1. Aelbert Leenders Snoo .

   Aelbert en Leendert Leenders Snoo, meerderjarig, en Bastiaen Cornelis van den Nes uit naam, nevens de drie voornoemde meerderjarigen, van Neeltje Leenders Snoo, meerderjarige dochter, Cornelis [stamreeks] en Bastiaen Leenders Snoo, minderjarig, en Jacob Cornelis, getrouwd met Lijsbet Leenders Snoo, allen kinderen en erfgenamen van Leendert Geerits Snoo, verwekt bij zijn eerste vrouw Annetje Cornelis "ende de laeste mede van dien namen", in leven gewoond hebbende en overleden in het Volgerland van Meerdervoort.


 2. Leendert Leenderts Snoo .


 3. Neeltje Leenderts Snoo , * 1639 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 17-4-1639 .


 4. Gerrit Leenderts ( Snoo) , * 1641 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 14-7-1641 .
   De vader wordt "Leendert Cornelis" genoemd en de moeder Anneken Cornelis.


 5. Aechie Leenaerts ( Snoo) , * 1644 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 18-12-1644 .


 6. Cornelis Leenderts Snoo alias Van Nes , * 1647 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 7-4-1647 , † ±1685 .

  x Kijfhoek 1661   Maeijcken Pieters ’t Jong , *Kleine Lindt ±1640 , † ’s-Gravendeel 13-1-1668 (schotwond in dijbeen).

  x ’s-Gravendeel 19-12-1668   Neeltje Cornelisse Sneukelaar , † ±1694.
      Dochter van Cornelis Jacopsen Sneuckelaer en Maijken Cornelisse Breuren .
   Otr. op 1668 in Maasdam.
   Kinderen: Cornelis en Jacob.
   overl. tussen 27 juni 1693 en 23-8-1694.

  6 kinderen


 7. Cornelis Leenderts ( Snoo) , * 1647 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 7-4-1647 .


 8. Bastian Leenderts ( Snoo) , * 1648 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 6-12-1648 .

   Leendert Bastiaensz Snoo trouwde met Zijgje Kleemen van Luijck van Blankenburg, die op 7-11-1694 in Charlois hertrouwde met Bastiaen Aerts Verschoor, die nĂ¡ 11-4-1721 overleed. Uit het eerste huwelijk werd rond 1689 een zoon Bastiaen geboren.

   Op 1 november 1676 kwamen enerzijds de schout, schepenen en de secretaris van Meerdervoort en anderzijds Cornelis, Aelbert en Leendert Leenders Snoo, meerderjarig, en Bastiaen Cornelis van den lues uit naam, nevens de drie voornoemde meerderjarigen, van Neeltje Leenders Snoo, meerderjarige dochter, Cornelis en Bastiaen Leenders Snoo, minderjarig, en Jacob Cornelis, getrouwd met Lijsbet Leenders Snoo, allen kinderen en erfgenamen van Leendert Geerits Snoo, verwekt bij zijn eerste vrouw Annetje Cornelis ’ende de laeste mede van dien namen’, in leven gewoond hebbende en overleden in het Volgerland van Meerdervoort, tot een akkoord.


 9. Lijsbet Leendertsen ( Snoo) , * 1652 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 25-2-1652 .

  x ? <1678   Jan Cornelisz Groote , † <1678.

   Op 1 november 1676 kwamen enerzijds de schout, schepenen en de secretaris van Meerdervoort en anderzijds Cornelis, Aelbert en Leendert Leenders Snoo, meerderjarig, en Bastiaen Cornelis van den lues uit naam, nevens de drie voornoemde meerderjarigen, van Neeltje Leenders Snoo, meerderjarige dochter, Cornelis en Bastiaen Leenders Snoo, minderjarig, en Jacob Cornelis, getrouwd met Lijsbet Leenders Snoo, allen kinderen en erfgenamen van Leendert Geerits Snoo, verwekt bij zijn eerste vrouw Annetje Cornelis ’ende de laeste mede van dien namen’, in leven gewoond hebbende en overleden in het Volgerland van Meerdervoort, tot een akkoord.

  x ? Alblasserdam 9-2-1678   Arien Jans Multum , * 1642 , ~Papendrecht 15-6-1642 , † >1675.

  6 kinderen


 10. Cornelis Leenerts (Kornelis Leenaarts) Snoo , * 1657 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 25-3-1657 , † ’s-Gravendeel <1730 .

   Belijdenis te Ridderkerk, 1696, 19 april: Cornel i s Leendertsz. Snoos.

   Een zoon uit het huwelijk Snoo-Van den Nes was Cornelis Snoo alias van (N)Es, boer op de hofstede van de heer Van Helmondt in de polder Nieuw-Bonaventura, kerkmeester van Maasdam in 1681, overl. onder ’s-Gravendeel voor 27 april 1729, wiens nakomelingen ook wel als Van Esch of Van Nes door het leven gingen. Hij huwde ca. 1662 met Maeike Pietersdr.

   Voor schepenen van Meerdervoort compareerden op 27 april 1729: "Gerrit Cornelis ende Kuijntje Cornelis Snoo, kinderen van Cornelis Leenderts Snoo [stamreeks], overleden onder het Volgerland van dese ambachte, Hendrik van der Hoep, schout alhier, als actie en transport hebbende van Cornelis Frederickse Amersfoort, ende sijne huijsvrouw Neeltje Multum ende nogh als last en ordre hebbende van Gerrit Multum, beijde kinderen van Lijsbeth Leenderts Snoo, overleden onder de Heerlijckheijt van Papendrecht, ende Pieternella Cornelis Snoo, Cornelis Cornelis Snoo, Annigie Cornelis Snoo, ende Jacob Cornelis Snoo, alias Van Nes, alle kinderen van Cornelis Leenderts Snoo [addendum], overleden onder Schravendeel, te zaemen erffgenamen van Neeltje Leenderts Snoo, die weduwe was van Izack Vasse, overleden onder dese Volgerlande". Zij transporteren land in het Volgerland van Meerdervoort aan de Vrouwgelenweg, belend de weduwe van Cornelis Leendertse Snoo.

  x ±1688   Pleuntje Cornelisse Stout , * 1657 , ~Alblasserdam 9-1657 , † 10-1733, [] Hendrik-Ido-Ambacht 2-11-1733.
   Pleuntje testeerde 26 oktober 1730[13], overl. in ’t Volgerland van Meerdervoort "in ’t laatst van" oktober 1733[14] (begr. Hendrik-Ido-Ambacht, in de kerk; aangeg. Zwijndrecht 2 november 1733, impost 3 gld.).

   Pleuntje Corn. Stout(e) is een dochter van Cornelis Jacobsz. Stout en Cuniertge Wouters (Verhoek).

   Hendrik-Ido-Ambacht, 26 oktober 1730: Pleuntje Cornelis Stout, wed. van Cornelis Leenderts Snoo, testeert aan (universele erfgenaam) Kuijntje Cornelis Snoo, Cornelis Cornelis Snoo, alle kinderen van wijlen Gerrit Cornelis Snoo en alle kinderen van wijlen Annigje Cornelis de Snoo.

  7 kinderen


 11. Bastiaan Leenderts ( Snoo) , * 1658 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 11-11-1658 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.