Annigje de Snoo , *Hendrik-Ido-Ambacht ±1775 , † Ridderkerk 23-5-1845.
Dochter van Cornelis Jans de Snoo en Geertje Pieters Verhoeven .


Heerjansdam 6-7-1801 (otr Hendrik-Ido-Ambacht 18-6-1801)
    Willem Willemsz Dijksman , *Streefkerk 17-11-1778 , ~Streefkerk 18-11-1778 , † Ridderkerk 23-2-1844.

RECHTSBOVEN: Annigje de Snoo was geboren in Hendrik-Ido-Ambacht, trouwde in Heerjansdam en overleed in Ridderkerk..

Kinderen:
 1. Holland Dijksman , *Kijfhoek, Volgerland 31-10-1801 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 8-11-1801 , † Hendrik-Ido-Ambacht <1810 .
   Den 8 November; Holland. Zoon van Willem Willemsz. Dijksman en Annigje Cornelis de Snoo, geboren den 31 October 1801 onder ’t Volgerland van Kijfhoek. De vader getuige.


 2. Geertje Dijksman , *Heerjansdam, Volgerland 23-8-1803 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 28-8-1803 , † Ridderkerk 24-4-1879 .
   Den 28 Augustus Geertje. Dochter van Willem Willems Dijksman en Annigje Cornelisd. de Snoo, geboren den 23 Augustus 1803 onder ’t Volgerland van Heer Jansdam, de vader getuige.
   Geertje was weduwe en werd 74 jaar en 7 mnd. oud.

  Hendrik-Ido-Ambacht 14-9-1833   Cornelis Jans van Wingerden , *Zevenhuizen 23-1-1810 , ~Zevenhuizen 4-2-1810 , † Ridderkerk 2-2-1872.
   Cornelis werd 62 jaar oud. De namen van zijn ouders zijn niet bekend bij de aangever.

   Cornelis was een zoon van Jan van Wingerden en Cornelia de Jong.

  7 kinderen


 3. Sijgje Dijksman , *Kijfhoek, Volgerland 6-10-1804 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 14-10-1804 , † Hendrik-Ido-Ambacht 1-7-1868 .

  Hendrik-Ido-Ambacht 10-8-1825   Jan Gerritse Stolk , *Zwijndrecht, Meerdervoort 21-1-1806 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 2-2-1806 , † Hendrik-Ido-Ambacht 28-7-1868.

  10 kinderen


 4. Cornelis (Kornelis) Dijksman , *Sandelingen-Ambacht, Volgerland 29-12-1807 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 3-1-1808 , † Amersfoort 21-12-1832 .
   Hij werd 25 jaar oud en bleef ongehuwd.


 5. Holland Dijksman , *Kijfhoek, Volgerland 14-9-1809 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 17-9-1809 , † Hendrik-Ido-Ambacht 5-5-1814 .
   Den 17 September Holland. Zoon van Willem Willemsz Dijksman en Annigje Kornelisd. de Snoo, geboren de 14 September 1809 onder ’t Volgerland van Kijfhoek. De vader getuige.
   Holland was 5 jaar oud.


 6. Jannigje Willems Dijksman , *Sandelingen-Ambacht, Volgerland 9-1-1813 09:00 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 17-1-1813 , † Hendrik-Ido-Ambacht 20-9-1850 .
   Den 17 v Louwm. Jannigje. Dochter van Willem Willemse Dijksman en Annigje Kornelisd. de Snoo, geboren de 9 v Loumaand 1813 onder Hendrik Ido Ambacht, de vader getuige.

   Op den Negenden Januarij 1813 des morgens ten negen uuren in ’t geweezen Volgerland van Zandelingen Ambacht, gem. H.I.A., geboren is Jannigje, dochter van Willem Dijksman en van Annigje de Snoo, deszelfs huisvrouw.
   Arme Jannigje Dijksman (38) had op n na al haar 9 kinderen overleefd en de laatste zou ook maar 16 jaar oud worden.

   Ridderkerk, 22 april 1836 (acte nr. 5):
   - Arie van Wingerden, ged. te H.I.A. en won. te Ridderkerk, weduwnaar van Maaike van ’t Zelfde, overl. te Ridderkerk, van beroep arbeider, oud 44 jaren, z.v. BAstiaan Janse van Wingerden en Maria Ariese de Snoo, beide zoo als zijne grootouders van beide zijde overleden, en wel allen te Hendrik Ido Ambacht.
   - Jannigje Dijksman, geb. te H.I.A., en won. te Ridderkerk, zonder beroep, oud 23 jaren, d.v. Willem Dijksman, arbeider, hierbij tegenwoordig en tot dit huwelijk zijne toestemming gevende, en van Annigje de Snoo, zonder beroep, beide wonende te Ridderkerk.
   Getuigen waren Jan van der Stel (39), arbeider, wonende te Ridderkerk, en Pieter Snaauw (28), arbeider, wonende te H.I.A., beiden neven van den ruidegom, Adrianus Bakker (33), en Johannes vander Zalm (36), beide arbeiders, wonende te Ridderkerk.
   De comparanten verklaarden niet te kunnen schrijven.

  Ridderkerk 22-4-1836   Arie van Wingerden , *Ridderkerk. 18-6-1791 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 26-6-1791 , † Ridderkerk 8-4-1846.
  Doopgetuige: Elizabeth (Lijsbeth Ariese) de Snoo .

