Cornelis Woutersz Spruijt , † >3-3-1638.
Zoon van Wouter Spruijt en Ariaentge Cornelis .
Cornelis Woutersz trad op als getuige bij de doop van Willem Abrahamsz .


x ±1610
    Adrijaentien Willems (Ariaentgen Willems) , † <11-1624.
Kinderen:
 1. Willemtge Cornelis Spruijt , * ±1610 , ~Alblasserdam 23-1-1611 , † ±1612 .
   Doopget. Pieter Corneliss.


 2. Adriaentge Cornelis Spruijt , * ±1612 .


 3. Willemken Cornelis Spruijt , * 1614 , ~Alblasserdam 21-4-1614 .
   Doopget. Abraham Joosten, Pieterken Cornelis en Neeltken Willems.


 4. Wouter Cornelissen Spruijt , * ±1616 .

  x   Aeltge Pieters (Eelken Pieters) Bouman , * ±1619 , † <14-1-1687.

  2 kinderen


 5. Cornelis Cornelisz (Cornelis Cornelissen Woutersen) Spruijt , *Alblasserdam 1618 , ~Alblasserdam 25-2-1618 , † <1679 .
  Get. bij de doop: Cornelis Cornelisz (Cornelis Cornelissen Woutersen) Spruijt (?) .
  Cornelis Cornelissen Woutersen trad op als getuige bij de doop van Cornelis Cornelisz (Cornelis Cornelissen Woutersen) Spruijt (?) , de doop van Wouter Willemsz (Wouter Willems de Jonge) Spruijt (?) .
   Doopgetuigen waren Crijn Aryen Crijnen, Abraham Willemss. en Anneken Pouwels.

   CORNELIS CORNELISZ SPRUYT, ook genaamd Cornelis Cornelisz Decker en Cornelis Cornelissen Wouterssen.

   Alblasserdam, 18-7-1678:
   Enerzijds Annitgien Ariens, wed. van Crijn Ariensz Corssen. Jacob Ariensz Thoen als voogd. Arien Jacobsz Thoen voor hemzelf, echtgenoot van Marijken Crijnen. Arien Ariensz Stout hert, voor hemzelf. Griet Crijnen, w ed. van Cornelis Cornelisz Decker, geassisteerd met Cornelis Cornelisz Spruyt, haar zoon.
   Anderzijds Huymen Corneliz x Martigie Crijnen.
   Allen kinderen van Annitgie Ariens x Crijn Ariensz Corsse.

  x Alblasserdam 28-3-1649   Grietgen Crijnen , *Alblasserdam 1626 , ~Ablasserdam 1-11-1626 , † Alblasserdam ±16-8-1714.
      Dochter van Crijn Ariens Corssen en Annicghen Ariens Soetman .
   Cornelis Cornelissen, j.m., en Grietgen Crijnen, j.d., beiden van Alblasserdam.
   Te Alblasserdam op 13-05-1704 compareert:
   Grietje Crijnen,weduwe van Cornelis den Decker,wonende te Alblasserdam. Ze is ziek. Maakt haartestament.
   1. Zij herroeptalle vorige testamenten.
   2. Zij benoemt totenige erfgenaamhaar zoon Cornelis Cornelisse Spruyt en bij zijn vooroverlijden zijn kinderen, mits hij uitreikt aan Neeltje Jans, dochtervan dedochtervan de
   testatrice (Aeryaentje Cornelis) een som van 75 gulden, zodra zij mondigis ofin het huwelijk treedt.
   3. De onroerende goederen blijven verdeeld zoals datis gedaan doorJan Pieterse Bel en Cornelis Cornelisse Spruyt, haarzoon.
   4. Zij benoemt totvoogd over Neeltje Jans haar zoon Cornelis Cornelisse Spruyt en W outer Willemse Spruyt,haar neef.
   Getuigen: Giel Cornelisse en Jacobus van de Corpit.
   Doopgetuigen waren Cornelis Aryensz Soeteman, Marijken Pieters en Ariaentgen
   (Streefkerk).

