Arijaantje Maertens Sterrenburg , * 1688 , ~Streefkerk 27-6-1688 , [] Alblasserdam ±4-1-1748.
Dochter van Maerten Leenderts Sterrenburg en Geertgen Cornelisse de Ridder .
Get. bij de doop: Cornelis Leendertsz Sterrenburg .
Arijaantje Maertens trad op als getuige bij de doop van Wouter Andriesz Brouwer .


x Streefkerk 26-5-1715 (otr Streefkerk 5-5-1715)
    Wouter Willemsz Spruijt , * 1684 , ~Alblasserdam 16-7-1684 , † Alblasserdam 3-9-1727.
x Alblasserdam 31-10-1728
    Dammis Staatse Verduijn , * 1684 , ~Streefkerk 5-11-1684 , [] Alblasserdam ±31-8-1770.    

RECHTSBOVEN: Doopinschrijving van Ariaentje Maertens Sterrenburg op 27-6-1688 in Streefkerk.

Kinderen:
 1. Dilliaantje Wouters Spruijt , * 1717 , ~Alblasserdam 8-8-1717 , † Alblasserdam 26-4-1807 .

  x Groot-Ammers 13-9-1739   Andries Arijse Brouwer , * 1711 , ~Oud-Alblas 29-11-1711 , [] Alblasserdam 8-11-1770.

  4 kinderen


 2. Geertje Wouters Spruijt , * ±1718 , ~Alblasserdam 4-1-1719 , † Alblasserdam 4-7-1725 .
  Get. bij de doop: Geertgen Cornelisse de Ridder en Cornelis Maertense Sterrenburg .
   Doopget. Cornelis Maertensz Sterrenburg en Geertje Cornelis.


 3. Willem Wouters Spruijt , * 1720 , ~Alblasserdam 28-7-1720 , † <1753 .
  Get. bij de doop: Deliaentje Claesse van Nes en Willem Wouterse Spruijt .
   Bij de verdeling van de erfenis van zijn halfbroer Leendert Dammisz Verduijn op 21-10-1752 in Alblasserdam wordt Willem níet vermeld.
   Doopget. Willem Woutersz en Deliaentje Klaas.


 4. Geertje Wouters Spruijt , * 1723 , ~Alblasserdam 29-8-1723 .
  Get. bij de doop: Cornelis Maertense Sterrenburg en Lena Maartens Sterrenburg .
  Geertje Wouters trad op als getuige bij de doop van Arriaantje Cornelisse Keesmaat (?) , de doop van Wouter Cornelisz Keesmaat .
   get. Cornelis Maertense Sterrenburg, Lena Maertens Sterrenburg

   Te Alblasserdam op 21.10.1752 compareerden:
   - Andries Brouwer x Deliaantje Wouters Spruyt;
   - Cornelis Ariensz Keesmaat x Martijntje Wouters Spruyt;
   - Geertje Wouters Spruyt, meerderjarig, ongehuwd.
   Samen erfgenamen van Leendert Dammisz Verduyn, hun halfbroer en zwager maternel. Moeder van Leendert Verduyn is Ariaantje Maartens Sterrenburg.

  x Alblasserdam 21-4-1754   Dirk Claasz Groenendijk , *Oud-Alblas ±1721 , ~Oud-Alblas 1-2-1722 .
      Zoon van Klaas Ariense Groendijck en Lijsbeth Herbertse Houweling .
   Otr. op 29-3-1754 in Oud-Alblas.
   Kinderen: Lijsbeth, Claas (2x), Ariaantje (2x) en Wouter, waaronder 2 tweelingen.
   Doopget. Gerrit Adriaansz. en Neeltje Ariens.

   Dirck Klaasz Groendijck

  6 kinderen


 5. Martijntje Wouters Spruijt , * ±1725 , ~Alblasserdam 13-1-1726 , † >1781 .
  Get. bij de doop: Geertgen Cornelisse de Ridder en Cornelis Maertense Sterrenburg .
  Martijntje Wouters trad op als getuige bij de doop van Deliaantje Wouters Brouwer (?) , de doop van Martijntje Leenderts Kruijt .
   get. Kornelis Maertens Starrenborg, Geertje Kornelis de Ridder

  x   Hendrik Maartense de Boo , * 1710 , ~Langerak 21-12-1710 , † <3-1749.
      Zoon van Maerten Maertensz Booij (?) en Jannigje Hendricksdr (?).
   Otr. op 15-5-1745 in Alblasserdam.
   Hendrik de Boo was weduwnaar. Martijntje Spruijt was j.d. van Alblasserdam.
   Op 1-3-1749 was alleen nog sprake van een dochter Aartje Hendriks de Boo, dus de andere kinderen zijn jong overleden.
   ovl. tussen 31 mei 1745 en 25 feb 1749

   Hendrik Meertense de Boo(i).

   Begraven te Alblasserdam
   op 1744-06-11: kind van Hendrik Maertens de Boo, pro deo;
   op 1747-11-15: kind van Hendrik Maertensz de Boo, pro deo;
   op 1748-11-18: kind van Hendrik Maertens de Boo, pro deo;
   op 1748-12-17: kind van Hendrik Maertens de Boo, pro deo.

