Harmen Pietersz Stooker , *’s-Gravendeel ±1624 , † 1680.
Zoon van Pieter Pietersz Stooker en Lijsbeth Harmens .


x ±1653
    Neeltie Huijgen Jorisse , * ±1622 , † 1665.    

    Dochter van Huijg Jorissen en Annigje Ariens .
x ±1665
    Teuna Arijens Weeda , * ±1630 , † ’s-Gravendeel <16-1-1680.
Kinderen:
 1. Pieter Hermens Stooker , *’s-Gravendeel ±1654 , † Strijen 10-4-1696 .
   Vermeld in 1680.

   Zie: http://www.s-gravendeel.net/stamreeks-stooker.html.

  x ±1676   Bastiaantje Gerrits Pluijmer , * ±1654 .
      Dochter van Gerbrand Klaasz Pluijmer en Marietje Ariensdr Weeda .

  1 kinderen


 2. Huijg Hermens Stooker , *’s-Gravendeel ±1655 , † ’s-Gravendeel ±3-4-1714 .
  Get. bij de overl. aangifte: Fop Huijge Stooker .
   ’s-Gravendeel, 3-4-1714: "Den 3 april aengevinge gedaen bij Fop Huijge Stooker van ’t lijk van Huijgh Harmense Stoocker, onder de classis van drie gulden, dus ontfangen ƒ 3:0:0."

   Cornelia Leenderts van Gemert en Adam Jacobsz. Weeda, echtelieden, wonende aan de Schenkeldijk, maken op 2-4-1690 hun testament. Hij is ziek, zij gezond. Adam heeft voorkinderen uit zijn huwelijk met Cornelia Lambrechtsdr. Voogden zijn Cornelis Pauwelsz. Hartigh en Huijgh Hermensz. Stoocker.
   Beroep: Landbouwer, handelaar

  x   Adriaantje Foppe Langerak , * ±1665 , † ’s-Gravendeel ±17-12-1717.
   Zij hadden 8 kinderen.
   ’s-Gravendeel, 17-12-1717: "Den 17 do. ontfn. van Lambert Lambertse Boon de somme van drie gulden op ’t regt van ’t begraven van sijn vrouws moeder, Arijaentje Foppe, wed. van wijlen Huijgh Harmense Stoker, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl., dus ƒ 3:0:0."

   Zij was een dochter van Fop Sandersz Langerak en Belia Cornelisdr.

   Get. bij de overl. aangifte: Lambert Lambertse Boon .

  7 kinderen


 3. Cornelis Harmensz Stooker , * ±1658 , † <1680 .
   Op 8-9-1665 was hij 7 jaar oud.


 4. Lijsbeth Hermens Stooker , *’s-Gravendeel ±1660 .
   Lijsbeth was 5 jaar op 8-9-1665.

  x Dubbeldam 5-8-1691   Jacob Cornelisse Langestraet .
   Dubbeldam: "Jacob Cornelissen Langestraat en Lijsbeth Hermansz Stoker, echtelieden, nevens Dirck Jacobsz, hun zoon, oud ontrent 19 of 20 jaar, van ’s-Gravendeel den 13 jan. 1726."

  3 kinderen


 5. Arie Hermens Stooker , * 1666 , ~Strijen 17-10-1666 , † 3-1726 , [] Strijen 8-3-1726.

  x ±1700   Soetie Teunisse Eellant , *Mookhoek ±1670 , † >1730.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.