Aeghje Jansse Steenhoek , ~Sint Anthoniepolder 1656 , † Sint Anthoniepolder >1732.
Dochter van Jan Gijsberts (Jan Gijssen) Steenhoek en Adriaantje Gerrits (Arijaentie Gerrits) Polderdijk .


x Sint Anthoniepolder 19-3-1679 (otr Sint Anthoniepolder 25-2-1679)
    Jacob Cornelisse Kleijnendorst , *Sint Anthoniepolder ±1651 , † <1733.
Kinderen:
 1. Cornelis Jacobs Kleijnendorst , * 1679 , ~Sint Anthoniepolder 26-2-1679 , † ±1742 .
   Overl. tussen 15-12-1742 en 6-5-1743.

   Sint-Anthoniepolder, 15-12-1742:
   Cornelis Jacobsz. Kleijnendorst maakt een testament. Legateert aan zijn broeder Arij Jacobsz. Kleijnendorst 100 gld. Idem aan zijn broeder Pieter Jacobsz. Kleijnendorst 100
   gld. Idem aan zijn zuster Ariaantje Jacobsdr. Kleijnendorst, getrouwd met Pieter Hermensz. van der Heijden, 100 gld. Idem aan zijn zuster Heiltje Jacobsdr. Kleijnendorst, getrouwd met Andries Broeders, 100 gld. Tot zijn enige universele erfgenaam zijn broeder Teunis Jacobsz. Kleijnendorst.

   Sint-Anthoniepolder, 6-5-1743: Pieter Barendregt, Japhet Polderman en Abraham van Gemert, alle wonende binnen deze jurisdictie en van competente ouderdom, verklaren ten verzoek van Teunis Jacobsz. Klijnendorst opgezeten alhier dat zij zeer wel hebben gekend wijlen Cornelis Jacobsz.
   Klijnendorst in zijn leven onder deze jurisdicite gewoond hebbende. Dat hen bekend is dat gemelde Cornelis Jacobsz. Klijnendorst in een huishouding heeft gewoond met zijn gemelde broeder Teunis Jacobsz. Klijnendorst. Dat vervolgens uit de gemene samenleving is gesproten […].

   Sint-Anthoniepolder, 6-5-1743: Schout en schepenen verklaren ten verzoek van Teunis Jacobsz. Klinendorst dat ons zeer wel bekend is dat onder deze jurisdictie sedert enige jaren herwaarts tot deze dag toe en zulks speciaal in het jaar 1742 geen notaris heeft geresideerd […]. Dat 15-12-1742 is komen te gebeuren dat Cornelis Jacobsz. Klijnendorst, gewezen opgezeten van dit dorp, zich bevindende in een
   ‘gevaarlijke lighaams dispositie’, zijn testament wilde maken etc. Nog verklarende dat vanaf het jaar 1662, waarmee het oudste protocol begint, de testamenten in Sint-Anthoniepolder altijd voor twee schepenen en de secretaris zijn gepasseerd zonder dat die ooit betwist of tegengesproken zijn.

   Sint-Anthoniepolder, 1-8-1744: Pieter Claasz. Barendregt, schepen wonende onder Sint-Anthoniepolder, te kennen gevende dat aan hem vertoond was zekere verklaring door Claas Huijbertsz. TUijnder en Wouter van Steenzel op 13-2-1743 voor notaris Adriaan Bosvelt te Cillaarshoek gepasseerd, waarbij
   dezelve komen te deposeren dat op 12-2-1743 in hun presentie aan de comparant is afgevraag of hij mede als schepen van Sint-Anthoniepolder op het maken van het testament van Cornelis Jacobsz. Kleijnendorst present is geweest als mede aneer en op welke tijd van die dag dat hij comparant aldaar met de andere schepenen aan het huis van de voorsz. Cornelis Jacobsz. Kleijnendorst zou zijn
   gekomen. Zei toen dat het was op 15-12-1742 op een zaterdag ’s avonds omtrent 7 a 8 uur.
   Verklaarde dat de voorschreven depositie van gemelde Claas Huijbertsz. Tuijnder en Wouter van Steensel is abusief in zijn omstandigheden […].


 2. Jan Jacobs Kleijnendorst , * 1682 , ~Cillaarshoek 8-3-1682 .


 3. ? Arien Jacobsen Kleijnendorst , *Sint Anthoniepolder ±1685 .
   N.B. Er was een Arie Kleinendorst, geboren rond 1690 in Cillaarshoek, die overleed op 8-7-1749, maar die was getrouwd met Hadewij Gelderblom, overl. aang. 19-12-1733 - of de verkeerde huw. bijl. zijn samengevoegd.

  x Cillaarshoek 8-5-1712   Pietertje Pieterse Jabaaij , *Cillaarshoek ±1688 .
      Dochter van Pieter Jansz Jabaaij en Adriaentge Teunis Coppen .
   Otr. op 6-4-1712 in Cillaarshoek.
   "Arien Jacobsen Kleijnendorst van de Polder en Pietertie Pieters la Bay, alhier wonende".
   Kinderen i.e.g. Ariaantje, Aagje en Jacob.

   Pietertje Peiterse Jabaaij (La Bay)

  6 kinderen


 4. Adriaentje Jacobs Kleijnendorst , * 1690 , ~Cillaarshoek 2-4-1690 .
  Adriaentje Jacobs trad op als getuige bij de doop van Jacob Pieters Kleijnendorst .

   Ariaantje Jacobsdr. Kleijnendorst wordt eind 1742 vermeld als getrouwd zijnde met Pieter Hermansz. van der Heijden.


