Baerthout Thijssen de Sterke , * 1640 , ~Dordrecht 28-3-1640 , † 2-1712, [] Dordrecht 24-2-1712.
Zoon van Matthijs Baerthoudsz (Thijs Barthoutse) (de) Sterke en Marijcken Jacobs Cornelissen .
Baerthout Thijssen trad op als getuige bij de doop van Maria Dircks de Sterke .


x Dordrecht 28-11-1666 (otr Dordrecht 14-11-1666)
    Maria Gijsberts (Marijtje Gijssen) Vlijm , *Papendrecht ±1645 , † Dordrecht 11-4-1721.
Kinderen:
 1. Maaijken de Sterke , * 1667 , ~Dordrecht 18-9-1667 , † ±1668 .
  Maaijken trad op als getuige bij de doop van Johanna Pieters de Sterke (?) .
   Maaijken, dochter van Baarthout Thijssen Sterk en Maijken Gijssen.


 2. Maeijke Baerthouts de Sterke , * 1668 , ~Dordrecht 24-12-1668 .
  Maeijke Baerthouts trad op als getuige bij de ondertrouw van Aelbert Hooijwagen , de ondertrouw van Huijbert Obbes de Heer , de ondertrouw van Johannes (Jan) van Eijsden .
   Maeijke, dochter van Baerthout de Stercke en Maijke Gijsberts.

   Marijken/Maeijke Baerthout de Sterke.

   Dordrecht, Sondasgh Den 5 Meij 1715:
   Jan van Eijsden, jongman van Dordregt, woont in de Kolfstraet, geassisteert met Maeijke de Sterke, wede. Jan van Eijsden, zijn moeder, met
   Maria Snep, jongedochter van Dordregt, woont bij de Nieubrugh, geassisteermt met ADriaaen vander Hoeven, haer oom en bij schriftelijk consent van Jannetie Deglede, wede. Corstiaen Snep, haer moeder. Den 19 Meij 1715 alhier getrout door do. Lacoste.

   N.B. Cornelis Rijcken was getrouwd met een Maria Barthout, j.d. van Leiden.

  x   Johannes Jan van Eijsden , * ±1668 , ~Dordrecht 4-2-1669 , † <1715.
   Otr. op 22-7-1691 in Dordrecht.
   Kinderen: Johannes en Maria.
   Overl. tussen 1703 en 1715.
   Doop van Johannes, zoon van Johan [Simonsz] van Eijsden en Heijltge Cornelis [Beijer].

   D& 22 julij 1691 [in Dordrecht ondertrouwd];
   Jan van Eijsd&, wijnc[??], j.m. inde wijnstraet, &
   Maijk& Baartouts, j.d. aende Kleijne Vismarkt, beijde van Dord.

   Op huijde den 23-1-1704 compar. in Dordrecht
   "Sr. Johannes van Eijsden, koopman in Rensche Wijnen ende eerbaere Maijke de Sterke, egte luyden, stellende en committerende" bij testament. Zij benoemden tot voogd ofte voogdesse over hun na te laten kinderen de langst levende van hen.

  x Dordrecht 4-2-1715   Johannes Vogels , † >8-1722.
   Otr. op 20-1-1715 in Dordrecht.
   Johannes Vogels, wed. [van Helena de Vos] met Maeijke de Sterke, wede. Jan van Eijsden.

   Sondagh, den 20 Januarij 1715:
   Johannes Vogel, weduwnaer van Bacherach, woont buijten de Vriesepoort, met
   Maeijke de Sterke, wede. Jan van Eijsden van Dordt., woont bij de Nieuwbrugh.
   Den 4 februarij 1715 alhier getrout.

   Den 16 Septb. 1685:
   Johannes Vogel, wijncuijper, j.m. van Bacharach, woont op de Hoognieuwstraet, met
   Helena de Vos, j.d. van Dordt, woont in de Stooffstraet.

  2 kinderen


 3. Matthijs Barthoudsz de Sterke , * 1670 , ~Dordrecht 19-12-1670 , † >10-1730 .
   Mathijs, zoon van Baerthout Tijsz [Sterk] en Maijken Gijsberts [Vlijm].