      Zoon van Bastiaan Janse van Wingerden en Maria Ariese de Snoo .
   Arie van Wingerden was weduwnaar van Maaike van ’t Zelfde. Jannigje Dijksman was j.d. Veel van hun kinderen stierven als baby. Dochter Pietertje stierf als laatste en was toen 9 jaar oud.
   Getuige bij het huwelijk: Willem Willemsz Dijksman . Te H.I.A. op 26 junij 1791 geboren:
   Arie. Zoon van Bastiaan Janse van Wingerden en Maria Ariese de Sno, geb. 18 Junij, get. de vader en Lijsbeth Ariese de Sno.
   Dit kind behoord tot Ridderkerk en is alhier gedoopt op verzoek des vaders en met bewilliging van den Pred. aldaar.
   Arie van Wingerden, geb. Hendrik Ido Ambacht, 56 jaar oud, man van Jannigje Dijksman, eerder weduwnaar van Maaike van ’t Zelfde.

   Arie’s 1ste vrouw, Maaike van ’t Zelfde, is overleden op de 19den Mei 1835 in Ridderkerk.

  Ridderkerk 26-2-1847   Aart Smit , *Ridderkerk 31-7-1798 , ~IJsselmonde 5-8-1798 , † Ridderkerk 29-4-1864.
   De bruid is weduwe van Arie van Wingerden. De bruidegom is weduwnaar van Maartje Punt.
   Den 5 Aug. is op verzoek te IJsselmonde gedoopt een zoon van Gerrit Smit & Maria Aartse de Jong, E.L., geen litmaten. ’t kind geb. 31 Julij.
   Aart Smit, geb. Ridderkerk, 66 jaar, wed. van Jannigje Dijksman, eerder wed. van Martha Punt. Hij was een zoon van Gerrit Smit en Maria de Jonge.

   Hij was een zoon van Gerrit Smit en Maria Aartse de Jong. Mogelijk was hij weduwnaar van Martje Punt.

  9 kinderen


 7. Holland Dijksman , *Hendrik-Ido-Ambacht 13-11-1815 , † Ridderkerk 18-7-1870 .
  Holland was getuige bij het huwelijk van Willem Willems Dijksman , het huwelijk van Jacob Visser .
   Holland zou in 1813 zijn geboren.

  Ridderkerk 11-5-1838   Maria de Paauw , *Ridderkerk 17-6-1815 , † Ridderkerk 4-3-1843.
   Kinderen: Willem, Gerrigje, Annigje en Grietje (j)
   .
   Getuige bij het huwelijk: Willem Willemsz Dijksman .
   Zij was een buitenechtelijke dochter van Maria de Paauw sr.

   Ridderkerk, 11 mei 1838:
   Hendrik Dijksman, geb. te H.I.A., won. te Ridderkerk, z.v. Willem Willemszoon Dijksman, arbeider, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming gevende, en van Annigje de Snoo, zonder beroep, beide wonende te Ridderkerk.
   En Maria de Paauw, arbeidseter, won. te Ridderkerk, dochter van Maria de paauw, arbeidster, won. te Ridderkerk, hiermede tegenwoordig en tot dit huwelijk hare toestemming gevende.
   Holland Dijksman schreef zijn naam volduit onder de akte.

  Ridderkerk 28-11-1846   Cornelia (Kornelia) van Wijngaarden , * ±1799 , ~Ridderkerk 2-2-1800 , † Ridderkerk 29-8-1866.
      Dochter van Aart van Wijngaarden en Jannigje Dirksse de Hart .
   Holland was 31 j. oud en wednr. van Maria de Paauw, Kornelia was 46 j. oud. en wed. van Arie Lodder.
   Den 2 februarij is alhier geoopt eene dogter van Aart van Wijngaarden & Jannetje de Hart E.L., getuige Kornelia de Kinderen, litmaat. ’t Kind is gen. Kornelia.
   Ruim 66 jaar oud.

   Cornelia’s broer Pieter was de vader van Maaike van Wingerdden (1845-1892), die trouwde met Wouter Kok (1841-1917), weduwnaar van Cornelia’s stiefdochter Annigje Dijksman.

  4 kinderen


 8. Willem Dijksman , *Hendrik-Ido-Ambacht 4-1817 , † Ridderkerk 19-6-1817 .
   Willem was 9 weken oud.


 9. Willem Willems Dijksman , *Kijfhoek 7-12-1820 , † Hendrik-Ido-Ambacht 28-2-1892 .

   Op 2-11-1868 in Ridderkerk trouwden
   - Willem Dijksman (39), arbeider, z.v. Willem Dijksman en Annigje de Snoo, beiden overl., en weduwnaar van Maria Plaisier, ter eenre, en
   - Willempje Smit (31), arbeidster, won. te Ridderkerk, d.v. Aart Smit, arbeider wonende te Ridderkerk, en Martje Punt, overleden, en weduwe van Klaas Tol, ter andere zijde.
   De bruid verklaarde net te kunnen schrijven.
   Met handtekeningen van W. Dijksman en H. Dijksman, oud 44 jaar, arbeider, wonende te Ridderkerk.

  Ridderkerk 3-5-1844   Maria Plaisir , *Ridderkerk ±1823 , † 10-8-1858.
   Op 21-6-1857 was sprake van een doodgeboren dochter.
   Wsl. in het kraambed overleden, 9 dagen na de geboorte van Pleun.

   Zij is een dochter van Arie Plaisier en Neeltje van Wingerden, die op 25-10-1823 in H.I.A. zijn getrouwd. Haar grootouders waren Pleun Pleijzier, Pietertje van der Graaf, Bastiaan van Wingerden en Maria de Snoo.

  Ridderkerk 2-11-1860   Willempje Smit , *Ridderkerk 8-5-1829 , † Hendrik-Ido-Ambacht 21-4-1893.
      Dochter van Aart Smit en Marta (Martje) Punt .
   Willempje Smit was weduwe van Nicolaas Tol.
   Getuige bij het huwelijk: Holland Dijksman . Zij was een dochter van Aart Smit en Martha Punt.

   Zij was een dochter van Aart Smit en Martje Punt.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.