Maria van der Stel , *Dordrecht 1655 , ~Dordrecht 15-10-1655 , † Dordrecht ±22-6-1686, [] Dordrecht ±23-6-1686.
Dochter van Sijmon van der Stel en Maria Hermans van der Wael .


× Dordrecht 24-6-1674 (otr Dordrecht 10-6-1674)
    Joost Faassen , *Dordrecht ±1650 , [] Dordrecht ±18-9-1713.

RECHTSBOVEN: Zicht op Dordrecht

Kinderen:
 1. ? Lodewijk Faassen , * >1673 , † >4-1752 .

  × Dordrecht 20-9-1705   Willemijna (Wilhelmijntje) Haessterlee , * 1680 , ~Dordrecht 12-5-1680 , [] Dordrecht ±2-3-1731.

  × ? Dordrecht 23-12-1731   Maria van Esch , [] Dordrecht 5-8-1744.
   Otr. op 8-12-1731 in Dordrecht.

   Dordrecht, Zaturdagh den 8 December 1731:
   Lodewijk Faessen, wedr. van dordregt, woont bij de beurs, met Maria Van Esch, Jongedogter van dordregt, woont in het steegoversloot; den 23 december 1731 alhier getrout door dr. Covijn.

   Lodewijk Faassen, draaier, verkocht op 24-4-1732 in Dordrecht samen met Pieter, Maria en Geertruijd van Esch en Willem van der Linden, bakker, voor ƒ2000 een object in de Steegoversloot aan Joseph van Oirschoot, wijnkoper. Wsl. betrof het een object uit de erfenis van Hendrica de Bruijn en Stephanus van Esch, beiden overleden. Henrica erfde in de 17e eeuw van Hendrick Lambertsz. de Bruijn.
   Maria van Es, de vrouw van Lodewijk Faase, werd op 5-8-1744 in Dordrecht begraven.

  × ? Dordrecht 23-4-1752   Belia van Sevenom , [] Dordrecht 11-2-1761.
   Otr. op 8-4-1752 in Dordrecht.
   Reijnier van Sevenom en Ida van Gewas lieten op 29-7-1674 in Dordrecht een dochter Belia dopen, mogelijk deze.

   Dordrecht, Saturdag den 18 April 1722:
   - Abram Louwen, wed.r van Dordregt, woont tot Schoonhoven, met
   - Belia van Sevenom, jonge dogter van Dordregt, woont bij de Beurs.
   De geboden gaen tot Schoonhoven. Den 12 Meij alhier [in Dordrecht] getrout door do. Brender.

   Abraham Louwe werd op 11-8-1725 in Dordrecht begraven.

   Belia van Sevenom, weduwe van Abraham Lauwen, verkocht op 5-11-1748 een huis en erf aan de Wijnstraat bij de Groenmarkt voor f1200. Een Jacobus van Sevenom was buurman.

   Dordrecht, Saterdag den 8e April 1752:
   - Lodewijk Faassen, wed.r woond over den Kolfstraat, met
   - Belia van Sevenom, wed.e van Abraham Louwen, woond voor ’t Bagijnhoff, beide van Dordt.
   Den 23 april 1732 getrout door dom. Bareuth.
   Belia van Sevenom, de vrouw van Lodewijk Faassen.

  8 kinderen


 2. Marija Joosten Faassen , * 1675 , ~Dordrecht 3-4-1675 .


 3. ? Jan Faassen , * 1677 , ~Dordrecht 1-8-1677 .
  Jan trad op als getuige bij de ondertrouw van Pieter Jansz Faassen , het huwelijk van Gerrit (Gerrid Mighielsz) van der Hum (???) .
   Johannes, zoon van Joost Faessen en Marija van der Stel werd op 1-8-1677 in Dordrecht gedoopt, wsl. dezelfde als Jan.

   Dordrecht, Zaturdagh den 13 October 1731:
   Pieter Faassen, Jongman van dordregt, woont bijde vlesshouwersstraet, geasst. met Jan Faesen, zijn vader, met Berbera de Voogt, Jongedogter van Dordregt, woont bij de vismart; den 28 October 1731 alhier getrout door do. Smethlage.
   Beroep: Slager

  × 1699   Marijke (Marij) van Oosten .
   Otr. op 3-5-1699 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Joost Faassen .

   Kinderen: Joost (2x), Pieter, Sara, Marijke en Josina.

  7 kinderen


 4. Simeon Joosten Faassen , * 1680 , ~Dordrecht 27-3-1680 .


 5. Johanna Joosten Faassen , * 1683 , ~Dordrecht 14-4-1683 .
   Johanna, dochter van Joost Fasen en Maria van der Stel.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.