Leendert Snoo .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Gerrit Leendertsz Snoo , † <1641 .

  x Ridderkerk 19-12-1591   Neeltien Cornelis , *Baelen (NB) ±1570 , † <6-1631.

  x Rotterdam 2-11-1632   Aechie Damisse (Aechgen Dammis) , * ±1565 .
   Otr. op 29-6-1631 in Ridderkerk.
   Gerrit Lendertssz Snoo en Aechgen Dammis, wed. Bastiaen Andriesz.

   Achieb Damis was weduwe van Bastiaan Andriesse.

   Rotterdam, 10-6-1640:
   - Aechgen Dammisdr, weduwe van Gerrit Leenderts Snoo, ter ene zijde, en
   - Cornelis, Basteaen en Leendert Gerrits Snoo, zoons van Gerrit Leenderts Snoo, mede voor
   - Arijen N.N., man van Grietgen Gerrits,
   - Sijtgen en Marritgen Gerrits, hun ongehuwde zusters, ter andere zijde,
   allen erfgenamen Gerrit Leenders Snoo, sluiten een overeenkomst over de nalatenschap.

  6 kinderen


 2. ? Dirk Leendertsen (Dirck Leendertsz) Jonge Snoo , * ±1575 , † >1645 .
  Dirck Leendertsz trad op als getuige bij de doop van Cornelis Gerritsen Snoo (?) .
   Rotterdam, 26-4-1646:
   Dirck Lenertsz Snoo, oud 70 jaar. en Jan Arijensz de Bedrijff, oud 49 jaar, verklaren op verzoek van kapitein Willem Read dat zij in mei 1645 voor schout en het gerecht ook op verzoek van de kapitein hebben verklaard dat Willem Lingens en Rochier Roesel, soldaten in de compagnie van voornoemde kapitein te Breda, op 2 mei 1645 beiden op het Huys ten Donck zijn geweest.

   Oost-IJsselmonde, 23-2-1612:
   Dirck Leennertsz Snoo eist 66 gulden van Claes Robbrechtsz wegens een schuldbekentenis na de koop van een paard op Maria Lichtmis 1612.

   Oost-IJsselmonde, 8-3-1612:
   Claes Robbrechtsz bekent een schuld van 66 gulden aan Dirck Leennertsz Snoo. Hij vraagt vier weken tijd om zijn paarden te verkopen en zijn schuld met gerechtelijke kosten in te lossen.

   Dirck Leendertsz Jonge Snoo, wonende te Rijerkerck, kocht op 1-12-1621 uit de erfenis van Arijen Arijensz. Aentgen 2 mergen weylant en riedtlant van Jan Aryensz., cleyschieter, Engel Aryensz., Pieter Aryensz. en Cornelis Aryensz., geboroeders wonende in Cralingen, alsmede van Aert Jansz., man van Merritgen Aryensdr., wonende te Ouwerkerk.

   Vermeld op 10-10-1658 in Ridderkerk. Hij liet met Grietken Ariens kinderen dopen in Ridderkerk: Arijen (1631), Jan, Cornelis, Josijntjen, Marijcken, Machtel en Teunis (1640).

   Rotterdam, 1-12-1621:
   - Jan Aryensz cleyschieter, Engel Aryensz, Pieter Aryensz en Cornelis Aryensz, gebroeders, wonende in Cralingen, alsmede
   - Aert Jansz, man van Merritgen Aryensdr, wonende te Ouwerkerck,
   hebben verkocht aan
   - Dirck Leendertsz Jonge Snoo, wonende te Rijerkerck,
   twee mergen weylant en riedtlant, door verkopers geerfd van hun vader
   Aryen Aryensz Aentgen, en gelegen in het ambacht van Cralingen. Het bewuste grondstuk wordt belend door Schiltman Jacobsz, en het weeskind van Dirck Fijcken, en strekt van de Merwe tot aan de Hoogen Seedijck,
   resp. tot aan Aryen Schiltman. De overeengekomen prijs bedraagt 1.010 gulden. Verkopers handelen mede namens hun broer en zwager
   Jongejan Aryensz, wonende te Cralingen.

   Jan Aryenss Bedrijff, wonende op Huys ten Donck, bekent 100 gulden schuldig te zijn aan Basteaen Aryenss, wonende te Crimpen. Dirck Leendertss Snoo, wonende te Ryerkerck, stelt zich borg voor zijn buurman Bedrijff op 7-10-1645 in Rotterdam.

  x   Grietken Arijens .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.