Pieter Corstiaens (Pieter Corssen) Spruijt , *Strijen ±1542 , † Strijen 22-10-1611, [] Strijen .
Zoon van Corstiaen Adriaen Michielsz Spruijt (?) .


◊ ±1570
    Jorisje Wouters , * ±1545 .
◊ ±1609
    Ingetje Hendricks (Dingentgen Hendricks) van der Stoup , † >30-10-1635.    
Kinderen:
 1. Arijaentie Pieters Spruijt , † ±1674 .

  ◊   Hendrick Adriaensz van Driel , * ±1585 , † Strijen 1654 (Verdronken).

  5 kinderen


 2. Corstiaan (Cors Pieters) Spruijt , *Strijen ±1580 , † ±1647 .
   Vermeld op 14-6-1630 als weduwnaar van Emmetje Arijens. Overleden tussen 1645 en 1649.
   Beroep: Boer in Strijen

  ◊ ±1605   Emmetje Arijens van Driel , * ±1585 , † ±1607.
      Dochter van Adriaen Claesz van Driel en Pleuntge Arijens .
   Strijen 27-11-1608: "Adriaen Claes van Driel, grootvader van de twee kinderen van Cors Pieters Spruijt en wijlen Emmetje Ariens, geassisteerd met zijn zoon Hendrick Adriaens".

  ◊ Maasdam 15-3-1609   Aeltje Jacobs ( Hoogwerff) , *Maasdam ±1586 , † Strijen <16-11-1631.
   Cors was weduwnaar van Strijen. Aeltje was jonge dochter van Maasdam.
   Dochters: Emmetje en Neeltje.

   Aaltje Jacobs Hoogwerf, dochter van Jacob Cornelisz en Neeltje Andriesdr Hoogwerf. Zij was bij haar huwelijk j.d. van Maasdam. Zie: "Duizend jaar Voorgeslacht" van K.J. Slijkerman.

  ◊ ±1632   Neeltje Pieters Radesteijn , *’s-Gravendeel ±1590 , † >1654.
      Dochter van Pieter Pauwelsz Radesteijn en Marijtje Leenderts .

   Dochter van Pieter Pauwelsz Radesteijn en Marijtje Leenders.

  6 kinderen


 3. Wouter Pietersz Spruijt , *Strijen ±1580 , † Strijen ±1627 .
   Wouter Pietersz. Spruijt is overleden tussen 1626 en 19-4-1629.

   Maritge Pieters, wed. van Wouter Pieters Spruijt, werd op 9-1-1630 genoemd. Zij is hertrouwd met Adriaen Pleunensz. van Moerkercken.
   Beroep: Smid

  ◊ ±1605   Maritge Pieters (Maritge Pieters de Jonge) , * ±1585 , † Strijen <1-4-1658.
      Dochter van Pieter Joosten Coomen en Jopgen Arijens .
   Kinderen: Jorisge, Jan, Pieter, Adriaen en Adriaentge.
   De ziek te bed liggende Marige Pietersen, huisvrouw van Adriaen Pleunsz., maakte op 13-2-1655 te haren huize te Strijen een testament. Aan haar zoon Jan Wouters Spruijt prelegateerde zij 600 car. gld. en tot haar erfgenamen benoemde zij - elk voor een 4e part - haar kinderen Jan, Pieter, Adriaen en Adriaentge Wouters Spruijt. Zij zouden gehouden zijn aan Leend[er]t en Jobge Cornelis Hesskeen [=Exkeen], kinderen van Jorisge Wouters Spruijt, elk 100 car. gld. uit te keren en aan Sijge Corn[eli]s Hesskeen [=Exkeen], mede dochter van Jorisge, 200 car. gld. in plaats van hun legitieme portie. Tot voogd van de minderjarigen stelde zij haar voornoemde zoon Jan.

   Op 9-1-1630 werd Maritge Pieters genoemd als weduwe van Wouter Pieters Spruijt, geassisteerd met Andries Bastiaens Verweel, haar ’gecoren voocht’.

  5 kinderen


 4. Truijtge Pieters Spruijt , * >1605 .


 5. Jorisie Pieters Spruijt , * >1606 .

   Pleun Gelloffss., inwoner van het dorp Strijen, verklaarde op 9 juni 1613 vanwege een lening 210 Car. gld. schuldig te zijn aan Jorisie en Truytge Pietersdochteren, nagelaten kinderen door Pieter Corstiaensz. Spruyt geprocreŽerd bij Ingetge Hendricxdr.. Pleun beloofde deze som op 1 januari 1614 terug te betalen aan des kinderen voogden Ariens Pieterss. en Cornelis Mischielss. Spruyt. Voor Pleun Steide zieh Cornelis Cornelisz. Spruyt als borg.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.