   In 1712 speelde er in Dordrecht een conflict tussen Hadewij de Haan en Matthijs Baerthout de Stercke, die Hadewij uitschold voor hoer, teef en beest. Hij vertelde dat hij haar vroeger, toen ze sneepen gingen venten in de Noort, voor een dubbeltje ’afnaaide’. Hij had haar vervolgens onbetamelijk aangevat, haar rokken opgelicht en gezegd: "Wilt gij niet nogmaals zeggen, likt mijn gat, likt mijn etc.". Daarna had hij haar tot bloedens toe geslagen.

   Later had De Stercke gezegd: "Heb je van dat leven tusschen Cornelis in den Hemel en Hadewijchje in de Hel niet gehoord?" Hij had daarbij gesuggereerd dat Hadewij na een vechtpartij van haar man met een zakje geld bij de officier was gaan "krijten en kermen".

   Zoon Leendert de Sterke is overl. 5-11-1733 op weg naar Batavia in Indonesië.

  x   Lijsbeth Gerritsen Buijs , *Gorkum ±1675 , [] Dordrecht 13-2-1733.
   Otr. op 6-10-1697 in Dordrecht.
   Kinderen: Barthoud, Gerrit, Marija, Leendert, Gijsbert, Aerdina en Metje.
   Op 19-5-1733 in Dordrecht werd uit de erfenis van Elisabeth Buijs een huis en erf a/d Wolwevershaven verkocht voor f1230 aan Willem Reepmaker. Verkopers waren Jacob Cock, Matthijs de Stercke, Maria de Stercke, Leendert de Stercke, Gerret de Stercke, Barthout de Stercke en Arnoldus van Well.

   Dordrecht, Sondach den 6e October 1697:
   Coram D Heer Johana vander Burgh.
   - Matthijs Baardhoudse Sterck, j.m. van Dordregt, met
   - Lijsbeth Gerritse Buijs, j.d. van Goringem, volgens attestatie van ondertrouw aldaer.

   Op 19-5-1733 werd een huis en erf aan de Wolwevershaven in Dordrecht uit de erfenis van Elisabeth Buijs voor f1230 verkocht aan Willem Reepmaker. De verkopers waren Jacob Cock, Matthijs de Stercke, Maria de Stercke, Leendert de Stercke, Gerret de Stercke, Barthout de Stercke en Arnoldus van Well.

   Lijsbeth Gerritsen trad op als getuige bij de ondertrouw van Jacobus (Jacob) Kock .

  7 kinderen


 4. Gijsbert Baerthouts de Sterke , * 1670 , ~Dordrecht 19-12-1670 .
   Gijsbert en Maijken [of Matthijs??], tweeling van Baerthout Tijsz de Sterke, gedoopt op 19-12-1670 in Dordrecht.

   Omschrijving is onduidelijk.


 5. Pieter Bearthoutsz de Sterke , * 1672 , ~Dordrecht 12-10-1672 , † Rotterdam 10-11-1716 .

  x 1698   Anna Ariens van der Fuijck , * 1675 , ~Dordrecht 15-4-1675 , † 12-1703, [] Dordrecht 27-12-1703.
      Dochter van Adriaen (Arien Fransen) van der Fuijck en Maijke Pieters de Sterke .
   Otr. op 26-10-1698 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Maria Gijsberts (Marijtje Gijssen) Vlijm .


   Dochter van Ary Franken van der Fuijk, die was overleden vóór Anna’s huwelijk. Zijn weduwe woonde bij ’t Groothooft. Anna’s moeder heette Maijke Pieters. Arie en Maijke gingen op 10-4-1672 in ondertrouw.

  c ? ±1705   Maaijke (Maijkie) Evenwel , * 1671 , ~Dordrecht 23-9-1671 , † 1759, [] Dordrecht 10-9-1759.

  x Rotterdam 16-10-1707   Adriana Fertilet , *Gouda <1690 , † 11-1747, [] Rotterdam 20-11-1747.
   Otr. op 2-10-1707 in Rotterdam.
   Adriana was j.d. van Gouda; Pieter was weduwnaar van Dordregt, beiden won. Haringvlied in Rotterdam.