 5. Heijltjen Japiks Kleijnendorst , * 1693 , ~Cillaarshoek 29-3-1693 .
  Heijltjen Japiks trad op als getuige bij de doop van Aagie Pieters Kleijnendorst , de doop van Jan Jacobz Waaldijk (?) , de doop van Aagje (Aagie Pieters) Kleijnendorst , de doop van Teunis Pieters Kleijnendorst , de doop van Teunis Pieters Kleijnendorst .
   Gedoopt op Sillershouck.

   Heijltjen/Heijltie/Heijltje.

  x Cillaarshoek 1-5-1735   Andries Meeuwisse den Broeder , * 1689 , ~Westmaas 29-5-1689 .
      Zoon van Meeuwis Corsz (Meeuwis Korsse) (den Broeder) en Ariaentie Leenderts Broeder .
   Andries was weduwnaar van Mensje Hendrix Renoij met wie hij zonen Dirck en Meus had.

   "Andries Broeders"

   Andries Meeuwse den Broeder kocht in 1731 het huis naast de pastorie van Peiter Barendrecht Klaaszn.
   Beroep: Schepen van Cillaarshoek. van 1730 tot 1730


 6. Pieter Jacobsz Kleijnendorst , * 1695 , ~Sint Anthoniepolder 13-3-1695 , † Sint Anthoniepolder <2-9-1768 .

  x Cillaarshoek 11-1-1722   Hadewij Simonse Barendrecht , * 1701 , ~Cillaarshoek 3-4-1701 , † Cillaarshoek ±1724.

  x Cillaarshoek 1-4-1725   Dirkjen Thomasse de Boo , * 1677 , ~Goudriaan 29-10-1677 , † <5-1744.
      Dochter van Thomas Jansz (de) Boo en Theuntjen Wouters .
   Otr. op 10-3-1725 in Cillaarshoek.
   Een kint van Thomas Jansz de Boo en Thuntjen Wouters, genaamt Dirkjen. Getuijgen Teunis en Neeltjen Wouters.

   Zij was een dochter van Thomas Jans de Boo uit Lekkerkerk en Theuntjen Wouters.

   Dirkjen Thomasse trad op als getuige bij de doop van Thomas Thomasse de Boo , de doop van Dirkje Jans Alblas , de doop van Dirkje Thomasse Alblas , de doop van Martijntje Alblas .

  x Cillaarshoek 24-5-1744   Grietje Paulusse de Haan , * 1719 , ~Heerjansdam 23-7-1719 .
      Dochter van Paulus Cornelisse de Haan (?) en Sijgje Jans Groenendijck (?).
   Otr. op 1-5-1744 in Cillaarshoek.
   Grietje zou als weduwe hertrouwen met Pieter van Brugge, weduwnaar van Neeltje Meijs.
   De doopdatum is van de dochter van Paulus Cornelisz de Haan en Fijgje Jans Groenendijk.

   Cillaarshoek, 1768:
   Den 2 September Zijn in ondertrouw opgenomen
   - Pieter van Brugge, weduwnaar van Neeltje Meijs, met
   - Grietje de Haan, wede. van Pieter Jacobsz. Kleinendorst.
   Beijden alhier woonagtig. Hier getrouwt den 18 Septemb.

   Grietje Paulusse trad op als getuige bij de doop van Pieter Jacobsz Kleijnendorst .

  8 kinderen


 7. Teunis Jacobsche Kleijnendorst , *Sint Anthoniepolder 1697 , ~Sint Anthoniepolder 13-10-1697 .

   Sint-Anthoniepolder, 15-12-1742:
   Cornelis Jacobsz. Kleijnendorst maakt een testament. Legateert aan zijn broeder Arij Jacobsz. Kleijnendorst 100 gld. Idem aan zijn broeder Pieter Jacobsz. Kleijnendorst 100
   gld. Idem aan zijn zuster Ariaantje Jacobsdr. Kleijnendorst, getrouwd met Pieter Hermensz. van der Heijden, 100 gld. Idem aan zijn zuster Heiltje Jacobsdr. Kleijnendorst, getrouwd met Andries Broeders, 100 gld. Tot zijn enige universele erfgenaam zijn broeder Teunis Jacobsz. Kleijnendorst.

   Sint-Anthoniepolder, 6-5-1743: Pieter Barendregt, Japhet Polderman en Abraham van Gemert, alle wonende binnen deze jurisdictie en van competente ouderdom, verklaren ten verzoek van Teunis Jacobsz. Klijnendorst opgezeten alhier dat zij zeer wel hebben gekend wijlen Cornelis Jacobsz.
   Klijnendorst in zijn leven onder deze jurisdicite gewoond hebbende. Dat hen bekend is dat gemelde Cornelis Jacobsz. Klijnendorst in een huishouding heeft gewoond met zijn gemelde broeder Teunis Jacobsz. Klijnendorst. Dat vervolgens uit de gemene samenleving is gesproten […].

  x ? Cillaarshoek 6-5-1736   Lijsbeth Fransche Buijtendijck , *Cillaarshoek 1706 , ~Cillaarshoek 31-10-1706 .
      Dochter van Frans Arisen Buijtendijck en Maijken Lamberts van Asperen .
   Otr. op 13-4-1736 in Cillaarshoek.
   Teunis Jacobsche Klijnendorst, j.m., geboortig van St. Anthonij Polder, en Lijsbeth Fransche Buijtendijk, woonachtig en geboortig [van] Cillershoek. Zij hadden zonen Jacob en Frans en wsl. een dochter Maria.

   Lijsbeth Fransche Buijtendijck

   Lijsbeth Fransche trad op als getuige bij de doop van Cornelis Ariens Buitendijk , de doop van Adriaantje Jacobse Hofman , de doop van Lammert Cornelisse Buitendijk , de doop van Frans Kleijnendorst (?) .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.