Corstiaen Adriaen Michielsz Spruijt .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ? Pieter Corstiaens (Pieter Corssen) Spruijt , *Strijen ±1542 , † Strijen 22-10-1611 , [] Strijen .

  x ±1570   Jorisje Wouters , * ±1545 .

  x ±1609   Ingetje Hendricks (Dingentgen Hendricks) van der Stoup , † >30-10-1635.
      Dochter van Hendrick Jansz Verstoup en NN. .
   Ingetje was in 1614 weduwe, won. op het Nieuwe Werk tot Hubrecht Cornelisz. Seilmaker te Dordrecht.

   Zij was een dochter van Hendrik Jansz van der Stoup.

   Uit haar 2e huwelijk met Willem Peerckens uit Dordrecht kreeg zij een dochter Hendrickxken.

   Pleun Gelloffss., inwoner van het dorp Strijen, verklaarde op 9 juni 1613 vanwege een lening 210 Car. gld. schuldig te zijn aan Jorisie en Truytge Pietersdochteren, nagelaten kinderen door Pieter Corstiaensz. Spruyt geprocreƫerd bij Ingetge Hendricxdr.. Pleun beloofde deze som op 1 januari 1614 terug te betalen aan des kinderen voogden Ariens Pieterss. en Cornelis Mischielss. Spruyt. Voor Pleun Steide zieh Cornelis Cornelisz. Spruyt als borg.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.