Adriaen Huighen van der Straten , *Den Haag ±1585 , † Den Haag ±1654.
Zoon van ? .


x Den Haag 20-5-1607
    Magdaleentgen Fransse , *Antwerpen, België ±1580 .
x Den Haag 24-5-1626
    Geertgen Jans (van Schoorlduijn) , † Den Haag 2-1-1661.    
Geertgen Jans trad op als getuige bij de doop van Adriaen (Arie Lauwerens) van der Straten (?) , de doop van Adriaen Huijgen van der Straten (?) , de doop van Magdalena Arents van der Straten (?) .


Kinderen:
 1. Huijgh Adriaens van der Straten , † <15-4-1672 .
   Huigh is overleden tussen 28-3-1656 en 15-4-1672.

   Huijgh was mr. kuiper te ’s-Gravenhage.

  x Haarlem 26-5-1641   Baucke Cornelis , *Ameland ±1620 .
   Huijgh was "jonggesel uyten Haegh" en Baucke was j.d. van Ameland.

  x Haarlem 16-8-1643   Susanneken Pieters , *Haarlem ±1620 .

  6 kinderen


 2. Frans Ariens van der Straten , † ±1647 .
  Frans Ariens trad op als getuige bij de doop van Magdalena Huijgen van der Straten .
   Overleden tussen 20-1-1647 en 10-4-1648.
   Beroep: vleeshouwer, beenhakker

  x 1634   Lijsbeth Claesse Colen , * ±1610 .
   Otr. op 11-6-1634 in Den Haag.
   Frans Adriaenss van Straetssen, j.m., en Lijsbeth Claes Colen, j.d., b.w. alh. gingen op 11-6-1634 in ’s-Gravenhage in ondertrouw.
   Kinderen van Frans en Lijsbeth: Magdaleentgen (±1636-1699) en Jacob (1640-1689).

   Lijsbeth hertrouwde op 18-4-1650 in ’s-Gravenhage met Jan Jansz Boret van Haarlem, vleeshouwer te ’s-Gravenhage.
   Lijsbeth was een dochter van Claes Colen en Clara Cocx. Lijsbeth had een zuster Magdalena Claes Colen, die getrouwd was met Jacob Waelpots van der Vesten.

  2 kinderen


 3. Jannitge Adriaens van der Straten , † >20-8-1666 .

   Jannitge trouwde op 6-4-1636 in ’s-Gravenhage met de vleeshouwer Adriaen Gerrits Roeteringh. Het echtpaar testeerde op 21-7-1641.

  x Den Haag 6-4-1636   Adriaen Gerrits Roeteringh .
   Beroep: vleeshouwer


 4. Lauwerens Arentsen van der Straten , * ±1610 , [] Den Haag 24-7-1652.

   Zijn zonen Arie en Maurits, halfbroers, trouwden resp. met de zussen Maria en Anna Verhouck.

   Een nakomeling van Lauwerens’ zoon Arie uit zijn eerste huwelijk was mr. Adrianus van der Straten (1789-1857), heer van den Hill, die in 1818 als jonkheer in de adelstad werd verheven. Die adellijke tak stierf uit in 1864. Hun wapen was "in goud een blauwe dwarsbalk, vergezeld van drie blauwe bollen". In 1838 werd dat wapen uitgebreid met "in zilver een rodde stappende koe en in een rood schildhoofd twee schuingekruiste zilveren hooivorken".
   Een andere nakomeling, Campegius van der Straten (1703-1761), was baljuw van de heerlijkheid Ameland voor de Prins van Oranje. Zie: "Nederl. Adelsboek" 1952 en "Nederl. Leeuw" 1921 en 1983.
   Beroep: vleeshouwer

  x 1633   Maria Adriaens Smout , * ±1610 , † ±1640.
   Otr. op 20-3-1633 in Den Haag.

   Haar ouders zijn Adriaen Pieters Smout en Fijtken Pieter Zegers.

  x Den Haag 6-4-1642   Maria Ariens Boudesteijn , † Den Haag 23-2-1697.
   Maria hertrouwde in 1656 met Johannes Vermeulen van Brugge.

   Zij was een dochter van Adriaen Claes Boudesteijn, timmerman, die op 22-2-1632 omtrent 42 jaar oud was, en Neeltje Ponse van IJselsteijn. Maria had een broer Johan Boudesteijn, die vóór 31-5-1701 overleed.

   Maria Ariens trad op als getuige bij de doop van Magdalena Huijgen van der Straten , de doop van Laureijnten Huijgen van der Straten , de doop van Laurens (Louwerens) van der Straten , de doop van Laurens Adriaens van der Straten , de doop van Maria Adiraens van der Straten .

