Beatrix Bastiaans Spruijt , * ±1540 , † ±1623.
Dochter van Bastiaen Adriaens Michielsz Spruijt en Leijtge .


× <1568
    Lauwerens Claesz ( Spruijt) , † Strijen <1568.
× ±1568
    Pieter Wouters Smit , * ±1535 , † ±1590.    

Kinderen:
 1. Claes Louwerens Spruijt , * ±1565 , † <1647 .

  ×   Haesje .

  3 kinderen


 2. Annetje Pieters ( Spruijt) , * >1568 , † >10-7-1626 .

  × ±1607   Cornelis Jacobsz Kettingh , † ±1625.
   Zij hadden een zoon Jacob.

   Cornelis Jacobsz Kettingh, "coopman van greinen" te Strijen.

   Waarschijnlijk is Cornelis een zoon van Jacob Lenertsz. Kets / Kettingh, die is overl. ná maart 1601.

   Zie: Ons Voorgeslacht 2011, blz. 39-49.

  1 kinderen


 3. Leijtje Pieters ( Spruijt) , * >1568 , † <23-9-1624 .

   Leijtje trouwde Lenert Lenertsz Molenaer.


 4. Wouter Pietersz ( Spruijt) , * ±1570 , † ±1625 .
   Beroep: Meester smid te Strijen. van 1591
   Overleden tussen 23-9-1624 en 10-7-1626.


 5. Bastiaan Pietersz Spruijt , *Strijen ±1571 , † Poortugaal 27-4-1627 .

   Bastiaan bezat in Poortugaal een "landtstede aen den dijck van den korenmeulen naer het huys van Valckesteijn tegensover den Cruysdijck".

   Bastiaan trouwde
   (1) Poortugaal 26-8-1599 Maritje Jansdr uit Hoogvliet,
   (2) Poortugaal 1-4-1601 Lijs Pleunendr uit Barendrecht, +Poortugaal 2-7-1602, een weduwe,
   (3) Poortugaal 12-1603 Neeltje Koman, *Rhoon, +Poortugaal 6-11-1648, dochter van Heiltje en Jan Lenertsz Coman, koopman en schepen te Rhoon.

   Staet ende memorie overgelevert bij Schout ende Schepenen van Poortugael vande persoenen die sedert den jaer 1659 vertrocken ende overleden sijn:
   - Claes Bastiaensen Spruijt is overleden heeft gestaen inden jm.
   penning op twee duijsent gulden sijn erffgenamen:
   * Jan van Gelder woonende in Poortugael voor 1/4 paert;
   * Jan Bastiaensen Spruijt woonende op Hoochvliet voor 1/4 paert
   * Arijen Bastiaensen Spruijt woonende in Rhoon voor 1/2 paert ende
   * Jans Bastiaensen Spruijt de Jonghe mede woonende in Rhoon voor het resterende vierdepaert.
   - Pieter Bastiaensen Spruijt is overleden heeftt gestaen inden jm.
   penning op vier duijsent gulden sijnen erffgenamen:
   * Arij Pleunen in Barendrecht voor de helft;
   * Jan van Gelder in Poortugael voor 1/8 part;
   * Jan Bastiaensen Spruijt op Hoochvliet voor 1/8;
   * Arij Bastiaensen Spruijt in Rhoon voor 1/8;
   * Jan Bastiaensen Spruijt de Jongh mede in Rhoon voor het resterende
   achtste paert.
   Beroep: Landbouwer te Poortugaal.

  × Poortugaal 26-8-1599   Metje Jans , † 1600.
   Bastiaen Pietersz Spruijt, j.m. van Poortugaal, en Maritge Jans., j.d., won. Hoogvliet. Maritge Jans stierf kort na na de geboorte van haar enige kind.
   Wsl. kort na de geboorte van haar zoontje overleden, want haar man hertrouwd reeds het volgende jaar.

  × Poortugaal 1-4-1601   Lijs Pleunen (Lijnke Pleunen) , † Poortugaal 2-7-1602 (in het kraambed), [] Poortugaal 4-7-1602.
   Bastiaen Pietersz. Spruijt, wedr. in Poortugaal, en Lijntje Pleunen, wed., won. in Barendrecht. Lijntje Pleunen stierf in het kraambed na de geboorte van haar enige kind.
   Bij de doop van haar zoontje Pieter staat: "Op dezelfde tijd werd Lijnke Pleunen, de moeder van dit kind begraven, wat voor de middag die leste juni baerde, den 2 juli stierf en de 4 juli begraven op donderdag van het eerste kind".

  × Poortugaal 14-12-1603   Neeltje Jans Comans , *Rhoon ±1580 , † Poortugaal 6-11-1648.
      Dochter van Jan Leenderts Coman en Heiltje Huijbrechts de Werker .
   Bastiaen Pietersz. Spruijt, wedr. won. Poortugaal, en Neeltgen Jansz., j.d. won. Poortugaal.

  6 kinderen


 6. Arie Pietersz Spruijt , * >1571 , † ±1625 .

   Bij akte van 13-2-1638 leende Gerrit Hendricksz. van den Honaert 278 Car. gld. van de nagelaten weeskinderen van Arijen Pietersz. Spruijt uit diens huwelijk met Lijntge Claesdr.
   Overleden tussen 23-9-1624 en 10-7-1626. Hij trouwde Lijntje Claesdr, die vóór 23-9-1638 overleed, en kinderen naliet.

  ×   Lijntge Claesdr .

  1 kinderen


 7. Laurens Pietersz Spruijt , * >1571 , † <28-9-1647 .
   Overleden tussen 1638 en 28-9-1647.


 8. Pieter Pietersz ( Spruijt) , * >1571 .


 9. Elisabeth Pieters van der Spruijt , * ±1575 , † <1640 .

   Zij was een dochter van Pieter Woutersz Smit en Beatrix Bastiaans Spruijt uit Strijen, die een dochter was van Bastiaan Adriaansz Spruijt.

   Elisabeth Pietersdr., weduwe van Ingen Corn. Burger, in leven schepen van de heerlijkheid Strijen, geassisteerd met Wouter Pietersz. Spruijt, haar gekoren voogd in dezen, kwamen op 12-11-1615 voor de weeskamer te Strijen tot een akkoord met
   - Willem Pieter IJmertsz., getrouwd met Liduwij Ingensdr.,
   - Gerrit Aertsz Kraeijensteijn, getrouwd met Neeltge Ingensdr., voor henzelf en vervangende en sterk makende in dezen voor
   - Joris Ingensz.,
   - Pieter Gerritsz. Bloos, getrouwd met Burchije Ingensdr., en voor
   - Aries Huijgen, als getrouwd hebbende Maritge Ingendr.,
   kinderen van de voornoemde Ingen. Corn.
   Dit vanwege het testament van 29-7-1615 van Ingen en Elisabeth, gepasseerd voor schepenen van Strijen.
   Er werd overeengekomen dat Elisabeth aan de 5 voorkinderen van Ingen 1000 Car. zou uitkeren.
   Overleden tussen 10-7-1626 en 2-8-1639.

  × <1600   Ingen Cornelisz Burger , * ±1565 , † Strijen <12-11-1615.
   Zij maakten een testament op 29-7-1615 dat werd gepasseerd voor schepenen van Strijen. Ingen had 5 voorkinderen uit een eerder huwelijk.

   Ingen’s 1e echtgenote is onbekend.
   Beroep: Schepen van Strijen. van 1610 tot 1612

  × <10-7-1626   Gerrit Hendricxse van den Honaert , * ±1593 , † <1657.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.