Gijsbert Wouters ( Stockman) , † Sprang 1592.
Zoon van Wouter Joosten ( Stockman) (?) .


x ±1560
    Leijske Wouters Princen , *Sprang ±1535 , † >1610.
Kinderen:
 1. Peeter Gijsbertss , † <1630 .

   Sprang, 22-3-1631: Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Goijaert
   Gijsbrechtss als voocht ende Peeter Toniss Leempoel als toesiender van de
   kijnderen van Peeter Gijsbrechtss za. bij Grietken Jacobs.

   Goijaert Gijsbertss als voocht van de kijnderen van Peter Gijsbertss, sijnen broeder, is voldaen door Jan Janss de Bie op 19-8-1635 in Sprang.

   Sprang, 13-1-1640: Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Goijaert Gijsbertss als voocht ende Peter Anthoniss Leempoel als toesiender van de kinderen van Peter Gijsbertss bij Grietken Jacobss.

   Sprang, 21-4-1629: Rekeninge bewijs ende reliqua voor Goijert Gijsbertssen als voocht ende Peter Thonissen Leempoel als toesiender van de kinderen van Peeter Gijsbertsen za bij Grietken Jacobs.
   Sprang, 22-3-1631: Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Goijaert
   Gijsbrechtss als voocht ende Peeter Toniss Leempoel als toesiender van de
   kijnderen van Peeter Gijsbrechtss za bij Grietken Jacobs.

   Goijaert Gijsbertss als voocht van de kijnderen van Peter Gijsbertss, sijnen broeder, is voldaen door Jan Janss de Bie op 19-8-1635 in Sprang.

   Sprang, 1-5-1638: Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Anthoniss Leempoel ende heeft gewilcoort tbv Goijert Gijsbertss als voocht van de kijnderen van Peter Gijsbertss, broeder. Toegevoegd: Goijert
   als voocht ende Jan Peterss x Lijsken Peterss sijn voldaen op 12-2-1646.

   Reeckeninge ad reliqua voor Ghijsbert Govertss als voocht
   ende Peter Toniss Leempoel als toesiender van de kijnderen van Peter Gijsbertss za bij Grietken Jacobss sedert 13-1-1640. Actum 1-3-1647.
   Toegevoegd: gereeckent met Jan Peterss Clompmaker x Lijsken Peterss, Jenneken Peterss met Bernt Peterss, haeren ondertrouwde man.

  x   Maigrieken Jacobs (Grietken Jacobs) .
   Peeter Gijsbertss als man ende voecht van Marigrietken Jacobs dochter.

   Scheijdinge ende deijlinge aen gebrocht voor schout ende
   heemraders des ambacht van Sprange bij die kijnderen van Jacob Toniss za, bij namen Peeter Jacobss, Maigrieken Jacobs dochter, Tonisken Jacobs gochter, Arien Jacobss, ende Mariken Jacobs dochter, vande aen bestorven goederen van Jacob Toniss za, haren overleden vader, ende bij tateris haer beste moeder, actum desen VII en meij anno 1607.
   Peeter Jacopss ende Arien Jacobss hebben betaelt van dese bovengeschreven deelinge te weten vuijt het tweede loet aen Peeter Gijsbertss als man ende voecht van Marigrietken Jacobs dochter, ende aen
   Tonisken Jacobs dochter de somme van tnegentich karolis gl, waer mede het eerste loot te vollen betaelt is, ende aen Thonis Thoniss van wegen Mariken Jacobs dochter betaelt op het derde loot de somme van XV gl.

  3 kinderen


 2. Goijaert Gijsbertsz , * ±1560 , † >5-1635 .

  x <1613   Neeltken Corst Thonis (Neeltken Corstendr) , † <1622.

  x 10-7-1621   Aentken Theunisdr .

  4 kinderen


 3. Eerken Gijsberts , *Sprang ±1565 .

  x ±1585   Willem Adriaen Jansz (van Ammeroij) , * ±1560 , † Capelle 1625.

  4 kinderen


 4. Aentken Gijsberts Wouters , *Sprang ±1580 , † Capelle (NB) 1626 .

  x ±1603   Anthonis Gelden (Teunis Geldens) Paans , *Capelle (NB) ±1580 , † Capelle (NB) 22-3-1650.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.