Lena Leenderts Stam , *Wieldrecht 3-2-1819 , † Wieldrecht 12-8-1850.
Dochter van Leendert Leenderts Stam en Adriaantje (Jaantje Leenderts) Wassendonk .
Get. bij de overl. aangifte: Pieter Jansz Brand .


× Wieldrecht 26-12-1842 (otr Wieldrecht 11-12-1843)
    Pieter Jansz Brand , *Dubbeldam 26-2-1814 05:00 , † Dubbeldam 13-5-1865.

Afb. Wieldrecht en omgeving   

Kinderen:
 1. Jan Brand , *Wieldrecht 1-3-1843 , † Dubbeldam 11-7-1878 .
   Jan Brand, geboren te Wieldrecht cum annexis den eersten maart 1843.

   Dubbeldam, 29-2-1872 [acte no. 1]:
   - Jan Brand, oud 28 jaren, arbeider, won. te Dubbeldam, zoon van Pieter Brand en van Lena Stam, beiden overleden, de eerste te Dubbeldam en de laatste te Wieldrech cum annexis, en
   - Fijgje Boertje, oud 18 jaren, zonder beroep, won. te Dubbeldam, minderj. dochter van Arie Boertje, arbeider, envvan Barendina de Wit, zonder beroep, beiden wonende te Dubbeldam.
   De afkondiging is geschied op de 18e en de 25e februari. Toestemming werd gegeven door de verschenen Arie Boertje, oud 42 jaren, die verklaarde dat ook zijne echtgenoote toestemming tot het huwelijk heeft gegeven.
   Er was een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie van Jan Brand, afgegeven door den Commissaris des Konings in Zuidholland.
   Zijn gelijknamige zoon werd postuum geboren. zijn weduwe Fijgje hertrouwde in 1879 met Hermanus de Wit, zoon van Cornelis de Wit en Jaabje Brand.

  × Dubbeldam 29-2-1872   Fijgje Boertje , *Groote Lindt 25-11-1853 , † Zwijndrecht 13-2-1939.
      Dochter van Arie Boertje en Barendina (Barendje) de Wit .
   Get. bij het huwelijk: Arie Boertje .

   Kinderen: Helena, Pieter (1874-79), Arie (1876-77)
   en de postume Jan jr.
   Fijgje Boertje, geboren te Groote Lindt den 25sten November 1853.

   Fijgje Boer(tje) was een dochter van Arie Boertje, arbeider, en Barendina/Barendje de Wit.

   Zij had uit alle 3 haar huwelijken kinderen.

   Zij woonde op een gegeven moment met Eeuwout Timmers aan de Lindche Benedendijk 99 in Zwijndrecht.
   Weduwe van Eewout Timmers. Eerder gehuwd geweest met Jan Brand en Hermanus de Wit.

  4 kind(eren)


 2. Adriana Brand , *Wieldrecht 22-5-1845 01:00 , † Dubbeldam 6-2-1880 .

  × Dubbeldam 24-5-1866   Samuel Klootwijk , *Wieldrecht 22-6-1835 , † Dubbeldam 30-6-1912.

  8 kind(eren)


 3. Teuntje Brand , *Wieldrecht 25-12-1848 , † Wieldrecht 26-5-1885 .
  Get. bij de overl. aangifte: Samuel Klootwijk .
   Teuntje Brand, geboren te Wiledrecht cum annexis den vijfen twintigsten december achttien honderd acht en veertig.
   Beroep: dienstbode

  × Dubbeldam 5-5-1870   Arie Klootwijk , *Wieldrecht 12-7-1838 , † Dubbeldam 30-11-1909.
      Zoon van Arij Klootwijk en Alida van Ham .
   De eerste afkondiging van het huwelijk was op 24 april.
   Teuntje werkte als dienstbode. Zij stond onder voogdij van Arie Schouwenburg met Cornelis de Wit als toeziend voogd, want haar beide ouders waren inmiddels overleden. Arie Schouwenburg verklaarde niet te kunnen schrijven.

   Op 22-7-1874 in Dubbeldam was sprake van een doodgeboren zoontje van dit echtpaar. Andere kinderen: Alida, Pieter, Lena, Arie en Adriana Sara.
   Arie Klootwijk, gebore te Wieldrecht cum annexis den taalfden juli achttien honderd acht en dertig.

   Arie Klootwijk is arbeider van beroep.
   Beroep: Arbeider

   Arie trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Alida van Ham , het huwelijk van Samuel Klootwijk , het huwelijk van Jan de Wit .

  6 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.