   Adriana/Arijaantje Vertilet/Farvelet/Fartelet/Fartilet/Vertillet/Vertolet/Verteijlit.
   De familienaam Vertilet komt in de 17e eeuw voor in Gouda.

   Pieter de Sterke en Adriana Vertelet waren op 17-7-1712 in Rotterdam getuige bij de doopvan Willem, zoon van Willem Hoek en Aeltje Kop, wonende bij de Oostpoort.

   Adriana Fartelet en Teunis Woellaaart waren op 12-1-1721 in Rotterdam getuige bij de doop van Bartha, dochter van Dirck de Sterkke en Barta van der Maate op ’t Haaringvliet.

   Bartholomeus Vertilet, getrouwd met Catharina van Luinen, werd begraven op 9 maart 1694 in Gouda. Als zij de ouders zijn van Adriana, dan kan Adriana’s dochter Kathrijna naar Catharina van Luinen zijn vernoemd.

   In de archieven van Gouda is sprake van een Adriana Fertilet, die in 1703 een verzoeksschrift deed aan het stadbestuur van Gouda.
   Verder is er in die archieven over de periode 1669-1732 sprake van een Adriana Fertilet als enige dochter van Dirck Fartilet. Ook is er sprake van een Dirck Fartilet, oudste zoon van Niclaes Fertilet. Ook is er sprake van een Dirck Fartilet, tabakverkoper aan de Botermarkt.

   Adriana trad op als getuige bij de doop van Willem Willems Hoeck , de doop van Aalberth Dirks de Sterke , de doop van Aalbert (Albert Dirks) de Sterke , de doop van Bartha Dirks de Sterke , de doop van Johanna Jans Danenbroek , de doop van Dirk Klaasz Harting , de doop van Dirck Jans Danenbroek , de doop van Adriana Jans Danenbroek .

  6 kinderen


 6. Dirck Baerthoutsz de Sterke , * 1675 , ~Dordrecht 20-2-1675 .
  Dirck Baerthoutsz trad op als getuige bij de doop van Kathrijna (Caatje Pieters) de Sterke , de doop van Johanna Pieters de Sterke .
   Een Dirk de Sterke, geh. met Marta/Bartha Brouwer, werd op 27-4-1748 in Rotterdam begraven.
   Een Barta Brouwer in de Frankestraat b.d. Vest werd op 27-3-1755 in Rotterdam begraven.
   Dirck, zoon van Barthout Thijssen [Sterck] en Marijken Gijsberts.

   IN 1710 woonde Dirck de Sterke "op den Hoek van de Koestrat over ’t Prinsenhoff".

   Dirck de Sterke "op de Neuwe Have bij de Koestraet" liet op 18-8-1713 in Rotterdam een kind begraven op het Suijderkerkhof.

  x Rotterdam 15-5-1703   Maria Cornelisse Groen , * ±1680 , † 1712, [] Rotterdam 7-10-1712.
   Otr. op 22-4-1703 in Rotterdam.
   Kinderen: Maria, Jan, Dirk en Jacobus.
   Kornelis Groen en Lijsbet Loover, won. op ’t Oostende, lieten op 13-4-1688 in Rotterdam een dochter Marijtie dopen met getuigen Leentie Groen en Isaack Groen. In dat geval zou Maria nog maar net 15 jaar oud zijn geweest ten tijde van haar huwelijk. In de 1660-er jaren liet Cornelis Arijensse Groen samen met Marijtien Poulijs kinderen dopen in Rotterdam, maar daar zie ik geen dochter Maria bij.

   Te Rotterdam op 15-5-1703 getr. na een otr. op 22-4-1703:
   Dirk Sterk, j.m., met Maria Groen, j.d. an Rotterdam.

   Maria Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Kathrijna (Caatje Pieters) de Sterke .

  x Rotterdam 10-1-1713   Bertha Alberts (Barta) van der Maaten .
   Otr. op 25-12-1712 in Rotterdam.
   Kinderen: Aalbert (2x), Bartha en Barthoudt.

   Dirk de Sterke, wed. geb. Dorth, met Bartha Albertsz., j.d. geb. Deventer, otr. 25-12-1712 en getr. 10-1-1713 in Rotterdam.