   Te Alblasserdam op 25.2.1749 Comp:
   - Martijntje Wouters Spruyt, weduwe van Hendrik Maertens de Boo , ter eenre ;
   - Leendert Pijl als schout en oppervoogd over het nagelaten minderjarige kind van de voors. Hendrik Maertens de Boo, met name Aartje Hendriks de Boo, oud 2½ jaar, ter ander e zijde.
   De boedel was van geringe waardije.

   Te Alblasserdam op 1.3.1749 comp:
   - Dammis Staatse Verduyn, weduwnaar van Aryaentje Maartens Sterrenburg, ter eenre; en dezelfde Dammis Verduyn, voor zichzelf en als aangestelde testamentaire voogd over zijn minderjarige zoon
   - Leendert Verduyn, tesamen voor 2/5, verder
   - Andries Brouwer als in huwelijk hebbende Deliaentje Wouters Spruyt,
   - Martijntje Wouters Spruyt, weduwe van Hendrik Maartens de Boo, voor zichzelf en als moeder en voogdesse van haar minderjarig kind Aartje Hendriks de Boo (verwekt met denselven Hendrik Maartensz de
   Boo), en Leendert Erkelens, grootvader maternel en aangestelde voogd over het minderjarige kind van de voors. Hendrik Maartens de Boo,
   - Geertje Wouters Spruyt, meerderjarige dochter, welke Deliaentje, Martijntje en Geertje voor-kinderen zijn van deselve Aryaentje Sterrenburg, bij haar in egte verwekt met haar eerste man Wouter
   Willemsz Spruyt, en dus voor de resterende 3/5 parten;
   Zij zijn geinstitueerde erfgenamen van deselve Aryaentje Maertens Sterrenburg, volgens testament van 4.9.1748 verleden voor
   Cornelis Pijl te Alblasserdam.
   Dammis Verduyn krijgt o.a. het huis (waarin hij reeds woont), gelegen in de Kerkstraat aan de noordzijde of aan het marktveld, belend oost Eeuwit van der Sijden en west de steegt van het armenland. Plus vier mergen land gelegen benoorden de kerk in Blokweer genaamd het Kerkeland met zijn annexe dijk of weg, strekkende van het kerkhof
   noordwaarts tot de Blokweerse kade toe, belend oost de erfgenamen van Ary Sterrenburg, en west Huyg Redelijkheyt. Tevens stukjes land in den Dolfijn aan de kade (ter weerszijden belend door Wouter Spruyt en Paulus Spruyt), griendland in Blokweer, in de Pothont (belend door Hendrik Backer en de weduwe van Maerten Mak), bij de Lammetjeswaal
   binnen de wetering, nevens Fockerslant (belend Maarten Goedhart en schout Leendert Pijl.
   De comparanten ter andere zijde krijgen o.a.: een weertje in Kortland, genaamd het Smalweer, vier mergen, strekkende van de wegsloot aan de zijde van de landen van Souburg aff tot in de achterkadesloot toe, oost het weer de Halve Hoeff, en west het Oosterse Dolen hoekje. Nog 200 roeden in hetzelfde Dolenhoekje naast de vorige partij, over de tiendweg met de gehele tiendweg annex, oost de voorgaande partij, west Cornelis Spruyt, strekkende van de zuidzijde van de tiendweg tot aan de achterkade toe. Verder 1 mergen 87 roeden in Vinkepolder.

  x Alblasserdam 6-7-1750   Cornelis Ariense Keesmaat , *Alblasserdam 1722 , ~Alblasserdam 20-9-1722 , † >1784.
      Zoon van Arie Cornelisz Keesmaat en Cornelia Pieters Stout .
   Otr. op 16-5-1750 in Alblasserdam.
   Cornelis was j.m., Martijntje was weduwe. Beiden waren van Alblasserdam. Zij kregen 2 jong gestorven kinderen, Arriaantje en Wouter.

   Te Alblasserdam op 21-10-1752 compareerden:
   - Andries Brouwer,gehuwd met Deliaantje Wouters Spruyt;
   - Cornelis Ariensz Keesmaet, gehuwd met Martijntje Wouters Spruyt; en
   - Geertje Wouters Spruyt, meerderjarig en ongehuwd.
   Samen als erfgenamen ab instestato van wijlen Leendert Dammisz Verduyn, hun halfbroer en zwager van moederszijde, overleden te Alblasserdam.
   De comparanten verklaren ontvangen en overgenomen te hebben van Dammis Verduyn, vader en voogd van Leendert Dammis Verduyn, alle nagelaten goederen van Leendert
   Dammis Verduyn, bestaande o.a.uiteensom van 291 gulden (de erfportie van Leendert Verduyn, hemaangekomen van zijn overleden moederAryaentje Maertens Sterrenburg,
   laatstechtgenote van Dammis Verduyn), het goud enzilver en de kleren van Leendert Verduyn. Met Dammis Verduyn is over de nalatenschap afgerekend,waarbij Dammis de
   begragfeniskosten van de overledene heeft betaald.
   Getuigen: Ary Bruygomen Ary Goethart.

