Cornelis Joosten Spruijt , † >1586.
Zoon van Joost Michiels Spruijt .

Afb. Handmerk van Cornelis Joosten Spruijt van Strijen   × <1566
    Bastiaentge Yeman Adriaensdr (Bastiaentje IJemants) , * ±1550 , † >1600.
Kinderen:
 1. ? Cornelis Cornelisz Spruijt , † <7-1632 .

  ×   Grietje Cornelis ( Esseboom) , † >5-1632.

  5 kind(eren)


 2. Joost Cornelisz Spruijt , † <4-4-1613 .

   Joost Cornelis Joostensz.

   Jacob Cornelis Meijnaert in Oud-Cromstrijen, bloedvoogd van de onmondige kinderen van Joost Cornelisz. Spruijt, zijn broeder, in presentie van Jan IJnghensz. Trouwen, echtgenoot van Toontge, dochter van Kors [?] Cornelisz. Spruijt, en dit ten consentie van Cornelis van Driel Claesz., schout van Oud- en Nieuw-Cromstrijen, verkoopt op 3-8-1606 aan Gerrit Ghijsbrechtsz. op de Westmaas 7 mrg. land in het Nieuwland van Moerkercken, ten westen van de Mannevliet.

   Bastiaen Ottensz. van den Houck, wonende in Oud-Beijerland, verkoopt op 8-12-1611 aan Steven Adriaensz. op de Westmaas 5 mrg. en 14 roe land in het Nieuwland van Moerkercken, genaamd De Lange Morgen, ten oosten van de Dwarsweg. Het land is de verkoper aangekomen door koop van Joost Cornelisz. Spruijt.


 3. Maritge Cornelisse Spruijt , * ±1580 , † ±1625 .

  × ±1598   Pleun Gellofsz (de Best) , * ±1565 , † Strijen 1613.
      Zoon van Geldolf Jansz (Gellof Jansz) en Anneke Claes .

   Pleun Gellofsz. was aannemer van grondwerkzaamheden en boer te Strijen. Pleun Gellofs was een zoon van Gellof Jansz.

   In 1593 kreeg Pleun Geldolfs diverse malen grondwerkzaamheden door het Oudeland van Strijen aanbesteed. In 1599 is vermeld dat hij op het dorp Strijen woonachtig was en kreeg hij grondwerkzaamheden voor de polder het Land van Essche aanbesteed.

   In het Strijense huisverpondingskohier van 1601 is het huis van Pleun Geldolfs aangeslagen in de middencategorie.

   Op de te Cromstrijen gehouden rechtdag van 14 november 1612 is de te Strijen wonende Pleun Geerlofs genoemd i.v.m. een zaak over een ’wijncoop’, een traktatie van wijn die veelal op kosten van de koper werd gegeven na het sluiten van een koop.
   Overl. tussen 9 juni en 20 dec. 1613.

  × ±1615   Bastiaan Pleunen Doolaert , * ±1595 , † >6-1648.

  12 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.