Janneken (Jannitgen Tijs) de Sterke , * 1646 , ~Dordrecht 19-5-1646 , † 1688, [] Dordrecht 2-3-1688.
Dochter van Matthijs Baerthoudsz (Thijs Barthoutse) (de) Sterke en Marijcken Jacobs Cornelissen .


x Dubbeldam 26-4-1666 (otr Dordrecht 11-4-1666)
    Abraham Pietersz Evenwel , * 1642 , ~Dordrecht 1-7-1642 , † Dordrecht 1-11-1728.
Kinderen:
 1. Elisabeth (Lijsbeth Abrahamse) Evenwel , * 1666 , ~Dordrecht 1-12-1666 .
  Lijsbeth Abrahamse trad op als getuige bij de ondertrouw van Frans Henrickse (Frans Hendricx) Fattegom .


 2. Pieter Abrahamse Evenwel , * 1668 , ~Dordrecht 15-4-1668 .
  Pieter Abrahamse trad op als getuige bij de ondertrouw van Michiel (Machiel Pietersz) Evenwel .

   Zoon van Abraham (Evenwel).

   Een Abraham Pietersz en Elizabeth Pieters lieten op 13-7-1657 in Dordrecht een zoon Pieter dopen.
   Een Abraham Janssen en Agnietjen Pieters lieten op 20-4-1659 in Dordrecht een zoon Pieter dopen.
   Een Abraham Pietersen en Jannichje Jans lieten op 19-12-1667 in Dordrecht een zoon Pieter dopen.

  x   Lijsbeth Machielsse (Lijsbeth Michiels) , * ±1665 .
   Otr. op 16-10-1689 in Dordrecht.
   Kinderen: Abram, Michiel, Johannes, Pieter, Matthijs, Caetje en Jan.

  7 kinderen


 3. Maaijke (Maijkie) Evenwel , * 1671 , ~Dordrecht 23-9-1671 , † 1759 , [] Dordrecht 10-9-1759.

  x ?? Rotterdam 13-3-1701   David Jansz .
   Otr. op 27-2-1701 in Rotterdam.
   David Janz, j.m., en Maeijke Abrahams Evenwel, j.d., beiden van Rotterdam, wonend aan de Goudse Rijwegh.

  c ? ±1705   Pieter Bearthoutsz de Sterke , * 1672 , ~Dordrecht 12-10-1672 , † Rotterdam 10-11-1716.

  3 kinderen


 4. Hendrick Abrams Evenwel , * 1673 , ~Dordrecht 26-6-1673 , [] Dordrecht 1-6-1730.
  Hendrick Abrams trad op als getuige bij de ondertrouw van Pieter Pietersz Evenwel .
   Hendr. Evenwel is begraven op 1-6-1730 in Dordrecht in de nieuwe kerk. Op den hoek van de Wingert straat, laat kind. naa.

   Zijn zoon Abraham Hendrikse Evenwel was getrouwd met Pleuntje Jacobs Goudijn.

   Vrijdagh den 24 November 1724:
   - Hendrik Evenwel, weduwenaer van Dordregt, woont in de Franke Straet, met
   - Anna van Esch, wede. Hendrik de Veer van Dordregt, woont in de Franke Straet.
   Den 26 december 1724 alhier getrout door do. Bosschaert.

  x ±1695   Janneke (Jannetje Willems) ( Kwack) , [] Dordrecht 21-8-1724.
   Kinderen o.a. Abraham, Jannetje, Willem en Maijke.
   De vrouw van Hendrik Abramsz. Evenwel werd op 21-8-1724 in Dordrecht begraven.

   Janneke/Jannetje Wiels/Wilhms/Willems Kwack/Quak.

   Jannetje Willems trad op als getuige bij de ondertrouw van Abraham Hendrikse Evenwel , de ondertrouw van Jan Willemse Pancras , de ondertrouw van Willem (Wilhm Henricks) Evenwel .

  x Dordrecht 26-12-1724   Anna van Esch , *Dordrecht ±1680 , † >3-1736.
   Otr. op 24-11-1724 in Dordrecht.
   Mogelijk is zij op 21-10-1746 in Dordrecht begraven, niet gevonden in het begraafboek.