  11 kinderen


 5. Vincent Arentsen van der Straten , * ±1617 , [] Den Haag 24-11-1695.
   Op 25 maart 1640 werd hij beenhouwersgesel, "oud omtrent 22 jaren".
   Beroep: beenhouwersgesel van 1640 tot 1640
   Beroep: spekkoper van 1652 tot 1652
   Beroep: vleeshouwer van 1663 tot 1663

  x Den Haag 14-4-1641   Leungen Leenderts Rotteveel , * ±1620 .

   Ook: Van der Cleij.

  6 kinderen


 6. Maertgen Arents van der Straten , * ±1620 , † ±1658 .
  Maertgen Arents trad op als getuige bij de doop van Magdalena Huijgen van der Straten .
   Overleden tussen 9-1-1656 en 8-2-1659.

  x Den Haag 24-4-1646   Abraham Dircks van der Speck , † <26-8-1665.
   Abraham was vleeshouwer te Rijswijk. Zij hadden 5 kinderen. Hij hertrouwde in 1659 met Dieuwertje van Abbenbrouck.
   Beroep: vleeshouwer

   Abraham Dircks trad op als getuige bij de doop van Laurens (Louwerens) van der Straten , de doop van Maria Arents van der Straten .


 7. Arent Arentsen van der Straten , * ±1623 , † >28-4-1682 .

  x Rijswijk (ZH) 18-4-1649   Claesge Jans van der Speck , * ±1625 , † ±1661.

  x Den Haag 15-11-1662   Maria Lucasse (de) Wolff .

   Maria Lucasse trad op als getuige bij de doop van Nanningh van der Straten .

  6 kinderen


 8. Jan Arents van der Straten , * >1625 , † <1675 .
  Jan Arents trad op als getuige bij de doop van Laureijnten Huijgen van der Straten , de doop van Maria Leenderts van der Straten .
   Beroep: vleeshouwer

  x 1664   Catharina Jacobs van der Linden , * ±1640 , † 1693, [] Delft 13-9-1693.
   Otr. op 25-5-1664 in Den Haag.
   Catharina ging als weduwe op 17-11-1674 in ondertrouw met Frank Hendricks van Rijn, korenkoper, weduwnaar van Grietje Dircxdr. Groenewegen.


 9. Leendert van der Straten , * ±1630 , † <9-5-1665 .
  Leendert trad op als getuige bij de doop van Frans van der Straten .

   Leendert was een "nagelaten zoon" van wijlen Geertje Jans van Schoorlduijn. Hij had een dochter Maria, die getrouwd was met Jan van Wolde, wonende te Delft.

   Leendert kocht op 31-3-1663 een huis en erf in ’t Zuiderend van de Wagestraat te ’s-Gravenhage.
   Beroep: vleeshouwer

  x Den Haag 14-4-1653   Maria (van) Duijvelant , * ±1630 , [] Den Haag 10-9-1699.
   Kinderen: Adriana, Johannes, Maria, Geertje en de tweeling Catrina en Magdalena. Mogelijk was er ook nog een zoon Matthijs.
   f 3,- impost

   Maria trad op als getuige bij de doop van Magdalena Arents van der Straten .

  6 kinderen


 10. Magdalena Adriaens van der Straten , * ±1630 , † >14-4-1678 .
  Magdalena Adriaens trad op als getuige bij de doop van Adriaen Claesse van der Straten .

  x Den Haag 11-2-1652   Rochus Leenderts van der Vin , [] ±1675.
   Hij overleed tussen 7-7-1671 en 14-4-1678.

   De spekverkoper Rochus Leenderts van der Vin was weduwnaar, toen hij Magdalena trouwde.
   Rochus verklaarde f 350 schuldig te zijn aan zijn zwager Nicolaes van der Straten.

   Rochus Leenderts trad op als getuige bij de doop van Johannes Leenderts van der Straten , de doop van Catrina Leenderts van der Straten , de doop van Adriaen Claesse van der Straten .


 11. Nicolaes (Claes Arents) van der Straten , * ±1638 , [] Den Haag 8-7-1724.
  Claes Arents trad op als getuige bij de doop van Geertje Leenderts van der Straten .
   Impost f 15,-.
   Op 24-3-1681 was hij 42 jaar oud.

   Claes Arents van der Straten wordt genoemd bij de nalatenschap van Geertje jans.
   Claes kocht op 21-5-1681 voor f 3500,- een huis aan de Grote markt te ’s-Gravenhage.
   Op 19-4-1721 benoemde Claes zijn zoon Nanning tot zijn enige erfgenaam. Wsl. waren Claes’ andere kinderen toen reeds overleden.
   Beroep: vleeshouwer

  x Den Haag 1-4-1671   Wijve Claesse Backer , * 1647 , ~Den Haag 5-5-1647 , † 1699, [] Den Haag 2-10-1699.
   Kinderen: Adriaen, Willem en de tweeling Geertruijt en Nanningh.
   Impost f 15,-.

   Dochter van Claes Nannings Backer, warmoesier, en Maria Jonckheer. Haar broer Willem Claes Bakcer was gehuwd met Niesje Cornelis van Meershoeck, die hem overleefde.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.