   Zij was een dochter van Crijn Arijen Corsen en Anneken Arijens.

   Te Alblasserdam op 18-07-1678 compareerden:
   1. Annitgien Aryens, weduwe van Crijn Aryen Corsse, geassisteerdmet Jacob Aryens Thoen,
   als haar gekorenvoogd in deze, tevens Aryen Jacobs Thoen,voor zichzelf, Aryen Aryens Stouthert voor zichzelf, Grietgie Crijnen, weduwe van Cornelis Cornelis Decker [=Spruijt], geassiteerd met Cornelis Cornelis Spruyt, haar zoon en gekorenvoogd in deze.
   2. Huymen Cornelis, gehuwd met Maritgie Crijnen.
   Allen kinderen van Anitgien Aryens en Crijn Aryens Corsse.
   Zij zijn overeengekomen:
   Huymen Cornelis krijgt het huis en erfvan Annitgien Aryen, waarin hij tegenwoordigal woont, staande aan de Kinderdijk, oostThomas Pieters weduwe, west Cornelis Jansse.Huymen
   moet Annitgien levenslangin dit huis laten wonen. Bovendien moet hij aan haar300 gulden betalen, ofbijhaar overlijden aan haarerfgenamen.
   Als de erfgenamen zich hiertegen verzetten ofde uitvoeringervan frustrerendanontvangt die persoon zijn portie van de erfenis niet.
   Getuigen: PieterAryens Soetman enWillemAryens Soetman, beiden te Alblasseram.

   Grietgen Crijnen trad op als getuige bij de doop van Cornelis Willemsz Spruijt , de doop van Cornelia Willems Spruijt .

  4 kinderen


 6. Willem Cornelissen (Cleijn Willem) Spruijt , * 1620 , ~Alblasserdam 3-5-1620 , † <1698 .
  Cleijn Willem trad op als getuige bij de doop van Ariaantjen Cornelis Spruijt , de doop van Ariaantjen Cornelis (Aerijaentje Cornelis) Spruijt , de doop van Aerien Aeriens Spruijt (?) .
   Doopget. Tonis Corneliss, wever, en Pleunken Willems.

   WILLEM CORNELISZ SPRUYT, ook genaamd Willem Cornelis Wouterssen en Willem Cornelisz Cleyn Willem.

  x   Ariaentgen Gijsberts (Ariaentgie Gijsberts) ( Schouten) , * ±1647 , ~Ablasserdam 1-2-1648 .
   Otr. op 22-3-1648 in Alblasserdam.
   Willem Cornelisz Spruyt en zijn vrouw Ariaentje Gijsberts worden op 22-8-1679 in Alblasserdam vermeld. Zij hadden o.a. 2 zonen met de naam Wouter, de Ouden en de Jong.

   Ariaentgen is een dochter van Gijsbert Janssen Schouten en Aeltgen Pieters Pijl. Zij had een broer Pieter Gijsen, die getuige was bij de doop van haar dochter Cornelia.

   Te Alblasserdam op 22-08-1679 compareerden:
   Willem Cornelis Spruyt en Ariaentgie Gijsberts, echtpaarte Alblasserdam. Ariaentgie ligt ziek op bed.
   Zij maken hun testament:
   1. Zij herroepen alle vorige testamenten.
   2. Zij benomen elkaar totenige enuniversele erfgenamen.
   3. De langstlevende moet de kinderenopvoeden, naarschool laten gaan en een vaklaten leren,tot hun 20 jaar ofhuwelijkse staat.Dan krijgen zij ook een uitkering afhankelijk van de staat van de boedel.
   4. Zij benoemen de langstlevende totvoogd, naast iemand van vaders ofmoeders zijde.
   Getuigen: PieterGijsberts en Adriaen Wouterse Spruyt, beiden te Alblasserdam.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.