   Anna van Es(ch) ging op 5-2-1702 in Dordrecht in otr. met Hendrik de Veer. Zij lieten aldaar in de periode 1703-1713 de volgende kinderen dopen: Maria, Cornelis, Adriaan, Hendrick jr., Margriet en Leendert.

   Sondach den 5e Februarij 1702:
   Coram d’heer Michiel Pompe, heer evan Meerdervoort.
   - Hendrick de Veer, j.m. woont aen ’t Groothooft, geassist. met Adriaen de Veer, sijn vader, met
   - Anna van Esch, j.d. woont ontrent de Visch Brugh, beijde van Dordregt, geassist. met Francijntje van Esch, haer muij.
   Den 13e Maert hier getrouwt.

   Vrijdagh den 12 October 1725:
   - Cornelis de Veer, jongman van Dordregt, woont in de Franke Straet, geassisteert met Anna van Esch, eerst wede. Hendrik de Veer en nu Huijsvrou van Hendrik Evenwel, zijn moeder, met
   - Willemina de Coningh, jonge dogter van Dordregt, woont in de Marienbornstraet.
   Den 28 October 1725 alhier getrout door do. Verster.

   Donderdag den 19 April 1736:
   - Leendert de Veer, jongman van Dordregt, woont inde Marienbornstraet, geassisteert met Anna van Es, wede. Hendrik de Veer, zijn moeder, met
   - Jacomijna Bellaert, jonge dogter van Dordregt, woont inde Stoofstraet, geasst. met Maeijke Stenis, haer moeder, en bij mondelingh consent van Teunis Bellaert, haer vader.
   Den 6 meij 1736 alhier getout door do. Vande Wall.


   -

  6 kinderen


 5. Matthijs Evenwel , * 1675 , ~Dordrecht 16-8-1675 , † <1685 .


 6. Ermpje (Ermtje Abrahams) Evenwel , * 1676 , ~Dordrecht 18-9-1676 , † <2-1715 .

   Hermijna / Ermtje / Hermtje / Ermina Abrahams.

  x Dordrecht 18-10-1696   Frans Henrickse (Frans Hendricx) Fattegom .
   Otr. op 14-10-1696 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Elisabeth (Lijsbeth Abrahamse) Evenwel .

   Frans zou op 23-8-1674 in Dordrecht gedoopt kunnen zijn als zoon van Hendrick Fransen en Maijken Pieters, maar dat kan ook heel iemand anders zijn.

   Frans / Francois Hendricx Fatte(r)gom / Vattergom / Faddegom / van der Gom

   Dordrecht, Sondach den 14e October 1696:
   - Frans Hendriks van der Gom, j.m. varent gesel, wonende aen de Rietdijck, gassist. met desselfs suster Marijke Hendricx, met
   - Hermina Abarahamse, j.d., mede wonende aende Reitdijck, beijde van Dordregt, geassist. met desselfs suster Lijsbeth Abrahamse Evenwel.
   Den 28e octobh. hier getrouwt.

   Aang. begr. in Dordrecht op 9-2-1715 van een kind van Frans van der Grom.

   Dordrecht, Sondagh den 3 Februarij 1715:
   - Frans Hendrikse Fatterregom, weduwenaer van Dordregt, woont aen den Rietdijk, geassisteert met Dirck Kroes, sijn goede bekende, met
   - Jenneke Huijbertse vander Dack, wede. Jan Casperse van Dordregt, woont aen den Rietdijk, geassisteert met Annetie Huijbertse, wede. Lucas Rosekrans, haer suster.
   Den 19 Februarij 1715 alhier getrout door do. LaCoste.

   Jenneke Huijberts vander Dack was weduwe van Jan Casperse van der Rijn.

   Op 3 jan. 1724 compareerde den eersame Fransois Vattergom en de eerbaere Jenneken Huijbertse vand.r Dak, egte luijden, om te testeren op de langstlevende. Genoemd wordt daarbij Derck Kroes.

   Uit zijn 2e huwelijk had Frans Fatergon nog een dochter Maria en een zoon Huijbert.

   Mogelijk is Frans een broer van Jan Heijndrikz. van der Gom, getrouwd met Ariaentje Jans en vader van Christiaen en Pieternelletie.

