Christina Stappaerts .
Dochter van Adriaen Hendricks ( Stappaerts) .


x
    Cornelis Jansen van Beurden .
Kinderen:
 1. ?? Maria Cornelis Jans van Beurden .

  x ?   Joost Gerit Jans Brock .

  2 kinderen


 2. ?? Jan de Oude van Beurden , † <1638 .
   In 1637 was er sprake van een geschil tussen de erfgenamen van Jan Cornelis van Beurden de Oude en de erfgenamen van Jan Wijnant Janssoon betreft betaling van pacht of rente. Ook hadden de erfgenamen van Jan Cornelis van Beurden de Oude dat jaar onenigheid met Wouter Wouterssoon de Jonge.

   Jan de Oude van Beurden huwde
   1. Adriana Cornelis Cornelissen de Beer,
   2. Catharina Swijssen, huw. <5-8-1576, overl. ná 1612, d. v. mr. Henrcik Laureijssen en Geertruijt Pauwels Benedictus Heijnen,
   3. 1627 Jenneken Sijmon Jan Anthonis ’s-Heerden.


 3. Jan de Jonge (Jan Cornelis Janssen de Jonge) van Beurden .

   Jan Cornelis Janssen van Boerden huwde
   1) Bartholda Joost Cornelis van de Loo,
   2) Tilburg 15-2-1600 Jenneken Joost Peters Jan Eelkens,
   3) Tilburg 14-7-1605 Adriana Willem Jan van Weert.
   Van Jan de Jonge zijn 12 kinderen bekend.

   Jan Corneliss. van Beruden de Jonge contra de kinderen van Gijsbert Lenaert Spijckers hadden onenigheid over een obligatie in de periode 1631-1633.

   Zijn zoon Joost Jan Cornelis Jans van Boerden de Jongen werd rond 1590 geboren en trouwde
   1) Tilburg 18-2-1618 Marie Claes Peter Anthonisse van Boerden,
   2) Tilburg 5-5-1626 Maeijken Cornelis Claes Sebastiaen Eelkens.
   Joost had een zoon Cornelis.

   Joost Jan Cornelis Janssen van Beruden wordt in 1640 te Tilburg vermeld. In 1647-48 heeft Joost Janssen van Beruden onenigheid met Peeterken, weduwe van Niclaes Huijbert Crillaerts, over betaling van een schuld.

   Adam Heijblom, brouwer inden boom te Breda, en Joost Jansen van Beruden, hadden in 1662 onenigheid over betaling van geleverd bier.

   Zie: "Brabantse Leeuw" 1964 en 1995.


 4. ?? Peter Cornelis Jansz van Beurden , * ±1546 , † >1-9-1613 .
   Op 67-jarige leeftijd compareerde hij op 2-9-1613. Vermeld als weduwnaar op 10-12-1610.

   Hij trouwde in 1546 met Cornelia Cornelis Pauwels. Kinderen: Cornelis, Catharina en Peeter.

   Peter, z.v. Cornelis Jans van Beurden wordt op 24-12-1594 genoemd bij een huis en land in Tilburg.

   Margriet Peter van Beurden wordt genoemd als eigenares van een onderpand.
   Beroep: Molenaar van 1594
   Beroep: Molenaar van 1602 tot 1605


 5. ? Arijaen van Beurden , * ±1558 , † <18-10-1645 .
   Op 7-6-1634 was hij nog in leven. Op 22-2-1651 was hij níet meer in leven. Ook op 17-10-1645 als overleden vermeld.

   Adriaen, z.v. Cornelis Janss van Beruden wordt op 14-10-1595 vermeld (als molenaar van een windmolen?].

   Adriaan Cornelis van Beurden, moldere, koopt in november 1610 de helft in een molenwerft [te?] sBosch en betaalt 300 gld.

   Arijaen van Beurden, "gehijten Jongbloed", vermeld op 14-3-1617, oud 59 jaar.

   Op 8-2-1613 vermeld als "sone van Cornelis Jans van Beurden". Opnieuw genoemd bij een erfdeling op 19-9-1614. Op 17-11-1621 weer genoemd als zoon van Cornelis Jansz.

   Op 11-10-1619 wordt Adriaen Cornelis van Beurden genoemd met Cornelis zijn zoon.

   Claes, z.v. Aert Andriesse, wnd. Haeren, man van Ariken, d. [van] Henrick Henricx, verkocht [aan] Willem Adriaen Cornelis van Beurden t.b.v. Adriaen, zijn vader, een huijs etc. op 11-12-1634.

   Cornelis Jansen van Beurden, man van Maria, d.v. Cornlis van Beurden, wordt op 28-9-1649 genoemd met Adriaen Cornelis van Beurden, broer van Maria. ook genoemd wordt Willem, z. [van] Adriaen Cornelis van Beurden t.b.v. Adriaen, zijn vader, op 29-12-1635, en verstorven van Adriaen zijn grootvader aan Cornelis Jans van Beurden, zijn zwager.
   Beroep: Molenaar

  x   Adriaentje Jeronimus Claessen .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.