Pieter Corstiaens (Pieter Corssen) Spruijt , *Strijen ±1542 , † Strijen 22-10-1611, [] Strijen .
Zoon van Corstiaen Adriaen Michielsz Spruijt (?) .


x ±1570
    Jorisje Wouters , * ±1545 .
x ±1609
    Ingetje Hendricks (Dingentgen Hendricks) van der Stoup , † >30-10-1635.    

    Dochter van Hendrick Jansz Verstoup en NN. .
Kinderen:
 1. Arijaentie Pieters Spruijt , † ±1674 .

  x   Hendrick Adriaensz van Driel , * ±1585 , † Strijen ±7-1654 (Verdronken).

  5 kinderen


 2. Cornelis Pietersz Spruijt , † ±1624 .
   Hij is overl. tussen 17-4-1624 en 12-7-1625.

   Cornelis Pietersz. Spruijt was boer onder Strijen.

   Ingetge Lenerts en haar ziek te bed liggende eerste man Cornelis Pietersz. Spruyt maakten op 17-4-1624 te Strijen een testament op de langstlevende. De welstand van dit echtpaar blijkt uit de regeling dat hun kinderen op hun 20e jaar met hun allen 3500 Car. gld. uitgekeerd zouden krijgen. Voogden van vaderszijde zouden worden (zijn broers) Cors en Wouter Pietersz. Spruyt en van moederszijde (haar broer) Heyman Lenertsz. van Will en (haar zwager) Willem van Zijl. Landerijen onder Strijen werden als zekerheid gesteld.

  x ±1614   Ingentge Leenderts (van Will) , † <1650.
      Dochter van Leendert Claes Huijgensz (van Will) en Maritge Hendricks .
   Zij hadden i.e.g. een dochter, die gehuwd was met Cornelis Jansz. van Es.

   Haar ouders zijn Maritge Hendricxdr. en Lenaert Claes Huijgensz., boer onder Strijen. Ingetgen had een broer Heyman Lenertsz. van Will.

   Toen in 1626 het verpondingskohier der 1000e penning werd opgemaakt was Ingentge nog niet met Verweel hertrouwd, want zij werd afzonderlijk met haar kinderen geboekt voor een gegoedheid van 9000 pond of gld.

   Cornelis Jansz. van Es, wonende in den Hitsert onder Oud-Beyerland, was getrouwd met een voordochter van de vrouw van Adriaen Anthonisz. Verweel.

  1 kinderen


 3. Corstiaan (Cors Pieters) Spruijt , *Strijen ±1580 , † ±1647 .
   Vermeld op 14-6-1630 als weduwnaar van Emmetje Arijens. Overleden tussen 1645 en 1649.

   Corstiaen Pietersz. Spruijt was boer aan de Westdijk te Strijen.

   Weeskamer Strijen, 27 november 1608: Adriaen Claes van Driel, grootvader van de twee kinderen van Cors Pieters Spruyt en wijlen Emmetje Ariens, geassisteerd met zijn zoon Hendrick Adriaens.
   Beroep: Boer in Strijen

  x ±1605   Emmetje Arijens van Driel , * ±1585 , † ±1607.
      Dochter van Adriaen Claesz (Arijen Cleijsz) van Driel en Pleuntge Arijens .
   Strijen 27-11-1608: "Adriaen Claes van Driel, grootvader van de twee kinderen van Cors Pieters Spruijt en wijlen Emmetje Ariens, geassisteerd met zijn zoon Hendrick Adriaens".

   Strijen, 14-6-1630:
   Hendrik Adriaensz. van Driel, Cleijs Adriaensz. van Driel, Cors Pietersz. Spruijt, wednr. van Emmtje Ariens [van Driel], als vader van Elisabeth Corsse en Ariaentge Corsse [getr. met Salomon Hoekseweg], Engelbrech Cornelisz., wednr. van Maritge Arijensdr., als vader van Lijntje en Jan Engelbrechts, allen kinderen en kleinkinderen van Adriaen Claesz. van driel en Pleuntge Ariens. Zij verdelen de erfenis.

  x Maasdam 15-3-1609   Aeltje Jacobs ( Hoogwerff) , *Maasdam ±1586 , † Strijen <16-11-1631.
   Cors was weduwnaar van Strijen. Aeltje was jonge dochter van Maasdam.
   Dochters: Emmetje en Neeltje.