  8 kinderen


 7. Metje de Sterke , * 1677 , ~Dordrecht 20-6-1677 , † ±1680 .


 8. Barthout de Sterke , * 1680 , ~Dordrecht 13-3-1680 , † Azië 15-3-1732 .
  Barthout trad op als getuige bij de doop van Baarthout de Sterke .
   Barthout, zoon van Barthout Sterck en Margriete Gijsen.

   Op 26-4-1731 tradt Barthout de Sterke uit Dordregt in dienst als ziekentrooster op het schip Krooswijk voor de kamer van Rotterdam. Het schip deed de kaap aan van 30-8-1731 t/m 22-9-1731 en kwam op 15-12-1731 in Batavia aan. Barthout de Sterke is op 15-3-1732 overleden in Azië, waarbij zijn vrouw Heijltje Huigmans zijn begunstigde was.

  x Dordrecht 28-8-1707   Geertruijt van Walraven , * ±1685 , † 7-1711, [] Dordrecht 28-7-1711.
   Otr. op 14-8-1707 in Dordrecht.

  x Rotterdam 18-9-1727   Heijltje Knegtmans , [] Rotterdam, Kralingen 20-3-1741.
   Otr. op 31-8-1727 in Rotterdam.
   Heiltje Knegtmans was weduwe van Dirk Groen.
   Heiltje Knegtemans, echtgenote van Barthout de Sterke.

   Heijltje Knegtmans/Huigmans.

  3 kinderen


 9. Gijsbrecht Baerthoutsz de Sterke , * 1682 , ~Dordrecht 2-12-1682 .
   Gijsbrecht & Metje, kinderen van Baerthout Tijsz Sterck en Marichjen Gijsen Vlijm.


 10. Metje de Sterke , * 1682 , ~Dordrecht 2-12-1682 , [] Dordrecht 4-10-1752.
  Metje trad op als getuige bij de doop van Alida Ferné , de doop van Metjen Ferné .
   4. Metje de Sterke, Huijsvrouw van Arnoldus van Well, laat kindere, in de Grauwerstraat.
   Gijsbrecht & Metje, kinderen van Baerthout Tijsz Sterck en Marichjen Gijsen Vlijm.

   Is ter Wees-Camere geëxhibeert acte van voogdije van Willem van Schelt, weduwenaer van wijlen Metje de Sterke, gepasseert voor den notaris Jan van der Star, residerende binnen Dordrecht in dato den 11 augustus 1776, waar by is gebleken dat deze Camere behoorlyk is gesecludeert, en dat tot voogden zyn aangestelt Matthijs van Schelt en Jacobus Muijssen. Ondertekend door matthys van Scheldt.

  x Dordrecht 18-2-1703   Arnoldus van Wel , * >1670 , † >1751.
   Otr. op 4-2-1703 in Dordrecht.
   Kinderen o.a. Alida, Evert, Barthout, Adriana en Maria.

   Arnoldus van Wel(l) was een zoon van Evert Sanders van Wel uit de omgeving van Nijmegen, die op 15-11-1671 in Papendrecht trouwde met Aeltje Jans van Duyts. Toestemming voor dat huwelijk is verkregen op 1-11-1671 te Dordrecht.

   Dordrecht, Sondach den 4e Februarij 1703:
   Arnoldus Sanders van Wel, j.m., woont inde Kanne koopers buurt, geassist. met Evert Sanders van Wel, sijn vader, met
   Metie de Sterke, j.d. woont ontrent ’t Groothooft, beijde van Dordrecht, geassist. met Marigie Baarthouts, desselfs moeder.
   Den 18e Februarij hier getrouwt.

   Kinderen gedoopt in Dordrecht:
   - Alida, ~28-5-1704, ~1-2-1711,
   - Adriana, ~23-4-1709,
   - Everardus, ~29-6-1705,
   - Evert, ~8-7-1714,
   - Maria, ~17-1-1716,
   - Barthout, ~23-1-1707, ~5-10-1712, ~12-1-1718,
   - Jenneke, ~5-1-1720,
   - Arent, ~20-4-1721, ~11-5-1723.

   Arnoldus van Wel liet kinderen begraven in Dordrecht op 19-6-1704, 19-11-1705, 20-9-1713, 23-3-1720, 20-6-1721, 14-7-1723 en 18-5-1726.