  6 kinderen


 6. Leendert Dammisz Verduijn , * 1729 , ~Alblasserdam 2-10-1729 , † Alblasserdam ±16-8-1752 .
  Leendert Dammisz trad op als getuige bij de doop van Arriaantje Cornelisse Keesmaat .
   Te Alblasserdam op 21-10-1752 compareerden:
   - Andries Brouwer,gehuwd met Deliaantje Wouters Spruyt;
   - Cornelis Ariensz Keesmaet, gehuwd met Martijntje Wouters Spruyt; en
   - Geertje Wouters Spruyt, meerderjarig en ongehuwd.
   Samen als erfgenamen ab instestato van wijlen Leendert Dammisz Verduyn, hun halfbroer en zwager van moederszijde, overleden te Alblasserdam.
   De comparanten verklaren ontvangen en overgenomen te hebben van Dammis Verduyn, vader en voogd van Leendert Dammis Verduyn, alle nagelaten goederen van Leendert
   Dammis Verduyn, bestaande o.a.uiteensom van 291 gulden (de erfportie van Leendert Verduyn, hemaangekomen van zijn overleden moederAryaentje Maertens Sterrenburg,
   laatstechtgenote van Dammis Verduyn), het goud enzilver en de kleren van Leendert Verduyn. Met Dammis Verduyn is over de nalatenschap afgerekend,waarbij Dammis de
   begragfeniskosten van de overledene heeft betaald.
   Getuigen: Ary Bruygomen Ary Goethart.
   Doopget. Leendert Leendertsz en Jannigje Jans.

   Te Alblasserdam op 1.3.1749 comp:
   - Dammis Staatse Verduyn, weduwnaar van Aryaentje Maartens Sterrenburg, ter eenre; en dezelfde Dammis Verduyn, voor zichzelf en als aangestelde testamentaire voogd over zijn minderjarige zoon
   - Leendert Verduyn, tesamen voor 2/5, verder
   - Andries Brouwer als in huwelijk hebbende Deliaentje Wouters Spruyt,
   - Martijntje Wouters Spruyt, weduwe van Hendrik Maartens de Boo, voor zichzelf en als moeder en voogdesse van haar minderjarig kind Aartje Hendriks de Boo (verwekt met denselven Hendrik Maartensz de
   Boo), en Leendert Erkelens, grootvader maternel en aangestelde voogd over het minderjarige kind van de voors. Hendrik Maartens de Boo,
   - Geertje Wouters Spruyt, meerderjarige dochter, welke Deliaentje, Martijntje en Geertje voor-kinderen zijn van deselve Aryaentje Sterrenburg, bij haar in egte verwekt met haar eerste man Wouter
   Willemsz Spruyt, en dus voor de resterende 3/5 parten;
   Zij zijn geinstitueerde erfgenamen van deselve Aryaentje Maertens Sterrenburg, volgens testament van 4.9.1748 verleden voor
   Cornelis Pijl te Alblasserdam.
   Dammis Verduyn krijgt o.a. het huis (waarin hij reeds woont), gelegen in de Kerkstraat aan de noordzijde of aan het marktveld, belend oost Eeuwit van der Sijden en west de steegt van het armenland. Plus vier mergen land gelegen benoorden de kerk in Blokweer genaamd het Kerkeland met zijn annexe dijk of weg, strekkende van het kerkhof
   noordwaarts tot de Blokweerse kade toe, belend oost de erfgenamen van Ary Sterrenburg, en west Huyg Redelijkheyt. Tevens stukjes land in den Dolfijn aan de kade (ter weerszijden belend door Wouter Spruyt en Paulus Spruyt), griendland in Blokweer, in de Pothont (belend door Hendrik Backer en de weduwe van Maerten Mak), bij de Lammetjeswaal
   binnen de wetering, nevens Fockerslant (belend Maarten Goedhart en schout Leendert Pijl.
   De comparanten ter andere zijde krijgen o.a.: een weertje in Kortland, genaamd het Smalweer, vier mergen, strekkende van de wegsloot aan de zijde van de landen van Souburg aff tot in de achterkadesloot toe, oost het weer de Halve Hoeff, en west het Oosterse Dolen hoekje. Nog 200 roeden in hetzelfde Dolenhoekje naast de vorige partij, over de tiendweg met de gehele tiendweg annex, oost de voorgaande partij, west Cornelis Spruyt, strekkende van de zuidzijde van de tiendweg tot aan de achterkade toe. Verder 1 mergen 87 roeden in Vinkepolder.

   Op 21-10-1752 werden zijn halfzussen, Deliaantje, Martijntje en Geertje, als zijn erfgenamen genoemd.


 7. Krijntje Dammesse Verduijn , * 1729 , ~Alblasserdam 2-10-1729 , † Alblasserdam ±19-10-1729 .
   Doopget. Krijntje van Krimpen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.