   Aaltje Jacobs Hoogwerf, dochter van Jacob Cornelisz en Neeltje Andriesdr Hoogwerf. Zij was bij haar huwelijk j.d. van Maasdam. Zie: "Duizend jaar Voorgeslacht" van K.J. Slijkerman.

  x ±1632   Neeltje Pieters Radesteijn , *’s-Gravendeel ±1590 , † >1654.
      Dochter van Pieter Pauwelsz Radesteijn en Marijtje Leenderts .

   Dochter van Pieter Pauwelsz Radesteijn en Marijtje Leenders.

  6 kinderen


 4. Wouter Pietersz Spruijt , *Strijen ±1580 , † Strijen ±1627 .
   Wouter Pietersz. Spruijt is overleden tussen 1626 en 19-4-1629.

   Maritge Pieters, wed. van Wouter Pieters Spruijt, werd op 9-1-1630 genoemd. Zij is hertrouwd met Adriaen Pleunensz. van Moerkercken.

   Weeskamer Strijen, 9 januari 1630:
   - Jan Joostens, wed. van Jopgen Aryens, ter eenre,
   - Pieter, Jacob, Jan Aryens zoonen met hun vader Adriaan Leenderts, mede namens Huigo en Isaack Aryens, allen kinderen van Machteld Pieters,
   - Maritge Pieters, weduwe van Wouter Pieters Sprnyt, geassisteerd met Andries Bastiaens Verweel, haar gecoren voocht;
   - Pieter Jans, mede namens zijn broer Jan Jans, en als voogd van de kinderen van Zara Pieters en Reynier Borremans, en
   - Andries Bastiaens Verweel, als vader van de kinderen bij Neeltje Jans.
   Allen zijn kinderenn en kleinkinderen van Jopgen Aryens. Er is sprake van een boedelscheiding voor schepenen van Strijen van 29 februari 1628. Jan Jansz. wordt een zoon genoemd van Jan Joosten en Jopgen Aryens.
   Beroep: Smid

  x ±1605   Maritge Pieters (Maritge Pieters de Jonge) , * ±1585 , † Strijen <1-4-1658.
      Dochter van Peter Joosten ( Coomen) en Jobje Arien Meeuwisdr (Jobgen Arijens) .
   Kinderen: Jorisge, Jan, Pieter, Adriaen en Adriaentge.
   De ziek te bed liggende Marige Pietersen, huisvrouw van Adriaen Pleunsz., maakte op 13-2-1655 te haren huize te Strijen een testament. Aan haar zoon Jan Wouters Spruijt prelegateerde zij 600 car. gld. en tot haar erfgenamen benoemde zij - elk voor een 4e part - haar kinderen Jan, Pieter, Adriaen en Adriaentge Wouters Spruijt. Zij zouden gehouden zijn aan Leend[er]t en Jobge Cornelis Hesskeen [=Exkeen], kinderen van Jorisge Wouters Spruijt, elk 100 car. gld. uit te keren en aan Sijge Corn[eli]s Hesskeen [=Exkeen], mede dochter van Jorisge, 200 car. gld. in plaats van hun legitieme portie. Tot voogd van de minderjarigen stelde zij haar voornoemde zoon Jan.

   Op 9-1-1630 werd Maritge Pieters genoemd als weduwe van Wouter Pieters Spruijt, geassisteerd met Andries Bastiaens Verweel, haar ’gecoren voocht’.

  5 kinderen


 5. Truijtge Pieters Spruijt , * >1605 .


 6. Jorisie Pieters Spruijt , * >1606 .

   Pleun Gelloffss., inwoner van het dorp Strijen, verklaarde op 9 juni 1613 vanwege een lening 210 Car. gld. schuldig te zijn aan Jorisie en Truytge Pietersdochteren, nagelaten kinderen door Pieter Corstiaensz. Spruyt geprocreëerd bij Ingetge Hendricxdr.. Pleun beloofde deze som op 1 januari 1614 terug te betalen aan des kinderen voogden Ariens Pieterss. en Cornelis Mischielss. Spruyt. Voor Pleun Steide zieh Cornelis Cornelisz. Spruyt als borg.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.