Pieter Cornelisz Soos .
Zoon van Cornelis Pieters Soos (?) en Marrichie Cornelisse (??) .


x Gouderak 21-5-1660 (otr Gouderak 1-5-1660)
    Annetje Ingens , *Ouderkerk a/d IJssel ±1635 , † <3-1672.    

x (otr Gouderak 12-3-1672)
    Gerritje Teunis , *Hattem ±1650 .

RECHTSBOVEN: Gouderak in 1672

Kinderen:
 1. ? Kornelia Pieters , * 1664 , ~Gouderak 9-3-1664 , [] Moordrecht 19-12-1723.
   Begraven op 19-12-1723 in Moordrecht: Cornelia Pieters Soos ƒ 15.
   Den 9 martij [..] de dogter van Pieter Corn. [..] Gouderak & is genaemt Kornelia. Gereformeerde doop.

   Ouderkerk a/d IJssel, 1-5-1711:
   Ariaantje Ingense, weduwe van Jacob Cornelisz. [Speelman?], Claasje Ingense en Neeltje Ingense (meerderjarige dochters) en Pieter Verbrugge x Cornelia Pieterse, die een dochter is van Annetje Ingens. Ary Jacobs Pols x Neeltje Cornelis en Annetje Cornelis (meerderjarige jongedochter), kinderen van Cornelis Ingense, samen enige erfgenamen van Jacob Ingense. Verder Abraham Ariense Mijnhoogheid x Wijve Jans, die een dochter is van Jan Ariense Rook, Cornelis en Ary Cornelis broer, en Leendert Willemse Slobbe x Marrigje Cornelis broer, kinderen van Marrigje Ariense Rook en tevens voor Ary Jans Rook, zoon van Jan Ariense Rook, alle enige erfgenamen van Claasje Ariens Rook, overleden vrouw van voornoemde Jacob Ingense, Ary Cornelisse (broer, wonende te Gouderak). Een huis en erf met drie rijsakkers daarachter in de Cromme, van de dijk tot de Berkouwse boezem (O = Engebrecht Willemse Verbrugge; W = Cornelis Janse Snoey).

  x   Pieter Verbrugge .
   Pieter v.d. Brugge en Cornelia Pieters. Kinderen o.a. Pieter, Catharina, Anna, Cornelis en Elijzabeth.

   Pieter Verbrugge, Schout tot Moordrecht, wordt op 3-4-1714 in Gouderak vermeld.

   Ouderkerk a/d Ijssel, 1-5-1715: David la Force, Jan la Force en Dirk Struis en tevens voor de verdere erfgenamen van Pieter Ingense voor 1/36, Ariaantje Ingense voor 1/36, Pieter Verbrugge x Cornelia Pieterse voor 1/36 part, Neeltje Ingense tevens als erfgenaam van Claasje Ingens voor 2/36, Neeltje Cornelis, weduwe van Ary Joosten Pols en Cornelis Ariense x Annetje Cornelis voor 1/36 part, Neeltje Goris Doddel x Pieter Willems en Maria Cornelis broer x Leendert Willemse Slobbe en Pieter Willems Verbie en verdere mede erfgenamen van Jacob Ingense voor 1/36, Cornelis de Harder voor 1/6, Jan en Cornelis Ariense voor 1/6, Cornelis Tijsse Rolois, enige erfgenaam van Marrigje Jacobs voor 1/4, en voornoemde Pieter Willemse Verbie als diakonie te O/Y voor Willempje Jans voor 1/8 en Jan, Brand en Aagje Ariens voor 1/8, samen erfgenamen van Pieter Cornelisse. Met Dirk Aartse Huurman en Floris Tijsse Vrankestein beiden won. te O/Y. Een huis en erf in de Lage Nesse, van de IJssel tot Cornelis Ariense (O = dito; W = Cornelis Ariens Verheul), waarin Jacob Aalbertse laatst gewoond heeft en is overleden.

   Ouderkerk a/d IJssel, 1-5-1716: Pieter Verbrugge (schout in Moordrecht) x Cornelia Pieterse, die een dochter is van Annetje Ingens (in leven x Pieter Cornelisse) voor 1/4, Neeltje Cornelis, weduwe van Ary Ingense, weduwe van Ary Pols voor 1/4, Daniel la Force, Jan la Force, Teuntje la Force x Dirk Struis (volmacht te Gouda) kinderen van Ingetje Pieters, dochter van Pieter Ingens voor 1/4 en Ingen Jacobs en Willempje Jacobs (meerderjarige jongedochter), kinderen van Ariaantje Ingens in leven weduwe van Jacob Cornelis voor 1/4, enige erfgenamen van Neeltje Ingens, won. en overleden te Gouferak. Ary Hendrikse Bak, Jan Cornelisse Wegman, Michael Ckaase Korf en Jan Cornelisse Berkouwer. Een huis, erf, dijk, in de Lage Nesse, van de IJssel tot Leendert Daniels Vet (O = Daniel Jacobs weduwe; W = Jan Pieterse Boskoop).

  7 kinderen


 2. Geertruijt Pieters Soos , * 1672 , ~Gouderak 3-8-1672 .
  Geertruijt Pieters trad op als getuige bij de doop van Anna Willemse Zoos (?) , de doop van Aagje Willems Zoos , de doop van Pietronella Soos .


 3. Cornelis Pieters Soos , * 1674 , ~Gouderak 22-4-1674 .

   Cornelis Pieters Soist/Soos


 4. Teunis Pieters Soos , * 1676 , ~Gouderak 6-5-1676 .

   Teunis Pieters Soist/Soos


 5. Willem Pietersz Zoos , * 1680 , ~Gouderak 21-4-1680 .

  x Moordrecht 1-3-1705   Geertje Ariens , *Moordrecht ±1680 .

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.