   --

   Op 22-9-1733 in Dordrecht vond een overdracht plaats van een huis en erf aan de Torenstraat voor f18. Vorige eigenaar was Frans Wattergom, koper was Willem Swang, buren waren Dirk Evenwel en Anna van Ringen.

   Op 3 jan. 1724 compareerde den eersame Francois Vattergom en de eerbare Janneke Huijbertse vandr. Dark, egte luijden, en zij verklaarden een testament op te maken op de langstlevende.

  6 kinderen


 7. Aartje Abrahams Evenwel , * ±1678 , ~Dordrecht 2-1-1679 .
  Aartje Abrahams trad op als getuige bij het huwelijk van Reijnier Corvers , de doop van Abraham (Abram) Zoeteman .

   Aertie Evenwel, wede. Johannes de Wakker, assisteerde haar zuster Jannetje Evenwel bij haar ondertrouw op 11-4-1721 in Dordrecht met Reijnier Corvers.

  x Dordrecht 1-5-1704   Johannes (Jan) de Wacker , *Dordrecht 1680 , ~Dordrecht 15-11-1680 , [] Dordrecht 7-10-1719.
   Otr. op 18-5-1704 .
   Kinderen o.a. Elisabeth, Johannes, Abraham, Matthijs en Jannetje.
   Een kind van de weduwe van Johannes de Wakker werd op 3-2-1719 in Dordrecht begraven. Jan de Wakker zelf werd op 7-10-1719 in Dordrecht begraven.
   Johannes, zoon van Johannes Maertenssen en Lijsbeth Jans.

   Dordrecht, Sondach den 18e Meij 1704:
   - Johannes de Wachter, j.m. woont ontrent de Beurs, geassist. met Bastiaentie de Wachter / Wakker, desselfs muij, met
   - Aertie Evenwel, j.d. woont opde Linde gragt, beijde van Dordregt, geassist. met Lijsbeth Hagemans, desselfs nigt.
   Den 1e Junij hier getrouwt.

   Johannes is een zoon van Johannis Maertensen de Wacker en Lijsbeth Jans van Wijck, die op 20-11-1672 in Dordrecht in ondertrouw gingen.
   Die Johannes de Wacker was toen weduwnaar van Geertruij Gerritsdr. Er was ook sprake van een Lucia / Sijchie Jansdr. de Wacker en Aernout Maertensz. de Wacker.

   Kinderen van Jan de Wakker werden op 8-12-1713, 21-6-1717 en 25-10-1717 in Dordrecht begraven.

  6 kinderen


 8. Aaghje Evenwel , * ±1682 , ~Dordrecht 20-1-1683 .


 9. Matthijs (Tijs Abramsz) Evenwel , * 1684 , ~Dordrecht 10-7-1684 .


 10. Jannetje (Jannichien Abrams) Evenwel , * 1686 , ~Dordrecht 23-12-1686 , [] Dordrecht 27-2-1748.
   De weduwe van Rijnier Corver werd begraven op 27-2-1748 in Dordrecht.

   Dordrecht, Vrijdagh den 11 April 1721:
   - Reijnier Corvers, jongman van Dordregt, woont inde Wingertstraet, geassisteert met Anna Maghielse, huijsvr. van Sijmen Oldenburgh, zijn muij. Met
   - Jannetje Evenwel, jonge dogter van Dordregt, woont op de Nieuwe Haven, geassisteert met Aertie Evenwel, wede. Johannes de Wakker, haer suster.
   Den 27 April 1721 alhier getrout door do. Bijsterveldt.

   Kinderen gedoopt in Dordrecht:
   ~ 16-10-1718 Jannetie Willemse,
   ~ 25-6-1720 Willem Willemse,
   ~ 22-7-1722 Hermanus Korvers,
   ~ 8-10-1723 Hermanus Korvers,
   ~ 20-6-1725 Abraham Korvers.

  x Dordrecht 27-4-1721   Reijnier Corvers , [] Dordrecht 20-2-1737.
   Otr. op 11-4-1721 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Aartje Abrahams Evenwel .

   Kinderen o.a. Jannetie, Willem, Hermanus en Abraham.
   Begr. van Rijnier Kurvers.

   R(e)ijnier Corver / Korver(s) / Kurvers

   Kinderen van Reijnier Kurvers werden begraven op 30-5-1726 en 28-2-1730 in Dordrecht.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.