Teunis Cornelisse Stam , *’s-Gravendeel ±1697 , † ’s-Gravendeel 6-1782, [] ’s-Gravendeel 22-6-1782.
Zoon van Cornelis Teunisse Stam en Cornelia Ariens Gouverneur .


x ’s-Gravendeel ±1727
    Lena Leenderts van Gemert , * ±1705 , † 4-1741, [] ’s-Gravendeel 22-4-1741.

RECHTSBOVEN: Teunis Stam woonde in ’s-Gravendeel

Kinderen:
 1. Cornelis Teunisse Stam , * ±1730 , † <1783 .

  x ±1762   Soetje Jacobs van Ham , * ±1740 , † 12-1789, [] ’s-Gravendeel 23-12-1789.
      Dochter van Jacob Ariens van Ham en Judith Teunisse van Erkel .
   Kinderen o.a. Arij, Cornelis en Lena.

   Strijen, 9-2-1782: "bragt aan Soetje Jacobse van Ham ’t lijk van Pietertje, huisvr. van Cornelis van Driel, als gehoorende op .. Prodeo".

  4 kinderen


 2. Neeltje Teunisse Stam , *’s-Gravendeel ±1732 , † Strijen 22-3-1815 .

   Zij zou ook een dochter kunnen zijn van Teunis Ariensz Stam, *±1705 en Neeltje Jansd Dorst, *±1715, maar dat is minder waarschijnlijk.

   Er is een legaat voor haar in het testament van Cornelis Bastiaans van der Giessen en Lena Ariens de Kreek op 2-6-1790.

   Zij was doopgetuige te Strijen (zh) op 30 mei 1756 bij Cornelis de Kreek.

   Zij krijgt als weduwe de Kreek op huisnr. 367 in Strijen een belastingaanslag van f. 5.14. Zij zou ca. 85 jaar oud zijn geworden.

  x   Arij Hendriks de Kreek , * 1730 , ~Strijen 12-3-1730 , † Strijen 9-1-1790, [] Strijen 9-1-1790.
      Zoon van Hendrik Cornelisse de Kreek en Maria Leenders Leegendijck .
   Otr. op 16-4-1756 in Strijen.
   Den 16 dito heeft sig aangegeve om te trouwen Arij Hendrikse de Kreek, j.man van Strijen, met Neeltie Teunisse Stam, j.d. van Sgravendeel. Pro deo.
   Kinderen: Lena, Hendrik, Teunis, Cornelis, Cornelia, Willem en Arij.
   Doopgetuige was Anna Cornelis de Kreek.

  7 kinderen


 3. Leendert Teunisse Stam , * ±1735 , † Wieldrecht 8-12-1811 , [] ’s-Gravendeel 13-12-1811.

  x   Adriaantje Arisen Valk , * 1740 , ~Dubbeldam 18-9-1740 , † Wieldrecht 17-3-1817.

  6 kinderen


 4. Maaijke Teunisse Stam , *’s-Gravendeel ±1738 , † ’s-Gravendeel 5-1808 , [] ’s-Gravendeel 13-5-1808.
  Maaijke Teunisse trad op als getuige bij de doop van Lena de Kreek , de doop van Hendrik de Kreek , de doop van Adriaan Ariens de Bruin , de doop van Leendert Leenderts Stam , de doop van Teuntje Arisse de Bruin , de doop van Adrianus de Bruin .

   Maaike Teunisse Stam wordt vermeld als doopgetuige bij Lena de Kreek, dochter van Neeltje Teunisse Stam, en Leendert Stam, zoon van Leendert Teunisse Stam. Maaike Teunisse Stam heeft haar dochter Lena vernoemd naar haar moeder, Lena Leenderts van Gemert.

   Maijke Theunis(se) Stam werd op 28-3-1760 lidmaat van de N.H. kerk in ’s-Gravendeel.

   Uit het overlijdens register van de gemeente ’s Gravendeel en Leerambacht is geextraheerd dat aldaar op den dertienden Meij achttien honderd en acht overleden is:
   Maaijke Teunisse Stam, weduwe Arij van der Giessen.

  x   Arij Arijens van der Giessen , *’s-Gravendeel ±1730 , † 21-8-1799, [] ’s-Gravendeel 29-8-1799.
      Zoon van Arij Arijens van der Giessen en Teuntje Adams Kooijman .
   Otr. op 29-12-1758 in ’s-Gravendeel.
   Arij van der Giessen, j.m., en Maaijke Theunissen Stam, j.d., 2x ƒ 3,-.-.

   Arij Arijenszoon van der Giessen

   Uit het overlijdens register van de gemeente ’s Gravendeel en Leerambacht is geextraheerd dat aldaar op den negen en twintigsten augustus zeventien honderd negen en negentis overleden is
   Arij Arijensz. van der Giessen

  9 kinderen


 5. Heijltje Teunisse Stam , * ±1740 , † ’s-Gravendeel 30-10-1794 .

   Op 25-3-1763 werd Heijltie Theunis(se) Stam aangenomen als lidmaat van de NH kerk te ’s-Gravendeel.

   Dat te ’s-Gravendeel op den dertigsten october zeventienhonderdvierennegentig overleden is:
   Heiltje Stam, vrouw van Jan Hendrik Bijvank.

  x ±1762   Jan Hendrik Bijvanc , † ’s-Gravendeel en Leerambacht 23-4-1803.
      Zoon van Hendrik Bijvanc en Barentje Klinkers .
   Kinderen: Lena en Frans.
   Ergens in Gelderland geboren, mogelijk in Aalten.

   In Aalten gedoopt op 02.04.1729 HENDRIK JAN - Hendrik Leemhorst en Beerndeke Leemhorst.

   Jan Hendrik Bijvanc/k. Hij had zussen Janna, Lijsbeth en Hendrika, die allen in Aalten in Gelderland zijn gedoopt in de periode 1730-1737.

   Jan Hendrik Bijvank werd op 20-3-1771 lidmaat op ’s-Gravendeel.

   In de vergadering van 19 april 1803 in ’s-Gravendeel werd vermeld dat Bijvank was overleden.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.