Hendrina (Hendrijntje Ewouts) Sprong , * 1759 , ~Neder-Hardinxveld 26-8-1759 , † Wieldrecht 10-2-1832.
Dochter van Ewout Bastiaans Sprong en Cornelia Gorisse Leeuwerk .
Hendrijntje Ewouts trad op als getuige bij het huwelijk van Nicolaas (Claas Jorisse) Booij , het huwelijk van Willem Willems van der Linden , het huwelijk van Genis Brand .


x Dubbeldam 11-11-1781 (otr Dubbeldam 19-10-1781)
    Joris Klaasse Booij , *Dubbeldam 15-12-1753 , ~Dubbeldam 16-12-1753 , † Dordrecht 30-4-1813.
Kinderen:
 1. Caatje Jorisse Booij , *Dubbeldam 16-8-1782 , ~Dubbeldam 1-9-1782 , † Wijngaarden 16-1-1854 .

  x Dubbeldam 25-3-1810   Jan Teunisz Stam , *’s-Gravendeel ±1772 , † ’s-Gravendeel 2-2-1829.
      Zoon van Teunis Arijsz Stam en Heijltje Arisen Groenevelt .
   Otr. op 4-3-1810 in Dubbeldam.
   Den 25sten van Lentemaand zijn alhier kerkelijk getrouwd Jan Teunisz, Stam, j.m., met Kaatje Jorisse Booij, j.d. Na bewijs getoond te hebben van voor het gemeentebestuur van Dubbeldam getrouwd te zijn.
   Jan Teunisz. Stam was j.m., geboren in ’s-Gravendeel, wonende in Dubbeldam, en Kaatje Booij was j.d., geboren en wonende in Dubbeldam.
   Jan werd 56 jaar oud.

  x ’s-Gravendeel 9-3-1832   Arie Cornelisse Verheij , *Wijngaarden 21-9-1760 , † Wijngaarden 4-5-1839.
   Arie was weduwnaar van Maria Langendijk (†1825). Caartje was weduwe van Jan Stam (†1829).

   Arie was een zoon van Cornelis Verheij en Annigje Janse Stam. Uit zijn eerste huwelijk met Maria Langendijk had hij een dochter Geertje (†1832), geboren in Molenaarsgraaf, gehuwd met Cornelis de Wit. Ook had hij een zoon Gerrit (†1837) uit dat huwelijk. Maria Langendijk overleed op 22-12-1825 in Wijngaarden, 66 jaar oud. Zij was een dochter van Aart Langedijk en Barbara Bakker.

  x Wijngaarden 4-2-1842   Aart van der Ham , *Bergambacht 27-5-1803 , ~Bergambacht 5-6-1803 , † Bergambacht 24-9-1890.
   Hij werd 87 jaar oud.
   Zijn ouders lieten eerder kinderen dopen in Groot-Ammers en later in Bergambacht.

   Aart was een zoon van Cornelis van der Ham en Adriana (Ariaantje) van Wijk.


 2. Cornelia Booij , *Dubbeldam 1-12-1785 , ~Dubbeldam 4-12-1785 , † Dordrecht 20-9-1810 , [] Dordrecht 22-9-1810.

   Op 22-9-1810 in Dordrecht werd het lijk aangegeven van Cornelia Booij, oud 22 jaren, onder de Merwede, ongehuwd, overleden op 20-9-1810, aangegeven door Aart Baan.


 3. Nicolaas (Claas Jorisse) Booij , *Dubbeldam 3-8-1787 , ~Dubbeldam 12-8-1787 , † Wieldrecht 1-10-1847 .
  Get. bij de doop: Saartje Hendriksen Lievaart .
  Claas Jorisse trad op als getuige bij het huwelijk van Johannes Leenderts van Valen (?) , het huwelijk van Pieter Goethart .
   Gedoopt als Claas op 12 Augustus, geb. op de 3e, get. Saartje Hendriksdr. Lievaard.

   In 1815 werkte Klaas Jorisse Booij als bouwmansknecht op Dubbeldam.
   In 1821 en 1829 werkte Nicolaas Booij als broodbakker en woonde te Lage Zwaluwe.
   In 1843 en 1846 werkte Nicolaas Booi in Wieldrecht als voerman.

  x Dubbeldam 4-3-1815   Johanna Piere , *Wieldrecht 8-5-1796 , ~Dubbeldam 15-5-1796 , † Wieldrecht 18-6-1854.
   Get. bij het huwelijk: Hendrina (Hendrijntje Ewouts) Sprong .

   De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid waren bij het huwelijk aanwezig en gaven toestemming.
   In januari 1817 kregen dit echtpaar een zoon Cornelis en in december van dat jaar een dochter Elisabeth. Verdere kinderen waren Cornelia, Hendrina, Hendrik, Teuntje, Joris, Eeuwit en Teunis.
   In ’s-Gravendeel in 1796 vermeld, geb. Mey 8, ged. Mey 15, Johanna te Dubbeldam gedoopt met Consent, plaats W., ouders Cornelis Piere, Teuntje Pieterman, getuige de vader.

