Harmen Pietersz Stooker , *’s-Gravendeel ±1624 , † 1680.
Zoon van Pieter Pietersz Stooker en Lijsbeth Harmens .


±1653
    Neeltie Huijgen Jorisse , * ±1622 , † 1665.    
    Dochter van Huijg Jorissen en Annigje Ariens .
±1665
    Teuna Arijens Weeda , * ±1630 , † ’s-Gravendeel <16-1-1680.
Kinderen:
 1. Pieter Hermens Stooker , *’s-Gravendeel ±1654 , † Strijen 10-4-1696 .
   Vermeld in 1680.

   Zie: http://www.s-gravendeel.net/stamreeks-stooker.html.

  ±1676   Bastiaantje Gerrits Pluijmer , * ±1654 .
      Dochter van Gerbrand Klaasz Pluijmer en Marietje Ariensdr Weeda .

  1 kinderen


 2. Huijg Hermens Stooker , *’s-Gravendeel ±1655 , † ’s-Gravendeel ±3-4-1714 .
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Fop Huijge Stooker .
   ’s-Gravendeel, 3-4-1714: "Den 3 april aengevinge gedaen bij Fop Huijge Stooker van t lijk van Huijgh Harmense Stoocker, onder de classis van drie gulden, dus ontfangen 3:0:0."

   Cornelia Leenderts van Gemert en Adam Jacobsz. Weeda, echtelieden, wonende aan de Schenkeldijk, maken op 2-4-1690 hun testament. Hij is ziek, zij gezond. Adam heeft voorkinderen uit zijn huwelijk met Cornelia Lambrechtsdr. Voogden zijn Cornelis Pauwelsz. Hartigh en Huijgh Hermensz. Stoocker.
   Beroep: Landbouwer, handelaar

    Adriaantje Foppe Langerak , * ±1665 , † ’s-Gravendeel ±17-12-1717.
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Lambert Lambertse Boon .
   Zij hadden 8 kinderen.
   ’s-Gravendeel, 17-12-1717: "Den 17 do. ontfn. van Lambert Lambertse Boon de somme van drie gulden op t regt van t begraven van sijn vrouws moeder, Arijaentje Foppe, wed. van wijlen Huijgh Harmense Stoker, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl., dus 3:0:0."

   Zij was een dochter van Fop Sandersz Langerak en Belia Cornelisdr.

  7 kinderen


 3. Cornelis Harmensz Stooker , * ±1658 , † <1680 .
   Op 8-9-1665 was hij 7 jaar oud.


 4. Lijsbeth Hermens Stooker , *’s-Gravendeel ±1660 .
   Lijsbeth was 5 jaar op 8-9-1665.

  Dubbeldam 5-8-1691   Jacob Cornelisse Langestraet .
   Dubbeldam: "Jacob Cornelissen Langestraat en Lijsbeth Hermansz Stoker, echtelieden, nevens Dirck Jacobsz, hun zoon, oud ontrent 19 of 20 jaar, van ’s-Gravendeel den 13 jan. 1726."

  3 kinderen


 5. Arie Hermens Stooker , * 1666 , ~Strijen 17-10-1666 , † 3-1726 , [] Strijen 8-3-1726.

  ±1700   Soetie Teunisse Eellant , *Mookhoek ±1670 , † >1730.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.