Flores Janse Stamme , *Strijen ±1485 , † Sprang 1556.
Zoon van Jan Jansz Stamme en NN. Flores Jansdr (?) .


x ±1514
    Michielken .
x ±1554 (otr Sprang 9-11-1553)
    Dingen Aerts Duerens , † >1560.    

Kinderen:
 1. Zeelicken Flores Jansz Stamme , † <2-6-1601 .

  x <1552   Joist Aerts , † <6-1577.

  x <1-7-1589   Jan Simonsz .
   Op 25-7-1589 is er in Sprang sprake van Jan Simons en Sicilia, zijn huisvrouw.

  1 kinderen


 2. Henrick Floris Jansz Stamme , † Sprang 1570 .

   Vermeld 1542-1559. Hij kocht op 21-6-1552 van zijn vader Floris Jansz. een erf met timmeringe (= houten huis en evt. schuur) in de Hoefslach, gelegen aan de gemene Sprangse straat, genaemt die Bierstege.

   Henrick trouwde Peterke Janse Vos uit Sprang, dochter van Jan Hendrikse Vos en Katherijn Willems. Zij hadden een zoon Flories Hendrickxz, die trouwde met Ariaentke Cornelisdr.
   Beroep: Heemraad van Sprang. van 1551 tot 1559
   Beroep: Stadhouder van 1553 tot 1553


 3. NN. Florisse Stamme .

   Een dochter, naam onbekend.

  x   Peter Vossen , † <1560.
   Kinderen: Anthonia Peter Vossen en Hendricxke Peter Vossen. Vooglden; Gelden Aerts en Aert Leer Hendricx.


 4. ? Jan Floris (Jan Floren) Stamme .

   Loon op Zand, 16-7-1611:
   - Jan Wouter Claessen, Robbrecht Geritssen, Anthonis Hendricxen, Dirck Cornelissen Oerlmans, Jan Aentken Aerts, Aerdt Geritssen en Thuenis Dingenman transporteren goederen aan Jan Floris Stammen.
   - Jan Floren Stammen van Sprang bekent schuldig te zijn aan Jan Wouter Claessen een bedrag van 200 gld. terzake van een transport.

   Loon op Zand, 17-7-1612: Jan Laureijs, gezworen landmeter, meet goederen die Jan Floris Stammen, wonende te Sprang, van Gijsbert
   Joosten en Gijsbert Peterssen gekocht heeft.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.