   Zijn zoon Evert ging op 26-1-1737 in Dordrecht in otr. met Johanna Geertruij van Gaalen en liet ald. op 30-11-1737 een zoon Arnoldus dopen en op 24-8-1740 ald. een dochter Metje dopen.

   Arnoldus was aanwezig bij de huwelijken van zijn dochter Adriana (in 1731) en zijn zoons Evert (in 1737) en Barthout (1741).

   Op 19-5-1733 werd een huis en erf aan de Wolwevershaven in Dordrecht uit de erfenis van Elisabeth Buijs voor f1230 verkocht aan Willem Reepmaker. De verkopers waren Jacob Cock, Matthijs de Stercke, Maria de Stercke, Leendert de Stercke, Gerret de Stercke, Barthout de Stercke en Arnoldus van Well.

   Arnoldus’ vader Evert Sanderssen van Wel is op 1-11-1671 in Dordrecht in ondertr. gegaan. Hij was een j.m. en kwam van elders. Zijn bruid was Aeltije Jans van Duijts, j.d. van Haerlem, beijde wonende bij de Nieuwbrug. Zij trouwden op 15-11-1671 in Dordrecht. Geen dopen van dit echtpaar gevonden in Dordrecht.

   Mogelijk ontleent zijn familie de achternaam aan het plaatsje Well aan de noordzijde van de Maas in Gelderland.

   Arnoldus trad op als getuige bij de ondertrouw van Jacobus Ferné .

  12 kinderen


 11. Pieternella de Sterke , * 1684 , ~Dordrecht 23-10-1684 , [] Dordrecht 26-9-1752.
  Pieternella trad op als getuige bij de ondertrouw van Hendrik Hendriks Bacx , de ondertrouw van Jan Tijssen van Emmerik .
   Pieternella de Sterke, de vrouw van Mattijs van Emmerik.
   Pieternella, dochter van Barthout Thijssen Sterck en Marijtgen Gijsen Vlijm.

   otr. Dordrecht zondag 5-8-1708 (tr. 19/8):
   Hendrick Bacx, j:m: woont buijten de Vriesepoort, geassis.t met Maeijcken Cornelis Coomans, desselfs moeder, met Pieternella de Stercke, j:d: woont aan ’t Groothooft, beijde van Dordregt, geassisteert met Maeijcken Gijsberts haer moeder.

  x Dordrecht 19-8-1708   Hendrick Bacx , * 1686 , ~Dordrecht 1-4-1686 , † <1718.
      Zoon van Lieve Hendricxse Bax en Maeijken Cornelisse Coomans .
   Get. bij het huwelijk: Maeijken Cornelisse Coomans en Maria Gijsberts (Marijtje Gijssen) Vlijm .

   Aangezien zijn enige zoon naar hem is vernoemd, ligt het voor de hand dat Hendrick Bacx reeds kort na zijn huwelijk is overleden, mogelijk in de winter van 1708-9.

   Hendrick Bacx stierf jong, maar zijn gelijknamige zoon bereikte de volwassen leeftijd en trouwde.

   Dordrecht, Zaturdagh den 24 Julij 1734:
   Hendrik Bax, jongman van Dordregt, woont buijten de Spuijpoort, geassisteert met Pieternella de Sterke, eerst wede. Hendrik Bax en nu huijsvrouw van Mattijs van Emmerik, zijn moeder, met
   Dileanna Stevens, jonge dogter van Dordregt, woont buijten de Sluijspoort, geassisteert met Jan Stevens, haer vader.
   Den 8 Augustij 1734 alhier getrout door do. Van der Wall.

  x Dordrecht 9-5-1717   Matthijs (Thijs Janse) van Emmerik , * 1692 , ~Dordrecht 23-7-1692 .
      Zoon van Jan Govertsz van Emmerik en Lijsbeth Matthijssen (Lijsbeth Tijsse) .
   Otr. op 25-4-1717 in Dordrecht.
   Kinderen o.a. Jan, Baerthout, Lijsbeth en Govert.

