Arijaentie Pieters Spruijt , † ±1674.
Dochter van Pieter Corstiaens (Pieter Corssen) Spruijt en Jorisje Wouters .


×
    Hendrick Adriaensz van Driel , * ±1585 , † Strijen ±7-1654 (Verdronken).
Kinderen:
 1. Adriaentge Hendricks van Driel , † >8-1691 .

   Adriaentje Hendrik Adriaens van Driel.

   Adriaentge’s eerste man Huygh, was een broer van de stiefvader van haar tweede man, Isaak.

   Weeskamer Strijen, 30-9-1656:
   - Adriaentje Hendricks van Driel, wed.
   Huighe van Maesdam, geassisteerd met (notaris)
   Quirijn van Strijen, haeren neeff, ten eenre, en
   - Jacob Adriaens van Maesdam, heemraad in Moerkercke, ende Isack Adriaens van Maesdam, als oomen ende testamentaire voochden over
   + Jannigje Huige, ont omtrent 7 jaren,
   + Maggeltje Huige, out omtrent 3 jaren, en
   + Huygo van Maesdam, out omtrent 1 jaar, allen nagelaten kinderen van wijlen Hugo van Maesdam en Aerjaentke Henriox van Driel, geassisteerd met Pieter Adriaens van, Maesdam, schepen in Strijen en Jan Adriaens van Maesdam, schout van Maesdam, haar broeders en geassumeerdens in dezen, ter andere zijde.
   Zij koopt genoemde kinderen uit, onder verwijzing naar het testament d.d. 31-3-1654
   voor notaris Chr. Maeskant in Mijnsherenland van
   Moerkerke.

   Strijen, 23-11-1657: Obligatie van de echtelieden Isack Gerrits Craeyensteyn en Aryaentje Henr. van Driel, wed. Huyg A. Maesdam;

  × ±1647   Huijg Adriaens Maesdam , * 1608 , ~Maasdam 7-12-1608 , † ±1655.
      Zoon van Arien Lenaertsz ( Maesdam) en Machteld Pieters (Maggelt Pieters) ( Coomen) .
   Huijg was weduwnaar van Janneken Esseboom met wie hij een zoon Adriaen had. Met Adriaentgen had hij de kinderen Jannetge, Machteltge en Huijgh.
   Gedoopt als Hugo.

   Hij is een zoon van Arien Leendertsz, heemraad van Maasdam en Nieuw-Bonaventura, en Maggelt Pieters, dochter van Pieter en Jopgen Arijens.
   Zie: "De Nederlandsche Leeuw" 1958 en 1963.

   Jan Joosten, wedr. van Jopgen Arijens, sloot op 9-1-1630 met - Pieter, Jacob en Jan Ariens, geassisteerd met vader Adriaens Leenderts, mede voor hun broers Huijgo en Isack Ariens, kinderen van Adriaen Leenderts bij Machtelt Pieters,
   - Maritge Pieters, wed. van Wouter Pieters Spruijt,
   - Pieter Jans, mede voor broer Jan Jans en als voogd van de kinderen van Zara Pieters bij Rijenier Borremans, en Andries Bastiaens Verweel, weduwnaar van Neeltge Jans,
   allen kinderen, kindskinderen en ergenamen van Jopgen Arijens, een akkoord over de afhandeling van de nalatenschap volgens de boedelscheiding van 29-2-1628.
   Overleden tussen 31-3-1654 en 5-9-1655.

  × 1656   Isack Gerrits Craeijesteijn , *Strijen, Bonaventura ±1622 , † Strijen, Bonaventura 1709.
      Zoon van Gerrit Aertsz ( Craeijensteijn) en Jannetge Hendricks (Janneken Heindericx) Weeda .
   Kinderen: Gerrit, Adriaentje (j+) en Adriana, die in feb 1696 trouwde met Gijsbert Pieters Blaeck.
   Weeskamer Strijen, 23-7-1623 en 9-11-1623:
   - Jannetje Hendriks, wed. Gerrit Aerts, geassisteerd met haar vader Henrick Pouwels,
   en Gerrit Henricks, haar broer, haar gecoren voochden in dezen, ten eenre, uitkoop doende, en, ten andere,
   - Aelbrecht Aerts, oom en voocht van vaderszijde van Aechje en Neeltge Gerritsdochters, die de voorn. Gerrit Aerts ten eersten huwelijk bij Neeltgen Ingen geprocreeerd heeft, deselve Aelbrecht Aerts mede voocht en oom van Jacob, oud ca. 3 jaren, ende van Ysack, oud ca. 1½ jaar, beide kinderen, die de voorn. Gerrit Aerts in tweeden huwelijk bij de voors. Jannetje
   Henricks geprocreeerd heeft.

   Op de lijst van Klapwakersgeld van Strijen van 1665 wordt de "wooningh van Isack Gerrits Craeijesteijn" genoemd.
   Isack was een zoon van Gerrit Craeyesteyn en Jannigje Weda. Jannigje hertrouwde met Pieter Adriaens van Maasdam.

   Strijen, 27-7-1655: Obligatie van 1200 gld.
   vl. verstrekt door Isack Gernts Craeyensteyn, wonende in nieuw-bonaventura; 9-5-1661, id. kocht land in oud-bonaventura; 8-2-1685 en 14-9-1691 test. Isaack Gerrits Krayeiisteyn en Aryaantje Hendricx van Driel.
   Beroep: President-schepen van Strijen van 1685 tot 1685

  6 kinderen


 2. Emmerentia (Emmetje Hendriks) van Driel , † >4-1660 .

  ×   Adriaen van Strijen , * >1596 , † 1660.
      Zoon van Nicolaes Adriaensz (Claes Adriaensz) van Strijen en Lijsbeth Jacobs Goutswaert .
   Zij waren de ouders van notaris Quirijn van Strijen.

   Zoon van Claes Adriaansz en Lijsbet Jacobs Goutswaard.
   Beroep: Secretaris van Strijen
   Overleden tussen 28-4-1660 en 10-5-1660.

  1 kinderen


 3. Jorisgen Hendricks van Driel , † <10-1654 .

  ×   Vas Thonisz Timmer , † ±30-3-1654.
   Voogd over hun kinderen in van vaders kant: Jan Corstiaens van der Wercke uit Breda.

   De Hoge Vierschaar Strijen vermeld op 6 september 1655 de voogden van de kinderen van Vas Thonis Timmer
   en Joris ge Hendriks van Driel.


 4. Pieter Hendrix van Driel , * ±1615 , † ±1652 .

  ×   Bastiaentke Cornelisse Spruijt , † <3-3-1654.

  1 kinderen


 5. Pleuntgie Hendricks van Driel , * ±1625 , † <8-1655 .
   1e vrouw

  × ±1650   Gerrit Pieters Maesdam , * ±1625 .
      Zoon van Pieter Ariensen (Pieter Arens) Maesdam en Jannetge Hendricks (Janneken Heindericx) Weeda .

   Hij is een zoon van Pieter Aryens en Jannegie Hendriks Weda. Gerrit trouwde ook met Tanneken Ariens en Neeltien Joosten.

   Zie: De Nederlandsche Leeuw 1958 en 1963.
   Beroep: Schepen van Strijen. van 1656 tot 1659


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.