Ariaentge Arie Anthonis Sonderland .
Dochter van Arien Anthonisse ( Sonderland) en Heijltje .


x
    Vastert Cornelisz (van Ardennen) , † <4-1577.
Kinderen:
 1. Joest Vastertsz (van Ardennen) , † <7-9-1639 .

   Joest werd beleend met het landgoed van zijn vader op 13-11-1578 ("Joest Vasz, bij dode van Vas Cornelisz, zijn vader"). Op 8-4-1582 droeg hij het landgoed over aan Willem Pas te Dordrecht. Joest woonde in Lekkerkerk en was biersteker in "Den Bril".

   Ouderk. a/d IJ., 3-8-1683: Adryaen Pieters Koster, timmerman alhier, is schuldig aan Willem Cornelisz Ruychooft, Jan Cornelisz Stolck, Joost Vastersz van Ardennen en Cornelis Vastersz van Ardennen, allen (won. alhier) f800. Idem aan Dirck Aryense Timmerman (won. Ca/Y), f500. Idem aan voorn. Joost Schiltman, schout alhier, f400; en aan de Heilige Geestarmen f50, samen f1750 wegens geleend geld en voorgaande obligaties. Rente 5%. Als onderpand: a) Een huizing en erf in het dorp buitendijks, van de dijk tot de IJssel (O = Pieter Andriesz kinderen; W = de kinderen van Claes Jansz); b) een halve huizing en 1/36 deel ervan hem comparant en Pieter Andries kinderen. Van de dijk tot de IJssel (O = ’t Steigerpad; W = voornoemde kinderen); c) een woning, groot 4 morgen met huis etc. in de Lage Nesse; d) ca. 6 morgen land in de Hoge Nesse in diverse stukken in het Joost Daniels weer; e) een stukje hooiland met rijsakkers, samen 4 hond in de Hoge Nesse over de Tiendweg aan de oostzijde van de Molenvliet. Afgelost 13-5-1684.

  x   Anna Jans (de Bock) .
   Joest was weduwnaar en Anna Jans was j.d., eertijds gewoond hebbende binnen Delft en nu tot Schoonhoven.

   Anna/Maria Jans werd op 26-9-1608 beleend met een halve hoeve land bij dode van haar broer Hendrick Bock Jansz en na afstand door haar oudere zuster Maartje Jansdr.

  5 kinderen


 2. Anthonis Vastertsz van Ardennen , † <21-6-1604 .

  x   Aeltje Cornelis Luijten .
   Aeltje was weduwe van Herbert Cornelisz van der Meij.

  1 kinderen


 3. Huijch Vastersz van Ardennen , * ±1550 , † Molenaarsgraaf 22-4-1612 .

  x ±1575   Annetge Claesse , † <8-1610.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.