   Zij was een dochter van schipper Cornelis Piere en zijn vrouw Teuntje Pieterman.
   Cornelis Teunisz. Piere en Teuntje Jans Pieterman zijn getrouwd op 14-2-1789 in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe.
   Teuntje Jansdr. Pieterman, vrouw van Cornelis Piere, is overleden op 12-10-1825 in de gemeente Wieldrecht met Louisapolder, 57 jaar oud.

   Johanna trad op als getuige bij het huwelijk van Pieter Goethart .

  13 kinderen


 4. Evert Booij , *Dubbeldam 10-5-1790 , ~Dubbeldam 16-5-1790 , † ±1812 .

  5 ±1810   Ariaantje Jorisse Booij , *Dubbeldam 2-8-1786 , ~Dubbeldam 13-8-1786 , † Dubbeldam 13-9-1826.
      Dochter van Joris Jansen Booij en Cornelia Jansen van Bree (?).
   Evert Booij en Ariaantje Jorisse Booij hadden een buitenechtelijk zoontje genaamd Evert, die in 1814 is overleden.
   In Dubbeldam in 1786 den 13 Aug. gedoopt, geb. den 2 dito: Ariaantje, dochter van Joris Janse Booij en Cornelia Janse van de Merwe.

   Ook Cornelia van de Merwe wordt als haar moeder genoemd. Ook in dat geval zou haar vader Joris Booij heten.

   Ariaantje had een dochter Cornelia, die op 21-9-1806 werd gedoopt in Dubbeldam. Doopgetuige was Joris Booij.

   Rond 1811 kreeg zij een zoontje Evert, waarvan Evert Booij de vader was, die mogelijk toen al was overleden.

  1 kinderen


 5. Mijntje Jorisse Booij , *Dubbeldam 5-12-1792 , ~Dubbeldam 6-1-1793 , [] Dubbeldam ±25-1-1801.
   "Geeft Joris Booij ’t Lijk aan van Zijn Dogter genaamd Mijntje bij acte prodeo".


 6. Pleuntje Booi , *Dubbeldam 5-12-1794 , ~Dubbeldam 7-12-1794 , † Dubbeldam 11-2-1858 .
   In de huwelijksacte staat dat zij den eersten december 1794 in Dubbeldam is geboren.

   In Dubbeldam in 1794, December den 7 ... is Gedoopt Pleuntje
   Dogter van Joris Klaasz. Booij en Hendrijntje Ewoudsdr. Sprong. Echtel. Volgens opgaave der ouders of getuigen gebooren den 1 December te Dubbeldam.

   Pleuntje Booi kreeg op 10-1-1817 in Dubbeldam een buitenechtelijke dochter Pleuntje jr., die op 27-4-1846 in Wieldrecht trouwde met Jan in ’t Veld uit Dubbeldam, zoon van Hendrik in ’t Veld en Cornelia Boer. In die huwelijkacte wordt vermeld dat haar moeder inmiddels met Willem van der Linden was getrouwd. Pleuntje jr. op 17-9-1849 in Wieldrecht een zoon Willem in ’t Veld.

  x Wieldrecht 21-5-1819   Willem Willems van der Linden , *Wieldrecht 7-9-1796 , ~Dubbeldam 11-9-1796 , † Wieldrecht 18-6-1849.
      Zoon van Willem Dirksz van der Linden en Luijksje Willems Molendijk .
   Get. bij het huwelijk: Hendrina (Hendrijntje Ewouts) Sprong en Willem Dirksz van der Linden .

   De moeder van de bruid en de vader van de bruidegom waren als getuigen bij dit huwelijk aanwezig.
   In Dubbeldam in 1796, September den 11 ... Is gedoopt Willem
   Zoon van Willem Dirksz. van der Linden en Luijksje Willemsdr. Molendijk. Echtelieden. Volgens opgaave der ouders of getuijgen gebooren den 7 Sept. in Wieldrecht. Dit kind behoorende onder S’Gravendeel is [..] alhier gedoopt, getuijge Saartje Willemsdr. Molendijk, huijsvro9uw van Dirk Dirks. van der Linden.

   Zijn ouders zijn Willem van der Linden en Luikje Willems Molendijk.

   Willem van der Linden vervulde plaatsvervangende dienstplicht voor Johan Huijsman en is ingelijfd onder nummer negenhonderd vijf en twintig in het stamboek, zo werd op 12 July 1817 in Dordrecht genoteerd.

   Bij zijn inschrijving bij de nationale militie wordt Willem van der Linden omschreven als "bouwmanszoon" (zoon van een landbouwer).
   Willem van der Linden had een lengte van 4 vt en 1 dm. Zijn aangezicht was ovaal en zijn kin en zijn voorhoofd waren rond. Zijn ogen waren blauw en zijn haar was blond.
   Willem van der Linden kon zijn naam schrijven.

   Get. bij de doop: Saartje Willems Molendijk .

  1 kinderen


 7. Willemijntje Booij , *Dordrecht, Merwede 21-3-1800 , ~Dubbeldam 30-3-1800 , † Dubbeldam 29-5-1878 .

  x Dubbeldam 31-5-1823   Genis Brand , *Dubbeldam 18-2-1802 , ~Dubbeldam 21-2-1802 , † Dubbeldam 21-3-1844.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.