   Dordrecht, Sondagh den 25 April 1717:
   Thijs Janse van Emmerik, jongman van Dordregt, woont inde Neiuwstraet, geassiteert met Judith Tiltie, wede. van Leendert van Strijen, zijn goede kennis, met
   Pieternella de Sterk, wede. Hendrik Bax, van Dordregt, woont aen de Kleijne Vismaat.
   Den 9 Meij 1717 alhier getrout door do. LaCoste.

   Kinderen van Matthijs van Emmerik werden in Dordrecht begraven op 20-10-1723 en 6-3-1727.

   Dordrecht, Donderdagh den 12 April 1753:
   Matthijs van Emmerick, wedr., met
   Pieternella van Oossanen, wede. van Hendrik van der Kaa, beijde van Dordt.,& woonen op de Noorden Dijk.
   Den 29 April 1753 alhier getrouwt.

   De vrouw van Mattijs van Emmerik is begraven in Dordrecht op 4-1-1760.

  6 kinderen


 12. Aerdina (Ardina) de Sterke , * 1688 , ~Dordrecht 3-9-1688 .
  Ardina trad op als getuige bij de ondertrouw van Arent van Welsenes .
   Wsl. vóór 1762 overleden.
   Aerdina, dochter van Baerthout Thijssen Sterck en Marritje Vlijm.

   Ter Wees-Camere in Dordrecht werd ’t Testament opgemaakt van Huybert Obbens en Ardyna de Stercke op 25 aug. 1720, waarbij de weeskamer werd uitgesloten en de langstlevende tot voogd werd aangesteld.

   Dordrecht, Donderdagh den 30 Meij 1743:
   Arent van welsenes, j.m. woond inhet Steeg Over Slooth, geassisteert met sijnen vaeder Jacobus van Welsenes, met
   Jenneken de Heer, j.d. woond bij de Nieukerk, beijde van Dordrecht, geassisteert met haare moeder Arijna de Sterke, huijs vrouw van Huijbert de Heer en bij consent van haaren voort. vader door de Camerd. gevraagt.
   Den 16 Junij 1743 alhier getrout.

  x Dordrecht 5-8-1714   Huijbert Obbes de Heer , * ±1690 , † 1761.
      Zoon van Obbe Tjeerdts (de Heer) en Geertje Lolles .
   Otr. op 22-7-1714 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Maeijke Baerthouts de Sterke .

   Kinderen o.a. Obbe, Geertje, Marijke, Barthout, Jenneke, Mettie en Nante.
   Op 18-9-1761 maakte hij zijn testament.

   Op 24-12-1761 in Dordrecht werd uit de erfenis van Huijbert Obbens de Heer voor f171:10:0 een huis en erf aan de Boomstraat verkocht aan Jan van Nieuweland. Verkopers waren Dirk van Gelder, Gerrit Griesma, Geertruij Obbens de Heer, Jenneke Obbens de Heer, Nante Obbens de Heer, Marija Obbens de Heer, Jan Nobel en Arent van Welsenes.

   Huijbert’s ouders kwam uit Friesland.

   Huijbert Obbis, jongman van Dordregt, woont aen het groothooft, geassisteert met Ubbe Sikkes, zijn oom, en Elisabeth Lolle, sijn muij, met
   Ardina de Sterke, jonge dogter van Dordregt, woont aen het groothooft, geassisteert me Maeijke de Sterke, haer suster, en bij mondelingh consent van haer moeder;
   den 5 Augustij 1714 alhier getrout door do. Vechovius.

   Kinderen gedoopt in Dordrecht o.a.
   - Barthout, ~3-11-1720,
   - Jenneke, 1-6-1723,
   - Mettie, ~17-7-1729.

   Een kind van Huijbert Obbes werd op 27-7-1724 in Dordrecht begraven.
   Op 9-1-1744 werd een zoon van Huijbert Obbes de Heer in Dordrecht begraven.

   Op 12-5-1750 kocht Huijbert Obbesz. de heer een huis en erf aan de Voorstraat voor f639:15 uit de erfenis van Lolle Obbesz. de Heer. Executeur-testamentair waren Nolke Iges Hania, Jesse de Heer en Obbe de Heer.

   In 1759 en 1768 woonde Huijbert Obbes in de omgeving van het Nieuwkerkhof.

   Huijbert Obbes trad op als getuige bij de ondertrouw van Johannes (Jan) Nobel .

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.